จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ-จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-จำหน่าย และพิมพ์หนังสือธรรมะและบทสวดมนต์ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน-จำหน่ายพระพุทธรูป หิ้งพระ และของตกแต่งห้องพระ จัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ ................................................
/music/.mp3 http://www.trilakbooks.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

รายชื่อหนังสือ

พระพุทธรูป

TIKTOK เฟอร์นิเจอร์

LOAD

กลุ่มหนังสือโปรโมชั่น-พิมพ์100เล่มขึ้นไปแทรกข้อความขาวดำฟรี1หน้า

พิมพ์หนังสือธรรมะ,พิมพ์หนังสือสวดมนต์,หนังสือที่ระลึก

คัมภีร์ปาฏิโมกข์-แผ่นพับทุกแบบ

งานพุทธศิลป์-อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก

สาระ-หนังสือพระไตรปิฎก-ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

หนังสือพระไตรปิฎก-ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันกับ-หนังสือพระไตรปิฎกฉบับเต็ม

อานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการ

การสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎก

การสวดปาฏิโมกข์คืออะไร

พระวินัยของสงฆ์ในหนังสือพระไตรปิฎก

พุทธประวัติ ในยุคต้นๆ ในพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

อรรถกถา คืออะไร มีความสัมพันธ์กับ พระไตรปิฎกอย่างไร

หนังสือพระไตรปิฎก และ หนังสือพุทธธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

พระไตรปิฎก เป็นฐานของสรรพวิชา 6 แขนง

พระไตรปิฎก หมายถึงอะไร แนวทางการศึกษาพระไตรปิฎก ขอบเขตความรู้ในพระไตรปิฎก

เคล็ดลับอายุยืนจากพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..เป็นอย่างไร?

พระไตรปิฎกคืออะไร

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก

สาระดี

บัณฑิต ตามพุทธวิธี ความสัมพันธ์กับพระไตรปิฎก

พระผู้ทรงมหากรุณา ไม่มีสิ้นสุด คือ พระปัญญาญาณ ของ พระพุทธเจ้า

ประวัติ-องค์ท้าวเวสสุวรรณ-และการบูชา

อุปสรรคที่สำคัญในชีวิตThe-important-obstacle-in-life

รวมเรื่อง ในหนังสือคู่มือมนุษย์ ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

การจัดห้องพระตามความเหมาะสมและถูกต้อง

การสวดปาฏิโมกข์ต่างจากการสังคายนาอย่างไร?

7 ภาพวาด ที่บอกเล่าเรื่องราว ครั้งสำคัญประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา

ความซับซ้อนของกรรม : โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

คาถาชะลอวัย-ที่พระพุทธเจ้าทรงได้เคยประทานไว้

ให้ทานอย่างไร-จึงจะได้ทำบุญอย่างสมบูรณ์-ป.อ.ปยุตฺโต

เด็กชายวัย 8 ขวบ ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้จ่ายค่าเทอม

กฎการรักษาความสัมพันธ์ทั้ง๖ทิศเพื่อชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

สิ่งที่จะป้องกันเรา-จากความตาย

ถาม-ตอบ (หลวงปู่มั่น) ตอน เวลาคน เราเวลาไข้หนักใกล้จะตาย?

แพทย์ศิริราช ออกแถลงการณ์ด่วน หลวงพ่อจรัญ’ มรณภาพแล้ว

พระไตรปิฎกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเล่า?

สหายของนางวิสาขา

ควรทำงานอย่างไร

พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย

สิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์

การรักษาศีล,สมเด็จพระญาณสังวร

เรื่อง...ขายบัตรเบิกทางไปสวรรค์

ศรัทธากับกฏแห่งกรรม-โดยหลวงพ่อจรัญ

ความหมายของ-บุญ-บาป-จากหนังสือพุทธธรรม

ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม

เกร็ดความรู้ เรื่อง เหตุให้ไปสุคติและทุคติ

อะไรทำให้-ปราชิก?-จากหนังสือ-นวโกวาท-หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

อานิสงส์ของศีล-5ประการ

ประวัติความเป็นมา ของพระอวโลกิเตศวรในคัมภีร์ฝ่ายมหายาน

การปฏิบัติภาวนา-ในพระไตรลักษณ์-อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา

วิธีการทำงาน-ให้เป็นการปฏิบัติธรรม

หาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ โดย หลวงพ่อพุทธทาส

ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน)

MP3-อย่าสร้างนิสัยทางออกให้กิเลส

104ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้

ธรรมบรรยาย ของหลวงพ่อพุทธทาส เรื่อง/ไฟล์ สวรรค์ในหน้าที่การงาน.mp3

สิ่งที่มีคุณอนันติ์ก็มีโทษมหันต์ได้

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ-โดยหลวงพ่อพุทธทาส

กรณีพระธรรมกาย บทเรียน เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรสังคมไทย โดย พระพรหมคุณาภร ป.อ.ปยุตฺโต

เหตุผล 5 ประการ ที่ควร กินอาหารให้ช้าลง

นาฬิกาชีวิต

7-ลักษณะนิสัยเศรษฐี

โหลด/ฟังMP3-กาลามสูตร-หลักความเชื่อ-10-ประการ

ฟัง-MP3-ระวังอย่าให้โง่เท่าเดิม-โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โหลด MP3 - ความดับไม่เหลือ-โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ประโยชน์ของแตงกวา

ไข่เจียวผัก-อร่อยๆ-ใส่ผักอะไรได้บ้าง

การเสียสละเป็นพื้นฐาน สำหรับโพธิสัตว์

ความริษยา เครื่องทำลายโลก

ทาน ติดตามเจ้าของทานไปตลอด

สติ กับความเพียรช

กินผักผลไม้ต้านมะเร็งได้

ลาบเจ

ผัดฉ่าปลาหมึกและกุ้ง

ต้มข่าไก่เจ

ผลไม้ที่ควรกินเป็นประจำ

มะเขือยาวลดกระ-ด่างดำ-และอื่นๆ

ชาเก็กฮวยอาหารที่ช่วยเพิ่มEQ

น้ำตาลกับความแก่

ประโยชน์ของมะเขือเทศ

ืืทำไมใครๆจึงหันมากินมังสวิรัติ

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกฉบับ45เล่มภาษาไทย 45เล่มบาลี 100เล่ม ส.ธรรมภักดี

จำหน่ายเบาะนั่งสมาธิ-อาสนะ-และที่นั่งสำหรับปฏิบัติธรรม-สำหรับพระภิกษุและฆราวาส

ดาวน์โหลด-MP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-5-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด-MP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่4-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-3-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-2-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-1-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-ท่องนรกกับพระมาลัย-ม้วน-2-หน้า-A-โดยคุณ สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3ท่องนรกกับพระมาลัยม้วน1หน้า-B-โดยคุณสนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3ท่องนรกกับพระมาลัย ม้วน 2 หน้า B - โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด MP3 ท่องนรกกับพระมาลัย ม้วน 1 หน้า A - โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

เบาะรองนั่ง-เบาะทำ(ธรรม)สมาธิ-รุ่นBASIC

เบาะรองนั่ง-เบาะทำ(ธรรม)สมาธิ-รุ่นCOMFORT

อานิสงส์-แห่งการประกอบกรรมดีในลักษณะต่างๆ

ออกใหม่-คำบรรยายในพระไตรปิฎก-โดย-ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์วรรณปกราชบัณฑิต

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร

สามารถดาวน์โหลด บทแผ่เมตตา พร้อมคำแปลไทย ในรูปแบบ MP3-และตายแล้วไปไหน

เชิญชวนศึกษาพระไตรปิฎก

การสวดมนต์ช่วยให้พ้นนรกได้อย่างไร

อัศจรรย์ไฟไหม้หอสมุดวัดพนัญเชิงตู้ไตรปิฎกโบราณรอดปาฎิหารย์

การเผยแพร่หนังสือธรรมะเป็นทาน

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย

เหตุไรบางคนระลึกชาติได้ บางคนระลึกไม่ได้ ?

มีสติกับเทคโนโลยี โดย ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

อานิสงส์สร้างหนังสือพระไตรปิฎก,และการถวายหนังสือพระไตรปิฎก

เสียงธรรม : ธรรมะมีลำดับ โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์

คู่มือมนุษย์ เรื่องงที่ ๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธะรรมชาติ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๖ คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๕ ขั้นตอนการปฏิบัติ ศาสนา (ไตรสิกขา) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

วิธีการเจริญสติในชีวิตประจำวัน

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๔ อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๓ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๒ พุทธศาสนา มุ่งชี้อะไร เป็นอะไร (โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๑ ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน

ยิ่งให้ยิ่งได้ บทความธรรมะจากหนังสือธรรมะเรื่อง ยิ่งให้ยิ่งได้

ภาพภายในศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

แม่ไม่รัก... เรื่อง โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ีรีวิว.พระพุทธรูปหล่อเลซินปางพระพุทธเจ้าชนะมารจากศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

บททดสอบใจ และเตือนใจให้นึกถึงความจริง(ความตาย)

ปฏิบัติต่อบุรพการีโดยทำหน้าที่ให้ถูกต้อง-จากหนังสือความจริงแห่งชีวิต-พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต)

การปล่อยวาง (Letting Go)

แนะใช้สมุนไพร รสฝาด รักษาโรคน้ำกัดเท้า และโรคเบาหวาน ฯลฯ

เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือ และผลิตภัณฑ์ จากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ไม้นวดและไม้กดจุดเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

โรคหลอดเลือดแข็ง-กลไกการเกื้อหนุนการเกิดพยาธิสภาพ(จาก..หนังสือรู้สู้โรค)

หนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลโดยมหามกุฎราชวิทยาลัย และตู้พระไตรปิฎกไม้สัก เผยแพร่โดยไตรลักษณ์ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา www.trilakbooks.com โทร.02-482-7358,086-461-8505,081-424-0781

มนุษย์ประเสริฐ-เพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้-จาก-จาริกบุญจารึกธรรม-จาริกนมัสการและแสดงธรรมกถา ณ สังเวชนียสถาน

หนังสือพระไตรปิฎกฉบับแปลไทยจำนวน45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและตู้พระไตรปิฎกไม้สักสีน้ำตาลอ่อนและน้ำตาลเข้มพร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎกลงทองคำเปลวติดกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก

...ข้อคิดดีๆ..(ช่วย)รักษาใจให้มีความสุข...

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทางมายังศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

"ถูกชมก็ธรรมดา ถูกด่าก็เฉยๆ"

จัดพิมพ์ส่วนเพิ่มรายชื่อในหนังสือพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎกจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 45 เล่ม

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักสีดำงานพุทธศิลป์จากจังหวัดตาก

ตู้พระไตรปิฎกปิดทองคำเปลวลงกระจกศิลปะดั้งเดิมของงานพุทธศิลป์

ตู้หนังสือพระไตรปิฎก ปิดทองคำเปลว และตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก ศิลปะจากจังหวัดตาก จากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ปณิธานของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน

ยิ่งนอนดึก ยิ่งเร่งวันตายเร็ว

NEW-ZONE ศูนย์หนังสือฯ กลางป่า หนีเมืองกรุง

NEW ZONE ไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือ เปิด โซนหนังสือใหม่ เอาใจคอหนังสือธรรมะและหนังสือเพื่อสุขภาพ

เจ้าชู้หลายใจ ต้องชดใช้กรรม

10 เหตุผลดีๆ ที่จะไม่กินเนื้อสัตว์

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

รีวิว ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา - ร้านหนังสือธรรมะ ที่ร่มรื่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

"เปลี่ยนอาการอกหัก หันมารักนิพพานแทน"

6 พิษอันตรายของผงชูรส

มจร. ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่านชยสาโรภิกขุ

เมื่อจิตหดหู่เราควรเจริญธรรมข้อใด

คงไม่มีพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตะลึง!!10ขวบตายแล้วฟื้น

5เหตุผลหลักที่ต้องเลือกศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

อย่าหูเบา

ความหมายและที่มาของ : อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนเป็นที่พึ่งของตน

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎก ทั้ง 45 เล่ม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ส่งตรงจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสุข 5 ชั้น พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

พระพุทธศาสนา มีความมุ่งหมายอย่างไร โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ความสุข อยู่แค่ ที่ ปลายจมูก โดยท่าน ไพศาล วิสาโล

มรณานุสติ พิจารณาถึงความตาย โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

การตอบแทนพระคุณของแม่ โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ

ชีวิตนี้สำคัญที่ใจ โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

“ความกตัญญูกตเวที” (สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)

พ่อแม่นั้นทำทุกอย่างเพื่อลูกด้วยความรัก

นิทานยอดกตัญญูจีน เรื่อง เลือกแต่ของดีๆ ไปให้แม่

นิทานยอดกตัญญูจีน เรื่อง ตามใจพ่อแม่

ร่วมสนับสนุนหนังสือธรรมะจาก หนังสือคลังธรรมทาน

บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะแด่ท่านผู้ใจบุญ

ฟ้าดินให้ความสำคัญกับ “ความกตัญญู” เป็นอันดับแรก

บริการจัดทำหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ในราคาพิเศษสุด บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ

ใครจะพูดสรรเสริญเรา นินทาเรา หรือว่ากล่าวตักเตือนเรา เราต้องฟังได้ จึงจะเป็นคนดี เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต อันนี้เราต้องพิจารณาดูว่า เรามีลักษณะอย่างนี้หรือไม่

ตัวตน แห่งที่มาของความเห็นแก่ตัว

สุภาษิต และคำพังเพย ให้ชวนคิด ของท่านพุทธทาส

โทษ และภัยของบุหรี่

ธรรมะดีดีจากหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

พระไตรปิฎกนั้นคืออะไร

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้และหนังสือพระไตรปิฎกมจร.พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ และผู้ประสงค์จะร่วมสร้างบุญกุศลด้วยตู้พระไตรปิฎก

เมื่อเราป่วยและรักษาไม่หาย

กลอน พุทธทาส จักอยู่ไปไม่มีตาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

วิธีฝึกจิต โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือแสดงหลักธรรม ฉบับสมบูรณ์

อะไรภาษาคน-อะไรภาษาธรรม

คนทั่วไปมองครูอย่างไร ?

พอใจ กับ ไม่พอใจ ดีใจ กับเสียใจ ก็ทุกข์พอกัน

อย่าอวดดี ว่าเราเห็น จากหนังสือเรื่องความลับของชีวิตของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โรคทางจิตวิญญาณ สำคัญ และเป็นกันมาก...แค่ไหน

ธรรมปฏิสันถาร คืออะไร

ระบบอานาปานสติจากผลงานหนังสือธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

หัวข้อธรรมในคำกลอน กลอนธรรมะจากสุดยอดผลงานหนังสือของ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

บทความธรรมะเรื่อง "การศึกษา" คือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้อง

เนื้อหาธรรมะในการดำเนินชีวิตเรื่อง หน้าที่ของเรา

โรคร้ายหายได้ด้วยการสวดมนต์

ยินดีที่จะเสี่ยง เมื่อศัลยแพทย์คนนี้ตัดสินใจมาขายรองเท้าเธอกลัวที่จะเสียใจที่ไม่ได้ทำมากกว่าความล้มเหลว โดย มาเรีย บาร์ติโรโมท

เนื้อหาสาระในบทธรรมะจากหนังสือธรรมะ การงานคือตัวการปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ตัวตนที่แท้จริง,ใช่หรือไม่ใช่

TIP อย่าเห็นสิ่งใด ประเสริฐกว่าธรรม

TIP ชีวิตที่ดีที่สุด

เจท ลี ฮีโร่นอกจอ ทั้งในภาพยนต์และในชีวิตจริงชีวิตจริงก็คือธรรมะ

ธรรมศาสตราจะมีได้ต่อเมื่อมีการปฏิบัติเท่านั้น

ทำความรู้จักกับคำว่า อตัมมยตาประยุกต์กัน

ทำความเข้าใจกับคำว่าพรหมจรรย์

พระไตรปิฎก,สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้,โดยพระพรหมคุณาภรณ์

นิทานซึ้งใจ :ไม้เท้ายอดกตัญญู ลูกๆหลานๆ เด็กและเยาวชนควรอ่าน

สวดมนต์ ทำสมาธิ รักษาโรคได้จริง

การถวายหนังสือธรรมะเป็นทาน,อานิสงส์ของการถวายหนังสือ,คำถวายหนังสือ,คำกรวดน้ำแบบย่อ,คำกรวดน้ำแบบเต็ม

ใช้สมาธิพิชิตมะเร็ง ทำเดี๋ยวนี้เลย!!

ทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรม

อาหารรักษามะเร็ง ใช้ ธรรมชาติ รักษาธรรมชาติ

9 วิธี สะสมแต้มเพื่อไป นิพพาน (จาก นิตยสาร ซีเครท เคล็บลับสู่ความสุขและความสำเร็จ)

จริงหรือที่ว่า ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องไม่มีความอยาก ตอนที่ ๒

จริงหรือที่ว่า ผู้ปฏบัติธรรม ต้องไม่มีความอยาก ตอนที่ ๑

มหัศจรรย์สมุนไพรไทย 11 ชนิด

วารีบำบัด

วิธีล้างผักสด สูตร บ้านสุขภาพ

อาหารกาย-อาหารใจ ความสัมพันธ์ที่แยกไม่ออก โดย... รศ.พญ.จิรพรรณ

ใช้หนี้กรรมสุนัข แมว พระภาวนาวิสุทธิคุณ กรรมติดจรวด

เปรตหลวงพ่อขำ

การระลึกถึงความตายต้องทำจิตใจให้แยบคาย

ช่วยมารดา พ้น นรก (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

คิด อย่างไร จึงจะ ได้ดี และ มีความสุข 12 ข้อคิด เพื่อความสุขความเจริญ

บทความโดยย่อ : ร่ำรวยความสุข

ธรรมะ กับ การทำงาน : รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ จะมีศักดิ์ ศรีทั้งทางโลก และทางธรรม

สมาธิ ในชีวิตประจำวัน : พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตโต

ชีวิตนี้สำคัญที่ใจ : การควบคุมสติปัญญาด้วยตัวเราเอง

เริ่มชีวิตใหม่ได้ความสุข copy_resize

ความรักสัมผัสได้ด้วยใจ

เนื้อหา และข้อความสำคัญของ นรกสวรรค์ท่านเลือกได้

พระไตรปิฎกและถรรถกถาแปล-ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศูนย์จัดจำหน่ายพระไตรปิฎก-ขายตู้พระไตรปิฎก หนังสือธรรมะ-การจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก-ของตกแต่งห้องพระ

อนุโมทนาบุญแด่คณะท่านเจ้าภาพผู้ถวาย ตู้และหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทยชุดใหญ่

ก่อนจัดส่งธรรมาสน์ไม้สักต้องตรวจเช็ค

ศูนย์จำหน่ายของแต่งห้องพระและพระพุทธรูป

อนุโมทนาบุญแด่ท่านแม่ชีและคณะเจ้าภาพผู้ร่วมบุญกันถวายชุดตู้พระไตรปิฎก

ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก ที่ไหนดี

กราบอนุโมทนาบุญแด่คณะเจ้าภาพท่านผู้ถวายพระไตรปิฎก

รวมคลิ๊ป รีวิว ตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ

ศูนย์จัด ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก และ จัดจำหน่ายตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ

เลือกซื้อหนังสือพระไตรปิฎก แบบไหนดี ถวายวัด?

กลุ่มรายชื่อหนังสือพระไตรปิฎก แบบมาตรฐานฉบับเต็ม

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การซื้อพระไตรปิฎก และการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก

ราคาหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ

ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งปรัชญา

ป้ายอลูมิเนียมอย่างดี สีทอง ติด บนตู้พระไตรปิฎก หรือ บนกล่อง-หีบ-บรรจุพระคัมภีร์ต่างๆ ในราคาโรงงาน 700 บาท

กลุ่มหนังสือธรรมะ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน

VV กลุ่มหนังสือโปรโมชั่น VV จัดพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป พิมพ์แทรกข้อความฟรี 1 หน้า จัดส่งทั่วประเทศ

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก รุ่น ลงรักปิดทอง ราคา 10,900 บาท

หิ้งพระไม้สักหมู่9หน้า9ราคา18500จัดส่งทั่วประเทศ

เบาะรองนั่งสมาธิ-อาสนะ-สำหรับนั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานราคา4900บาทสีน้ำตาล

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทรงป้าน-ทรงA-ออกใหม่สุด-สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก91เล่มราคา15000บาทจัดส่งทั่วประเทศ

พิกัด เส้นทาง การเดินทางมายัง ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์

การสั่งพิมพ์หนังสืออุปปาตะสันติ

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎกกลุ่ม45เล่มสีเขียวเข้ม

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-สำหรับ-บรรจุหนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลจำนวน-91-เล่ม

ตู้บรรจุ-หนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม-โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-โดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์-ราคา-5000-บาท

ตู้พระธรรมบรรจุหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การค้นหารายการหนังสือด้วยวิธีการง่ายๆ

ตู้พระไตร-ไม้สักทั้งหลัง-ทรงป้านราคา9900บาท

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังแกะลวดลายทองประดับกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-ทรงตรงมาตรฐานสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาฯ

ตู้พระไตรปิฎกสีแดงลวดลายทอง-ใหม่สำหรับพระไตรฯ45เล่ม

ใหม่ล่าสุด-ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังแกะลวดลายประณีตวิจิตรบรรจงสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม

หลังจากการโอนเงิน-ค่าหนังสือ-หรืออื่นๆแล้วต้องส่งเอกสารแจ้งด้วยหรือไม่

โทรสั่งหนังสือพระไตรปิฎก-จัดส่งทั่วประเทศ

ตัวอย่าง..หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ มหาเถระสมาคม ภาษาไทย 45 เล่ม

การสั่งซื้อหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือพระไตรปิฎกทุกชนิดจำเป็นต้องโทรศัทพ์สั่งโดยตรง

แนะนำ **การเดินทางมายังศูนย์ไตรลักษณ์** เพิ่มเติม จาก ถนนบรมราชชนนี ปิ่นเกล้า มุ่งหน้ามายัง พุทธมณฑลสาย 4

จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมราคา3300บาทโดยศูนย์หนังสือพระไตรปิฎกไตรลักษณ์

ราคาหนังสือพระไตรปิฎกทุกชุดที่เผยแพร่เป็นราคากลาง

เชิญเยี่ยมชม-ด้วยภาพภายในศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ บางส่วน

สั่งซื้อจัดธรรมโฆษณ์ทั้งชุดจากธรรมทานมูลนิธิของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ เผยแพร่โดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ 02-482-7358, 087-696-7771

แนะนำหนังสือที่ใช้แจกเป็นธรรมทาน งานอนุสรณ์ **แจกเนื่องในงานที่ระลึก และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน**

ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกจำนวน45เล่มราคา8,500บาท

ตู้พระไตรปิฎกลายทอง-ทรงตรง-ราคา8,500บาท

ตู้พระไตรปิฎกทรงป้าน-ลวดลายทอง

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ร่วมมอบตู้พระไตรปิฎกให้แก่รายการแฟนพันธุ์แท้

ตัวอย่าง-ส่วนเพิ่มรายชื่อผู้จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก

พิมพ์หนังสือธรรมะแจกในงานพิเศษต่างๆ

การจำหน่ายพระไตรปิฎกราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ , พิมพ์หนังสือสวดมนต์, หนังสืองานศพ, งานบวช, งานแต่งงาน,

ตัวอย่างใบแทรกรายชื่อ-สำหรับผู้ถวายหนังสือพระไตรปิฎก

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-บริการจัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ

แหล่งบริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะและศูนย์รวมหนังสือธรรมะแบบครบวงจร

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-หนึ่งในโครงการของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

พระไตรปิฎกแปล๑๐๐เล่ม-ฉบับส.ธรรมภักดี

พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช 2549 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ-โดยมหาเถรสมาคมเผยแพร่

หนังสือขายดี..พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

หนังสือขายดี..พุทธธรรม..ฉบับปรับปรุงและขยายความ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ปอ.ปยุตฺโต)

แนะนำหนังสือขายดี...พระเจ้า500ชาติฉบับสมบูรณ์อดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมชาดกจากพระไตรปิฎก๔๕เล่มครบสมบูรณ์547พระชาติ

กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2555

ชุดหนังสือ-ตู้..พระไตรปิฎก

มรดกวรรณกรรม ท.เลียงพิบูลย์ รวมบทความจากชีวิตจริงเรื่องกฎแห่งกรรม

คำถามที่ถูกถามบ่อย-เกี่ยวกับหนังสือพระไตรปิฎก..ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือพระไตรปิฎก

เริ่มส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ใหม่ เริ่มวันที่ 4 มกราคมนี้

ใหม่..ตู้พระไตรปิฎกติดกระจกลวดลายทองสีเขียวเข้ม

ภาพตู้พระไตรปิฎกไม้สักเต็มใบจากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ประจำวันที่ 29 ธค.54

กฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์ โดย ท.เลียงพิบูลย์ พิเศษสุด 7 เล่ม 2800 บาท ค่าจัดส่ง 380 บาททั่วประเทศ

ราคาปรับปรุงใหม่... ชุด ธรรมโฆษณ์ ของ พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โดย ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา สวนโมกขพลาราม ได้มีการปรับราคา เพื่อให้เหมาะสมกับราคาการจัดพิมพ์ใหม่ โดยราคาหนังสือธรรมโฆษณ์ที่ปรับปรุงใหม่จะอยู่ใน แถบสีส้ม ดังต่อไปนี้

แนะนำ-หนังสือธรรมะ เรื่อง: ความสุขที่ยั่งยืน เบิกบาน สว่าง รุ่งเรือง ดุจดวงประทีป พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

ตู้พระไตรปิฎก ลวดลายทอง ติดกระจกสี ประดิษฐกรรม ตู้พระไตรปิฎกผลงานฝีมือทั้งหมด

หนังสือใหม่ :มรรคาสู่ชีวิตใหม่ การอยู่เหนืออำนาจบีบคั้นของสัญชาตญาณ พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

ความรู้เกี่ยวกับไม้สัก-เรื่องน่ารู้-

บริการจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในงานที่ระลึกต่างๆ

ไตรลักษณ์ ... บริการจัดส่ง หนังสือ และ ผลิตภัณฑ์ ถึงที่บ้านท่านอย่างสะดวก และรวดเร็ว

กิจกรรม-ของ-ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

รีวิว หนังสือ : บรมพรบรมธรรม ธรรม ๔ ประการที่ควรมีในทุกย่างก้าวชีวิต

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้และ หนังสือพระไตรปิฎก จัดส่ง ให้ลูกค้า

ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือ ที่ระลึกงานฌาปนกิจฯ ” พ่อ ” พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของลูก – 19 บาท

รายงานการ จัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย โดย ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธาสนาไตรลักษณ์

ขณะนี้ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรง (แบบมาตรฐาน) ไม้สักแท้ทั้งหลัง สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่มภาษาไทย // บาลี // สยามรัฐ ราคา 8,500 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกและหนังสือพระไตรปิฎก ถึง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นที่เรียบร้อย แล้วครับ

ตรวจเช็ค ตู้พระไตรปิฎก ก่อนดำเนินการจัดส่ง #ตุ้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อดำเนินการจัดส่ง ทั่วประเทศต่อไป ท่านสามารถ มาเยี่ยมชม ตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก แบบต่างๆ ได้ที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

เตรียมจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักทั้งหลัง ทรงตรง สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ภาษาไทย มจร. พร้อมทั้ง ติดป้ายชื่อ ด้านบนตู้พระไตรปิฎก

ดำเนินการจัดทำ ส่วนแทรก รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ เรื่อง วิธีการทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม (พุทธทาส) 20 บาท เพื่อเตรียมดำเนินการจัดส่ง ต่อไป

TRILAKBOOKS กับ บรรยากาศ ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ http://www.trilakbooks.com

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง #ตู้พระไตรปิฎก และ #หนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ท่านสามารถ ดู หนังสือ และ ตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ ในราคามูลนิธิ ได้ที่ http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com

เตรียม ตอกลังกันกระแทก ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก แท้ ทั้งหลัง รุ่น ประตู 3 บาน สำหรับบรรจุ พระไตรปิฎก 91 เล่ม ภาษาไทย เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รามนาม ผู้ ถวายหนังสือ ธรรมะแจก “หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า” ราคาต้นทุนดรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท (แทรกข้อความฟรี 1 หน้า)

ขณะนี้ ศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎก กำลัง ดำเนินการ บรรจุตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ ทั้งหลัง แบบ ทรงตรงธรรมดา และแบบ ทรงตรง ประดับ จั่วแกะสลัก ด้านบน

ทำเป็นหนังสือที่ระลึก เรื่อง ยาระงับสรรพโรค ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ เล่มละ 20 บาท

ศูนย์จัดส่ง ตู้ และ หนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ไทย พร้อมทั้ง ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ทั้งหลัง ด้านบนประดับจั่ว สลักลายดอกไม้ สวยงาม จัดส่ง ถึงวัดเทียนถวาย จ.ปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนา กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน “ธรรมทรงคุณค่า” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 25 บาท เพื่อดำเนินการจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ต่อไป

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกไตรลักษณ์ เตรียมดำเนินการจัดส่งหนังสือ และตู้พระไตรปิฎก จัดส่ง ไปยังที่หมายแล้วครับ

ดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้จัดทำหนังสือธรรมะ เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ เรื่อง “ธรรมะทรงคุณค่า” เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก

ขณะนี้ ลูกค้ามาดูหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย และตู้พระไตรปิฎก ด้วยตนเอง สรุปได้เลือกตู้พระไตรปิฎก สีฟ้าลวดลายทอง แล้ว ให้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป ที่ ** ส่งที่วัดสระมณี อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี **

แหล่งรวมหนังสือธรรมะ ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ที่รวบรวมหนังสือธรรมะมากกว่า 2000 รายการ

ศูนย์หนังสือที่เผยแพร่และจัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ทั้งสอง แห่ง คือ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก แบบไม้สัก ทั้งหลัง พร้อมประดับลวดลายทองงานบรรจงประณีต

ลงรักปิดทอง คืออะไร ทำไมต้องลงรักปิดทอง?

จัดส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก ไปถึง บ้านลูกค้า เพื่อนำไปถวาย วัดต่อไป กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ยาระงับสรรพโรค-พุทธทาสภิกขุ-20บาท ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก “เนื่องในงานฌาปนกิจศพ” เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ให้ผู้มาร่วมงาน สวดพระอภิธรรม

ก่อนจะถึง เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ส่วนแทรกรายชื่อ ผู้ร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน 20 เล่ม

เตรียมตอกลังกันกระแทก ครอบตู้พระไตรปิฎก เพื่อป้องกันการกระเทือน ระหว่างการขนส่ง

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลัง ดำเนินการ ห่อตู้ และเตรียมจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง ราคาตู้พระไตรปิฎก 8500 บาท สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก ของ มหาจุฬาลงกรณฯ 45 เล่มภาษาไทย ราคา 15000 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ขณะนี้ก่ำลังพิมพ์ รายชื่อ ผู้จัดพิมพ์หนังสือบรมพรบรมธรรม

ขณะนี้ คณะพระสงฆ์ ได้มา ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิ 15,000.-

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกแบบลงรักปิดทอง ทั้งหลัง ไปยัง หมู่บ้านบุราสิริ ประชาชื่น-งามวงศ์วาน

ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก, ส่งหนังสือพระไตรปิฎก

ดำเนินการจัดส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎกภาษาไทย ไม้สักทั้งหลัง ถึง #สำนักสงฆ์หลวงปู่เจือ

เตรียมจัดส่งหนังสือ ปราชญ์กล่าวว่า "ชีวิตนี้น้อยนัก" ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 15 บาท พร้อมดำเนินการจัดส่ง แล้วครับ

ผนึก ป้ายรายชื่อบรรจุลงใน ชุดพระอภิธรรม คัมภีร์พระอภิธรรม + ตู้บรรจุพระอภิธรรมแบบลงรักปิดทอง

ตู้พระไตรปิฎก ของศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกไตรลักษณ์ ที่ตอกลังกันกระแทก ทุกหลัง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือน ระหว่างตู้กัน กำลังดำเนินการจัดส่ง ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วครับ

ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก ใช้หนังสือ บรมพรบรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท ทำส่วนแทรก ข้อความฟรี

อนุโมทนาบุญ – ในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์ ส่วนแทรกข้อความของผู้ประสงฆ์แทรกข้อความ บันทึกลงในหนังสือ บรมพรบรมธรรม ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 25 บาท

ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ให้แด่ผู้สั่งพิมพ์ หนังสือ บทสวดมนต์ คู่มืออุบาสกอุบาสิกา (ทำวัตรเช้าเย็น แปลไทย ทั้งหมด)

ดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ นิมิตกฏแห่งกรรม-ราคา-18-บาท

จัดพิมพ์ งานพระราชทานเพลิงศพฯโดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า "วิธีสร้างบุญบารมี" -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ - 19 บาท

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการบรรจุ คัมภีร์ พระอภิธรรม หรือคัมภีร์ พระมาลัย พร้อม กล่องบรรจุพระคัมภีร์ จัดทำขึ้นด้วยงานฝีมือ ล้วน ทั้งใบ “ประดับ ลวดลายทอง พร้อม กับ ลงรักปิดทอง “

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดทำส่วนแทรก รายชื่อ พร้อม บทสวดมนต์ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้จัดพิมพ์ ดำเนินการ แจก เป็นหนังสือธรรมบรรณาการ แด่ ผู้สนใจ ศึกษา บทสวดมหามงคลหลวง #อุปปาตะสันติ #มหาสันติงหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อไป

อาจารย์ จากศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา (เด็กพิเศษ) มาซื้อพระไตรปิฎกภาษาไทย ของ มจร 45 เล่ม 1 ชุด

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ชุดหนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาฯ ขึ้นบริษัทขนส่ง ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ ศูนย์ จัดพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดพิมพ์ แทรกข้อความ รายนาม ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ แจกเป็นธรรมทาน “วิธีสร้างบุญบารมี โดย สมเด็จพระสังฆราช” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ ธรรมทาน 19 บาท ด้วยระบบ ดิจิตอล ความคมชัดสูง เพื่อจัดส่ง ต่อไป

ตรวจเช็ค หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 45 เล่ม มจร

จัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมถวายหนังสือ #หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย 91 เล่ม ด้วยระบบเครื่องพิมพ์ ดิจิตอล ความละเอียดสูง เพื่อดำเนินการจัดส่งไปไป ท่านสามารถ ดูรายละเอียดหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 91 เล่ม (ชุดใหญ่)

พระไตรปิฎก,หนังสือพระไตรปิฎก, ตู้พระไตรปิฎก

กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า "วิธีสร้างบุญบารมี" -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ - 19 บาท

อนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ บทสวดมหามงคลหลวง อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง แปลไทย เล่มละ 30 บาท จำนวน 1,651 เล่ม

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก และหนังสือธรรมะ จัดส่งขึ้นบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว ครับ

ส่งตู้พระไตรปิฎกและหนังสือไปยัง วัดสะพานสูง ปากเกร็ด เรียบร้อยแล้วครับ

เตรียมจัดส่งขึ้นขนส่งแล้วครับ ตู้พระไตรปิฎกไม้สักลายไม้น้ำตาล

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก เตรียมดำเนินการ ตอกลังกันกระแทก ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก รุ่น ประตู 3 บาน (ใหม่ล่าสุด) เพื่อจัดส่งขึ้นบริษัทขนส่ง เรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดทำ พระไตรปิฎก ภาษาไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิของมหาจุฬา 15000 บาท และจัดทำรายชื่อ ด้วยระบบพิมพ์ ดิจิตอล ความคมชัดสูง เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

นับเป็นบุญ ที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้ที่มีโอกาส เป็นสะพานบุญ ในการนำส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในราคามูลนิธิของมหาจุฬาฯ ราคา 15000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) เรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการจัดทำ หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานฌาปนกิจ แทรก 1 หน้า โดยใช้หนังสือ บทสวดมนต์ “คู่มืออุบาสกอุบาสิกา” – 30 บาท

ขณะนี้ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า “วิธีสร้างบุญบารมี” -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน “วิธีสร้างบุญบารมี” โดยสมเด็จพระสังฆราช ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 19 บาท

ส่งตู้พระไตรปิฎ ไม้สักทรง สี่เหลี่ยมคางหมู ประดับลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก แบบ91 เล่มภาษาไทย ไปยัง #หมู่บ้านพรไพศาล

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎกทรงตรง แบบลงรักปิดทองสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย ถึง #วัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี เรียบร้อยแล้ว ครับ

พระอาจารย์ท่านเดินทางไกล มาซื้อ ชุดพระคำภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อมกล่องบรรจุแบบลงรักปิดทอง ถึงที่ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือธรรมะ เป็น ของที่ระลึก เรื่อง… แม่-พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ราคา 19 บาท โปรโมชั่นพิเศษ สุด : สั่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมบรรณาการ 100 เล่มขึ้นไป จัดพิมพ์ข้อความสำหรับแทรกลงในหนังสือ ขาวดำ 1 หน้า ฟรี + จัดส่ง ทั่วประเทศ

ดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ “ฃีวิตนี้น้อยนัก” เล่มละ 15 บาท เพื่อดำเนินการเตรียมจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก สีเหลือง ลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทยของ มจร ไปยังวัดเรียบร้อยแล้วครับ

เตรียมจัดส่ง หนังสือ “นวโกวาท” ราคามูลนิธิ มหามกุฏฯ 30 บาท เตรียมจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ทั่วประเทศ

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ ธรรมะ เรื่อง ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก-ราคาต้นทุนโรงพิมพ์-15บาท

จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานศพ ใช้หนังสือเรื่อง คู่มืออุบาสกอุบาสิกา-บทสวดทำวัตรเช้าเย็นแปลไทย -30บาท

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ไปยัง จังหวัดนนทบุรี

ดำเนินการจัดทำหนังสือให้ลูกค้าผู้สั่งพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทาน เรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท

ลูกค้ามารับ คัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อม หีบบรรจุคัมภีร์ แบบลงรักปิดทอง พร้อมประดับลวดลายทอง

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก รุ่น เหลืองอัมพัน ประดับจั่วลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ภาษาไทย ไปยัง วัดพุทธบูชา กุฎิจุ้ยจ้อย (กุฎิเจ้าคุณสุธีหรือเจ้าคุณบุญทัม)

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง #ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ถึงที่หมายแล้ว ใหม่ล่าสุด + สวยงาม+แข็งแรงและไม่เหมือนใคร ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ รุ่นประตู 3 บาน สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 91 เล่ม ภาษาไทยแปลพร้อมอรรถกถา

ศูนย์จัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย และ ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ประดับจั่วลายดอกไม้ พร้อมทำป้ายปิดหน้าตู้ ผู้ถวายหนังสือและตู้พระไตรปิฎก ไปยังที่หมาย เรียบร้อยแล้ว ครับ

พิมพ์หนังสือธรรมะแจกในงานบวช

ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ขอขอบพระคุณ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ที่ได้สั่งพิมพ์ หนังสือบรมพร บรมธรรม

ขณะนี้ พระอาจารย์ มาตรวจต้นฉบับงานพิมพ์ หนังสือใหม่ที่สั่งพิมพ์ทั้งเล่ม โดย พิมพ์หนังสือพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ ของเจ้าภาพ เพื่อนำแจกเป็นธรรมทานต่อไป

จัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “อภินิหารแห่งบุญ- โดย – หลวงพ่อจรัญฯ”

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกฯ กำลังดำเนินการจัดทำ หนังสือ ที่ระลึก เพื่อแจกในงานบำเพ็ญบุญ หนังสือสวดมนต์ แปลไทย คู่มืออุบาสก อุบาสิกา 30 บาท และจักดำเนินการจัดส่งต่อไป

อนุโมทนาบุญ กับท่านผู้จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ” หนังสือ บรมพรบรมธรรม ” ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน เล่มละ 25 บาท (พิมพ์ข้อความแทรก ฟรี)

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือพระไตรปิฎก91เล่มภาษาไทย

ขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ดำเนินการจัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก แทนลูกค้า

ขณะนี้ เตรียมห่อบรรจุ คัมภีร์ บาลีปาฏิโมกข์ แบบลงรักปิดทอง พร้อม ชุด คัมภีร์ ใบลานเทศน์มหาชาติ

ส่งหนังสือ “ธรรมะทรงคุณค่า” ถามตอบปัญหาธรรมะ โดย หลวงปู่มั่น เล่มละ 25 บาท ถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยแล้วครับ

พระอาจารย์ หลวงพ่อ เดินทางมาเลือก หนังสือธรรมะ ชุดธรรมโฆษณ์ ของหลวงพ่อพุทธทาส

ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดงาน ประชาสัมพันธ์ หนังสือ พระพุทธศาสนา ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ

เบาะรองนั่งสมาธิ-หุ้มด้วยหนังเทียมทำงานสะอาดง่าย-ราคา950บาท

จัดพิมพ์ข้อความส่วนแทรกรายชื่อ ผู้ร่วม แจกเป็นธรรมทาน “บทสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณ ” ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 20 บาท พร้อมดำเนินการจัดส่งต่อไป

เตรียมงานพิมพ์แทรก รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ คู่มือมนุษย์ โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ (ปกแข็ง)

แนะนำกลุ่มตู้พระไตรปิฎกที่ใช้สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มไทย

ขณะนี้… ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก และ หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วม ถวายหนังสือ และ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พร้อม อรรถกถาแปล เพื่อดำเนินการจัดส่ง ต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือฯไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมบรรณาการ เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอน “ความสุขที่สมบูรณ์” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท เตรียมจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ให้ถึงผู้สั่งพิมพ์ต่อไป

กราบอนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมบุญสร้างถวาย หนังสือและตู้พระไตรปิฎก และขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ได้นำตู้และหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย ไปยัง วัดอุดมสิทธิกุล อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ละลึกเรื่อง ยาระงับสรรพโรค เล่มละ 20 บาท เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “วิธีสร้างบุญบารมี” โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท เพื่อทำเป็นหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจฯ และเตรียมดำเนินการจัดส่งต่อไป

กลุ่มตัวอย่างตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิำก45 เล่มไทย

เตรียมจัดส่งตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นรถกระบะ เพื่อนำส่งขึ้นบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว วันนี้ครับ

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก 45 เล่ม แปลไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง …วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที-ราคา20บาท โดย พระพรหมคุณาภรณ์ฯ

ลูกค้ามารับ #ตู้พระไตรปิฎก แบบ ไม้สักแท้ทั้งหลัง พร้อมทั้ง #หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในราคามูลนิธิ ที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ด้วยตนเอง

ขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงป้าน-สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม ราคา11000บาท สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

สถิติ

เปิดเว็บ15/04/2010
อัพเดท14/03/2024
ผู้เข้าชม11,131,318
เปิดเพจ16,750,362
สินค้าทั้งหมด2,093

ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ

ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ

ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ
โดย พระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 

การสวดอภิธรรมในงานศพ

ตามปกติทั่วๆไปนั้นเมื่อมีงานศพเจ้าภาพก็มักจะนิมนต์พระมาแสดงธรรม

แต่ว่าแสดงตอนบ่าย อาตมาก็เคยได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมหลายหน

ทุกครั้ง ที่ไปแสดงก็นึกอยู่ในใจว่าได้ประโยชน์น้อย หมายความว่า

คนฟังน้อยเหลือเกิน  จึงได้คิดในใจว่าควรจะได้เปลี่ยนเวลาเทศน์เสียบ้าง

จึงได้ชี้แจงให้เจ้าภาพฟัง ให้ เลือกเอา ๒ เวลา อย่างเวลากลางคืน

เช่นตั้งศพกลางคืนก่อนวันเผาวันหนึ่ง  ตอน กลางคืนมีญาติมิตรมาประชุมกันมาก

การสวดมีแต่สวดพระอภิธรรม ล้วนแต่ เป็นภาษาบาลี

ผู้สวดเองบางทีก็แปลไม่ทัน คนฟังนั้นไม่ต้องพูดถึง คือไม่ได้เรื่อง

เท่านั้นเอง ถ้าไปถามว่าฟังแล้วได้ความรู้อะไรบ้าง

ทุกคนก็ตอบว่าไม่รู้อะไรเหมือน กัน แต่ถึงกระนั้นก็สวดกันเรื่อยพอเป็นพิธีอยู่อย่างนั้น

การกระทำเช่นนั้นเรียกว่า ทำตามประเพณี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้น

อันประเพณีพิธีรีตองนั้น เป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งขึ้น

สิ่งใดที่มนุษย์บัญญัติขึ้น มนุษย์ก็แก้ไขได้

ถ้าว่าการแก้ไขนั้นได้ทำให้มันดีขึ้น ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น

เช่น การสวดอภิธรรมนี้เราก็ควรแก้ไข ไม่ใช่เลิกเสียทีเดียว สวดเหมือนกัน

แต่ว่าสวดให้น้อยหน่อย...สวดสักจบหนึ่งก็พอแล้ว

ทีนี้เราจะทำอะไรต่อจากนั้น? เราก็ควรจะนิมนต์พระมาแสดงธรรม พูด

ภาษาไทยง่ายๆ ให้คนที่มาประชุมกันเกิดความรู้ความเข้าใจ จึงได้เสนอว่า

ควร จะเทศน์ตอนกลางคืน เจ้าภาพบางคนก็เอาเหมือนกันเลยนิมนต์ไปตอนกลางคืน

ที่วัดชลประทานฯ เวลานี้ ถ้าใครไปตั้งศพ อาตมาจะจัดพระให้เทศน์ทุกคืน

สวดอภิธรรมจบเดียว เสร็จแล้วให้พระเทศน์ เจ้าภาพต้องการหรือไม่ต้องการก็

ตามใจ แต่ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระ ญาติโยมเข้ามาในวัดต้องหูตาสว่างกลับไป

ไม่ใช่เข้ามามืดๆ แล้วก็กลับไปมืดๆ

การที่จะทำคนให้หูตาสว่าง ก็ต้องให้ฟังธรรมะ  เพราะฉะนั้น เมื่อพระสวด จบหนึ่ง

ก่อนจบ...องค์ที่จะแสดงก็ไปเตรียมตัวรอเลย พอสวดจบก็ขึ้นนั่งบน ธรรมาสน์

ไม่ต้องอาราธนา ไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้น เรียกว่าไปข่มเทศน์เอาเลย 

อาตมาได้ถามพวกที่มาในงานศพว่าเป็นอย่างไร จัดแบบนี้ดีไหม? ทุกคนก็บอกว่า

เข้าทีดี ควรจะทำอย่างนี้ เลยตั้งเป็นประเพณีขึ้นว่า

ทุกศพที่มาตั้งที่วัดจะต้องมี การเทศน์ทุกคืน ถ้าตั้ง ๗ คืน อาตมาเองก็เทศน์คืนสุดท้าย

การทำอย่างนี้ได้กำไร ๒ ทาง คือ พระจะได้หัดเทศน์ ต่อไปจะได้เทศน์เป็น

ญาติโยมที่ไปวัดก็จะได้ความรู้ความเข้าใจ ทำอย่างนี้ได้ประโยชน์

 

ถ้าไม่เทศน์ตอนกลางคืน อาตมาบอกว่าอีกเวลาหนึ่ง...มันเหมาะที่สุด เวลา

ที่ญาติโยมมานั่งรอจะเผาศพนั่งแหละ ควรจะนิมนต์พระมาเทศน์แถมพกกัน 

ตอนนั้นแหละ ไม่ต้องมีพิธีรีตอง เรื่องสำคัญนั้นจะต้องมีพูดแล้วก็มีคนฟัง

การพิจารณาความตาย-การปลงสังเวช

 

เราทุกคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้มีความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้าง อาตมานั่งดูแล้วก็คิด

เหมือนกัน แล้วก็คิดว่าควรจะปรับปรุงหลายเรื่องหลายประการ

เมื่อตะกี้นี้ขณะที่นำศพเดินเวียนเมรุ ๓ รอบ เขาเรียกว่าเวียนซ้าย ในขณะ

ที่เรานำศพเวียนไปนั้น คนที่เดินตามศพควรจะเดินอย่างไร?...เราอย่าเดินแบบ

ธรรมดา แต่ว่าต้องสำรวมหน่อย เราควรจะเดินด้วยความสำรวมกิริยาอาการ

ให้ เห็นว่ามีความเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องอย่างนี้ การเดินสงบเงียบนั้นมันทำให้เกิด

ธรรมสังเวช ให้คนดูแล้วเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ

ตามภาษาธรรมะเขาเรียกว่า สังเวช มีความหมายว่าสลดใจในสิ่งนั้น

จะได้ความรู้เกิดขึ้นในใจเพราะสิ่งนั้นบ้าง

 

เมื่อสำรวมใจแล้วเราก็ควรใช้จิตใจคิดในเรื่องนี้ด้วย คิดว่าเราเดินไปกับใคร ...

เราเดินไปกับศพ ศพนั้นคืออะไร...คือส่วนของคนที่เหลืออยู่ของคนที่ตายไปแล้ว

ร่างกายเหลืออยู่ ลมหายใจไม่มี ไออุ่นในร่างกายไม่มี หมดเรื่องกันไปตอนหนึ่ง

แล้ว ก็ปิดฉากเรื่องตายแล้วไปไหน อย่าไปคิดให้มันยุ่งสมอง

 

เราควรจะคิดปัญหาว่า...

       จะอยู่อย่างไรในโลกนี้?

       จะดำเนินชีวิตต่อไปนี้ ควรจะคิดนึกอย่างไร?

       จะสร้างตัวสร้างตนอย่างไร?

       ควรจะคิดนึกอย่างไรใจจึงจะสงบสบาย?

นั่นแหละคือเรื่องที่ควรคิด  คนโดยมากไม่คิดเรื่องอย่างนี้  อย่าไปคิดเลย เรื่องตาย

แล้วไปไหน ควรถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร มีความทุกข์ความเดือดร้อน

ในเรื่องนั้นเรื่องนี้จะแก้ไขอย่างไร ปัญหาอย่างนี้คนไม่ค่อยถาม ทั้งๆที่มีปัญหาอยู่

รอบด้าน แต่ไม่ค่อยคิด ไม่ต้องเป็นห่วงดอก ควรจะสนใจปัญหาว่า การเป็นอยู่ใน

ปัจจุบันนี้ควรจะอยู่อย่างไรจึงจะดีกว่า ถูกต้องกว่า


เวลาเราเดินตามศพ เราก็ควรคิดว่า วันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้ เราหนี

จากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ วันหนึ่งก็ต้องถึงวาระของเราบ้าง  เราจะต้องตาย

ขอให้คิดถึงความตายไว้บ้าง คนที่คิดถึงความตายนั้นจะได้ประโยชน์อย่างไร?

บางคน บอกว่าไม่ไหว คิดถึงความตายนี่มันใจอ่อน มือเท้าอ่อนไปหมด ไม่อยาก

ทำอะไร การคิดในรูปนั้นเขาเรียกว่าคิดผิดทาง ไม่ตรงจุดหมายที่พระบรมศาสดา ได้ทรงวางไว้

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมาในงานศพ

 

พระพุทธเจ้าสอนให้เรานึกถึงความตาย

เพื่อจะได้ทำตนให้ดีก่อนตาย

ให้รู้จักหน้าที่ก่อนตาย แล้วปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย

อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรบกพร่องเสียหาย

คนเราถ้าไม่นึกถึงความตาย...ก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเรื่อง

เราควรนึกว่า...ไม่กี่วันก็จะต้องย้ายทะเบียนไปอยู่ป่าช้า ก่อนตายนี่เราควร จะทำอะไร?

ชีวิตมันมีค่าที่ตรงไหน? เราเกิดมาทำไม? เราอยู่เพื่ออะไร?

สิ่งที่ดี  ที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้นั้นคืออะไร?

เราได้กระทำสิ่งนั้นแล้วหรือยัง?

ถ้าหากว่า ได้คิดในเรื่องอย่างนี้เสียบ้าง ชีวิตจึงจะมีค่ามีราคา

 

เพราะฉะนั้นในแง่ธรรมะ ท่านจึงสอนให้พิจารณาว่า

วันหนึ่ง...เราจะต้องตาย

ความตายเป็นของเที่ยง แต่ชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยง

คือไม่แน่ว่าเราจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่ จะตายเมื่อไหร่ เพราะชีวิตมันเป็น

สิ่งไม่แน่นอนอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกว่า เวลานี้เราควรจะอยู่อย่างไร

ควรจะทำอะไรเสียก่อนที่จะถึงเวลาตาย เพราะเวลาตายแล้วทำอะไรก็ไม่ได้

 

 

ปริศนาธรรมในงานศพ

ญาติโยมคงจะเห็นเขาทำอะไรๆเป็นปริศนา เป็นข้อเตือนใจแก่คนที่ยัง เป็นๆอยู่  เห็นง่ายๆ เช่นว่า

เวลาเราไปอาบน้ำศพ  เขาเอาศพวางบนเตียง จัดแจงเรียบร้อย เอาวางไว้ บนเตียง

เอาผ้าแพรคลุม เปิดหน้าให้เห็นว่าเป็นใคร มีเหรียญมีตราก็เอาไปวา

ไว้ด้วย...เครื่องหมายยศฐาบรรดาศักดิ์ เสร็จแล้วก็ดึงมือศพมาให้หงายมือขึ้น

แล้ว เราก็รดน้ำลงบนมือนั้น เมื่อเราไปเห็นศพหงายมือให้รดอย่างนั้น เรานึกอะไรบ้าง

ถ้าเราไม่นึกอะไรก็จะไม่ได้ปัญญา แต่ถ้านึกสักหน่อย อ้อ!

เขานอนหงายมือเท่ากับ บอกเรา...บอกให้รู้ว่าเขาไปมือเปล่า

ไม่ได้เอาอะไรไปเลยสักชิ้นเดียว เปิดให้เห็น อย่างนี้มีแต่มือเปล่า

แต่ถ้านอนกำมือยังสังสัยว่าจะเอาเหรียญบาทเหรียญสตางค์ ไปบ้างหรือเปล่า...แต่นี่ไม่มี หงายมือทั้งนั้นแหละ

แล้ว เราก็รดน้ำลงไปในมือผู้ตาย

...รดน้ำลงไปน้ำมันยังอยู่ในมือบ้างไหม?

ไม่มีเหมือนกัน แล้วเอาไปไหน? เอาไปคืนให้แผ่นดิน

เพราะแผ่นดินเป็นเจ้าของน้ำ เป็นผู้ให้น้ำแก่เรา เราก็เอาคืนให้ไปตามเดิม

ตัวเราเองเอาอะไรไปไม่ได้ นี่ก็เป็น ธรรมะเตือนใจอยู่แล้ว

ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ควรจะนึกบ้างว่า เออ! อ้ายคนที่โลภ นักหนานั้นเอาอะไรไปได้หรือเปล่า?


คำว่า โลภ  นั้นหมายความว่า

อยากได้ของของคนอื่นเขา อยากได้ในสิ่งที่ เราไม่ควรจะได้ อยากได้โดยยังไม่ถึงเวลาที่เราควรจะได้ 

ความโลภนี้ทำให้เกิด ความทุกข์ แต่ความขยันขันแข็งเอางานเอาการ

บากบั่นในการทำงานนั้น พระท่าน ไม่ติหรอก พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่า

ให้ลุกขึ้นแต่เช้า ให้ก้าวไปข้างหน้า ให้ทำงาน แข่งกับเวลา เพื่อพัฒนาตัวเราและครอบครัวให้มันเจริญ

ผู้อยู่ในโลกก็ต้องทำ อย่างนั้น  ถ้าเรานึกถึงความตายเสียบ้าง ก็พอจะเป็นเครื่องห้ามล้อจิตใจ

ไม่ให้ โลภมากอยากได้จนเกินไป เพราะนึกได้ว่าจะเอาไปทำอะไรหนักหนา

คนเรามันกินได้แต่เพียงอิ่มท้องเท่านั้นแหละ...เกินกว่านั้นไม่ได้ ถ้าขืนกิน

เข้าไปก็เอาไปทิ้ง แถวหน้าร้านนั่นแหละ...มันฝืนธรรมชาติ มันก็ลำบาก ถ้าหาก

ว่าเราพิจารณาก็จะเห็นว่า อะไรๆมันก็อยู่ที่ความพอดี เกินพอดีไปก็ไม่ได้ เป็นของ

สำหรับใช้ชั่วคราว ถ้าจะพูดกันไปแล้วก็เท่ากับเป็นของยืมทั้งนั้น...ยืมมาใช้ เรา ยืมมาจากธรรมชาติ

แต่ทว่าการยืมไม่เหมือนกับยืมเงินคิดดอกเบี้ย เราต้องลงทุน

ทำงานแล้วก็ได้ผลตอบแทนตามสมควรแก่ฐานะ เราเอาสิ่งนั้นไปไม่ได้

ตายแล้ว ก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งนั้น  เราเคยเห็นกันบ่อยๆ

ครั้นเมื่อเราทำมาหาได้มีเงินมีทองแล้ว เราควรทำอย่างไร?...

เมื่อเราเอาไปไม่ได้ เราก็ควรจะใช้มันให้เป็นประโยชน์

ชีวิตมนุษย์อยู่ผู้เดียวไม่ได้ เรามีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสังคม

เป็นหนี้ สังคมอยู่ตลอดเวลา ก็ควรจะมีโอกาสเปลื้องหนี้เสียบ้าง ด้วยการใช้เงินใช้ทอง

ใช้สติปัญญา ใช้เรี่ยวแรง บำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์

ผู้เกิด แก่ เจ็บ ตาย ร่วมกัน...ร่วมกันทุกอย่างแหละ อย่าไปถือเราถือพรรคถือพวก

ถือชาติถือผิว ถือว่าต่างศาสนาต่างผิวพรรณอะไรกัน ซึ่งมันเป็นเรื่องยุ่งด้วยกันทั้งนั้น

พระศาสดาผู้สอนศาสนา ท่านไม่ต้องการให้เราสร้างกำแพงกั้นตัวเองไว้ ในที่แคบๆ

แล้วไม่ให้ไปคบหาสมาคมกับใครๆ ท่านต้องการให้สัตว์โลกหันหน้า เข้าหากัน

สนิทสนมกลมเกลียวกัน แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง

สันติสุขมันจึงจะเกิดขึ้นในโลก ถ้าเราได้นึกถึงความตายเสียบ้าง เราก็จะได้คิดนึก ไปในแง่อย่างนี้

 

 

หนีไม่พ้น...ทุกคนจะต้องตาย!

 

เพราะฉะนั้น เมื่อเวลามาในงานศพ เราก็ต้องบอกตัวเองว่า วันหนึ่งเราจะ เป็นอย่างนี้ 

คำพระในภาษาบาลีท่านสอนให้เราพิจารณา ซึ่งแปลง่ายๆว่า ฉัน ต้องเป็นอย่างนี้

ฉันจะหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ หนีไม่พ้น ทุกคนจะต้อง เป็นกันทั้งนั้น

แต่ว่าเวลามันไม่แน่นอน กำหนดไม่ได้ว่าจะเป็นกันที่ไหน เมื่อไหร่ ด้วยโรคอะไร รู้ได้แต่เพียงว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆ


เมื่อรู้ตัวว่าจะต้องเป็น และไม่รู้เวลา อย่างนี้เราก็ต้องไม่ประมาท รีบเร่ง ปฏิบัติงานในหน้าที่

ใครมีหน้าที่อันใดก็ต้องรีบจัดรีบทำ คิดอย่างนี้เท่านั้นแหละ ช่วยชาติช่วยบ้านเมืองได้

ทำให้งานคล่องตัว ทำให้งานก้าวหน้า เพราะว่าผู้ทำงาน กลัวว่าตัวจะตายเสียก่อนจะไม่ได้ทำสิ่งนั้น

แล้วก็จะรีบเร่งกระทำสิ่งนั้น งานก็จะ ไม่อากูลไม่คั่งค้าง แต่ถ้าเรานึกว่าช่างมันเถอะ เวลายังมี

ทำพรุ่งนี้ก็ยังได้ เลยเป็น คนมีนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง งานมันก็ชักช้า ทำให้เสียเวลา

ไม่ก้าวหน้า ไม่ถูก จุดประสงค์ของผู้สอนศาสนา ที่สอนให้เราตื่นตัว ก้าวหน้า

เพราะฉะนั้นเราจะ ต้องบอกตัวเองว่า เราอาจจะตายเสียก่อน แล้วจะไม่ได้ทำสิ่งนี้

 

เด็กๆลูกๆหลานๆเรานี่ ต้องเตือนเขาบ่อยๆ เรียกเขามาบอกว่า ลูกเอ๋ย! เจ้าต้องรีบเรียนนะ

เวลานี้คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ การอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่อง การเป็นการอยู่ การศึกษาน่ะ

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะจัดให้ แต่ว่าพ่อแม่นี่ไม่แน่ อาจจะตายไปเมื่อไรก็ได้ 

บอกให้เด็กรู้ว่า วันหนึ่งพ่อแม่จะต้องจากไป ในขณะที่ พ่อแม่ยังอยู่นี่ต้องรีบเรียน

รีบเขียน รีบอ่าน รีบให้มันสอบผ่านไปไวๆ อย่าให้ สอบตกซ้ำชั้น อย่าให้เสียเวลาในการเล่าเรียน

จะได้มีวิชาความรู้ เติบโตขึ้นก็จะได้ ช่วยตัวเองได้ โลกสมัยต่อไปมันลำบากกว่านี้

เพราะคนมากขึ้น การเป็นอยู่มันก็ ลำบาก อะไรๆก็ต้องแข่งขันกันทั้งนั้น ถ้าเจ้าไม่ตื่นตัว

ไม่คิดก้าวหน้า เจ้าจะลำบาก บอกเด็กให้เข้าใจเสียบ้าง


เวลามาในป่าช้าอย่างนี้ สมมติว่าเราเอาคุณปู่คุณย่ามาบรรจุไว้ที่หลังวัด

ว่างๆก็พาลูกพาหลานมาเยี่ยมบ้าง บอกเด็กให้รู้ว่าคนที่นอนอยู่ในนี้เป็นใคร

ท่าน มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างไร เราเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร

ควรจะบอกเด็กให้รู้ให้เข้าใจ  แล้วเราก็กล่าวสอนกล่าวเตือนเด็กๆเหล่านั้น

ให้ขยันเรียน ต้องรักความดี ต้อง ตั้งใจศึกษา รีบรักษาตัวให้เรียบร้อย

เด็กก็จะเกิดความสำนึกว่า เขานี่เกิดมาจาก เลือดของคนดี

ไม่ใช่เกิดมาจากคนชั่วคนร้าย จะมีความรักบรรพบุรุษ เคารพ บรรพบุรุษขึ้นมา 

ที่เขาทำฮวงซุ้ยเก็บศพน่ะ ไม่ใช่เก็บศพไว้เฉยๆ เก็บไว้เพื่อเป็น

อนุสรณ์เตือนใจลูกหลาน เพื่อเป็นพยานแห่งคุณงามความดี ให้คนได้เห็นเป็น

ข้อเตือนจิตสะกิดใจ แล้วจะได้ทำความดีเยี่ยงท่านผู้นี้บ้าง

ก็พูดให้เด็กฟัง เพื่อ ให้เด็กเกิดปัญญา

 

 

อานิสงส์ที่ได้มาในงานศพ

การมาเผาศพ คนโบราณเขาว่าได้อานิสงส์มาก

อานิสงส์มันอยู่ที่ตรงไหน?...

ก็อยู่ตรงที่เราได้ปัญญา ได้ความรู้ความคิดเกี่ยวกับศพ

เอามาเป็นเครื่องเตือนใจแล้วเรานำไปประพฤติปฏิบัติ

นั่นแหละคืออานิสงส์ คือสิ่งที่เราได้

ถ้าเรามาเผาเฉยๆแล้วกลับไป เราก็ได้แต่เพียงว่าได้ประโยชน์ทางสังคม เท่านั้นเอง 

แต่เราผู้มานี่ควรจะได้ปัญญา ด้วยการมองสิ่งที่วางอยู่เฉพาะหน้า

เช่น ศพ เครื่องประดับศพ อะไรต่างๆล้วนแต่เป็นธรรมะ

เป็นเครื่องเตือนใจเราทั้งนั้น ...กำลังพูดจ้ออยู่ตลอดเวลา

แต่ว่าบางทีเราไม่ได้เปิดหูฟัง เรามีแต่แค่ดูไม่เข้าใจ มีหัวใจแต่ว่าคิดไม่รู้ เลยไม่ได้เรื่องอะไร

 

 

ผีคือความชั่วในตัวเรา

จึงขอเตือนญาติโยมว่า ทุกครั้งที่เรามาป่าช้า มาในงานศพนี่ ขอให้คิดเอา

ศพเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจ ให้เกิดปัญญา ความคิดความอ่าน แล้วมีความ

ไม่ประมาทในความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนมีอะไรบกพร่องอยู่ในตัวบ้าง  ประพฤติไม่ค่อยดี 

ไม่ค่อยงาม ทำตนให้เสียหาย ทำชื่อเสียงให้เสียหาย เมื่อเรามาในงานศพเราก็

มองให้เห็นว่า สิ่งนั้นไม่ดี...เอาไปเผาเสียด้วย ญาติโยมโดยมากก็เอาไม้จันทน์ไป

สักการะศพ เอาธูปเทียนไปวาง อันนั้นเขาเรียกว่าเผาหลอก แล้วเผาจริงอีกทีหนึ่ง 

อ้ายเผาจริงๆ แท้ๆ นั้นไม่ใช่เผาศพ

เราควรจะมาเผาอะไรๆเสียด้วย

อะไรๆ ที่เราควรเผาน่ะมันคืออะไร?

คือสิ่งชั่วสิ่งร้ายที่มีอยู่ในใจเรานั่นแหละ

ที่เขาพูดกันง่ายๆว่า ไปเผาผี นั่นแหละ


ศพ...ไม่ใช่ผี แต่ผี...นั้นคือความชั่วที่อยู่ในตัวเรา

ผีเหล้ามันก็เป็นสิ่งชั่ว ผีการพนัน ผีขี้เกียจ ผีเที่ยวกลางคืน ผีใช้จ่ายทรัพย์

สุรุ่ยสุร่าย ผีไม่เอางานเอาการ เหล่านี้เราก็เอามาพิจารณา ขณะที่นั่งอยู่เฉยๆนั้น

นั่งคิดว่า เออ! ในตัวกูนี่มันมีผีอะไรอยู่บ้าง แล้วก็ให้รู้ว่ามีผีอะไร ครั้นรู้ว่ามีผีอะไร

ก็ให้รู้สึกว่า เออ! เรามาเผาศพนี่ควรจะเอาผีพวกนี้เผาเสียด้วย

เวลาที่ขึ้นไปเผาศพนั้น ก็ขอให้นึกในใจว่า ข้าพเจ้าขอเผาผีที่มีอยู่ในตัว ข้าพเจ้าด้วย

เผาเหล้าไปเสียทีเถอะ อย่าให้มันมาเจริญอยู่ในท้องของเรา เผา การพนัน เลข ๓ ตัว

อะไรต่ออะไรออกไป เผาความเกียจคร้าน เผาความริษยา อาฆาตพยาบาทจองเวร

เอาอะไรที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวเราออกไป ตามที่พระท่านว่า ให้ถือว่ามันเป็นผี

 

 

เผาศพทั้งที เผาผีเสียบ้าง 

 ความชั่วคือผี ความดีคือพระ  ถ้าเรามีความชั่วก็คือเรามีผี บางคนเลี้ยง

ผีตลอดเวลา เขาเรียกว่าเป็นหมอผีไปด้วยในตัว เลี้ยงผี เลี้ยงความชั่วไว้ในตัว

นั่นแหละคือพวกหมอผีพวกนั้นล่ะ เรามันเป็นหมอผีเลี้ยงผีไว้ในตัว 

เลี้ยงผีเหล้าไว้ เลี้ยงการพนันไว้ เลี้ยงผีเที่ยวกลางคืนไว้ เลี้ยงผีสุรุ่ยสุร่ายไว้

เลี้ยงผีขี้เกียจไม่เอา งานไม่เอาการไว้ นี่คือผีทั้งนั้นแหละ อย่าเลี้ยงมันไว้

เพราะถ้าเลี้ยงเอาไว้มันจะ ทำลายเรา แต่ถ้าเราทำลายมันเสียเราก็จะสบาย

เพราะฉะนั้น ในเวลาที่มาเผาศพ  หรือเผาผี พูดตามภาษาชาวบ้าน

เราก็ควรจะเผาผีในตัวเราเสียด้วย ผีอะไรอยู่  ในตัวเรา

เราก็ต้องนั่งพิจารณาด้วยตัวของเราเอง แล้วตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า

“กูเผา อย่างเด็ดขาดเลยวันนี้” ไม่เอากลับไปบ้านอีกต่อไป

 

 

มาเผาศพให้ได้กำไร ได้ประโยชน์ ได้อานิสงส์

 

กลับไปถึงบ้าน ถ้าเราเป็นพ่อบ้าน ไปถึงบ้านก็เรียกแม่บ้านมาบอกเสียว่า

น้อง! พี่ไปเผาผีวันนี้ได้กำไรชีวิตกลับมา เมียคงจะถามว่าได้อะไร

ฉันไปฟังท่าน เจ้าคุณปัญญาฯ ท่านมาเทศน์หน้าศพ ท่านบอกว่า

ให้เผาผีเสียด้วย อ้ายพี่นี่มัน ก๊งเช้าก๊งเย็น...เลิกกันที ช่วยจำไว้ด้วยนะ

แล้วช่วยเตือนด้วย เผื่อมันเผลอไปใน ตอนเช้า พอตื่นเช้ามันจะเผลอไปก๊งเช้า

พอตื่นขึ้นช่วยเตือนด้วยนะว่า อ้ายผีตัวนั้น เผาแล้ว อย่าเอาคืนเข้ามาอีก

ช่วยกันเป็นพยาน ช่วยบอกช่วยเตือน ใครมีอะไรก็ เผามันให้หมดแหละ

เลิกมันเสียเลย อย่างนี้เรียกว่ามาเผาผีได้กำไร ได้ประโยชน์ ได้อานิสงส์

 

 

มางานศพ พบพระธรรม

บางคนเผาไม่รู้กี่สิบศพแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละ

ไม่เปลี่ยนแปลง ขี้เมาอยู่อย่างนั้น ขี้เล่นอยู่อย่างนั้น

เหลวไหลอยู่อย่างนั้น ไม่เอางานเอาการอยู่ อย่างนั้น

อย่างนี้เขาเรียกว่า หลับตาไปเผาผี เลยผีไม่ถูกเผา

อ้ายตัวเรามันถูกเผา  เสียแย่ไปเลย คนโบราณเขาว่าอย่างนั้น


      ผีเผาคน...ไม่ใช่คนเผาผี

      เราอย่าให้ผีเผาเรา แต่ว่าเราช่วยกันเผาผี


 

ในเมืองไทยนี่ผีมันเจริญขึ้นทุกวันทุกเวลา ยิ่งในกรุงเทพฯ ผีมีทุกถนน ผี

หลายอย่าง พี่น้องทั้งหลายก็รู้กันอยู่ แต่ว่าเราจะทำอย่างไร?...

เราต้องช่วยกันแก้ไข  ช่วยขจัดปัดเป่าไม่ให้ผีมันเจริญงอกงาม

อย่าไปแก้คนอื่นเลย แก้ในตัวเราก่อน แล้วค่อยพูดกับคนอื่นต่อไป

 

 

อย่าชวนกันไปหาผี ถ้าจะให้ดีต้องไปหาพระ

มีเพื่อนฝูงมิตรสหายอย่าชวนกันไปหาผี แต่ว่าชวนกันไปหาพระเสียบ้าง

น้อยคนนักที่จะชวนเพื่อนไปวัด ไปฟังธรรม ไปสนทนาธรรม แต่ว่าพอเห็นหน้ากัน

ขยิบตากัน ก็รู้ว่าจะไปตรอกไหนซอกไหน ล้วนแต่จะไปหาผีกันทั้งนั้น

เรียกว่า ไป ส่งเสริมผี ทำให้ผีมันเจริญงอกงาม

แล้วบ้านเมืองเรามันก็ลำบากลงไปทุกวันทุก เวลา

ขอให้เราสงสารบ้านเมืองของเราบ้าง สงสารครอบครัว

สงสารวงศ์สกุลบ้าง แล้วก็ช่วยกันพิจารณาว่า มีอะไรเป็นผี อะไรเป็นพระ


สิ่งใดเป็นผี...เราก็ชวนกันขับไล่มันออกไป

ถ้าหากว่าขับไล่ด้วยตนเองไม่ได้ ว่างๆก็ไปหาพระบ้างก็ได้

ไปหาพระที่ท่านรู้ธรรมะ อย่าไปหาพระหมอดู

อย่าไปหาพระเสี่ยงทายบอกโชคบอกลาภอะไรอย่างนั้น

ญาติโยมโดยมากชอบไปหาพระอย่างนั้นแหละ ไปหาพระหมอดูสะเดาะ เคราะห์

ไปรดน้ำมนต์น้ำพร รดเท่าใดๆผีมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่หมดไปจาก

ตัว เราต้องใช้ธรรมะที่เป็นเหมือนน้ำมนต์

อย่าเอาน้ำมนต์ในบาตรมาเป็นน้ำมนต์รด

เอาธรรมะมาลดลงไปที่ตัวเรา ผีมันจะได้ออกไปจากตัว

นับถือพระพุทธศาสนา แต่ว่าเข้าวัดไม่ค่อยจะถูก พบพระไม่ค่อยจะเห็น

พระ มันเลยมืดกันตลอดเวลา

 

ได้พูดมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแก่ญาติโยมทั้งหลาย เล็กๆน้อยๆ

ก่อนที่จะได้ทำพิธีตามที่เคยกระทำมา ก็พอสมควรแก่เวลา

.....


VV -กลุ่มหนังสือโปรโมชั่น-ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน- VV

จัดพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป พิมพ์แทรกข้อความฟรี 1 หน้า

พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ ราคา เล่มละ 27 บาท
หนังสือใหม่ล่าสุด "พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้" เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาพระไตรปิฎก
และสามารถพิมพ์ ข้อความ ผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ฟรี 1 หน้า (คลิ๊ก)
หนังสือธรรมะเรื่องถ้าสูงอายุเป็นก็น่าจะเป็นผู้สูงอายุราคาเล่มละ25บาท

หนังสือธรรมะเรื่องงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขราคาเล่มละ20บาท

เชิญชวนพิมพ์หนังสือธรรมเรื่องอายุยืนอย่างมีคุณค่า

หนังสือเรื่องก้าวไปในบุญ

หนังสือสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณ

บทสวดบูชาพระพุทธคุณ ราคา 25 บาท 

สำหรับใช้สวดประจำบ้านเรือน//ขนาด 14.5*21 cm//จำนวน 42 หน้า//เนื้อใน พิมพ์ขาวดำ ทั้งเล่ม
โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะเล่มนี้ สั่ง 100 เล่มขึ้นไป /
ราคาเล่มละ 25 บาท + แทรกข้อความ 1 หน้า : จัดส่ง ฟรี ทั่วประเทศ

หนังสือธรรมเรื่องชีวิตนี้น้อยนักราคาเล่มละ15บาท

หนังสือธรรมะเรื่องธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามราคาเล่มละ50บาท

หนังสือธรรมะเรื่อง ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )

หนังสือสวดมนต์ บูชาพระพุทธคุณ พาหุงมหากา อิติปิโส คาถาชินบัญชร

หนังสือสวดมนต์ สำหรับ เด็กนักเรียน ราคาเล่มละ 10 บาท จัดส่งทั่วไทย่่่่่่่

รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ แปลไทย ในราคา โรงพิมพ์ เล่มละ 30 บาท

หนังสือสวดมนต์ พระอิติปิโสมาลา 108 ราคา 70 บาท


หนังสือเรื่องถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันทีราคาเล่มละ20บาท
หนังสือธรรมะ ก้าวไปในบุญ
หนังสือธรรมะพิมพ์ใหม่ หนังสือเรื่อง ก้าวไปในุญ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน เล่มละ 25 บาท พร้อมจัดพิมพ์ข้อความ 1 หน้าฟรี ส่งทั่วไทย

หนังสือวิธีสร้างบุญบารมี เล่มละ 19 บาท


ชื่อหนังสือ : หลุดพ้น เสียจากความหลุดพ้น โดย : หลวงพ่อ พุทธทาสภิกขุ

โปรโมชั่นหนังสือเล่มนี้ : พิมพ์ข้อความ ฟรี 1 หน้า  เมื่อสั่งพิมพ์ 100 เล่มขึ้น ไป // จัดส่งทั่วไทย ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 20 บาท

พิมพ์หนังสือธรรมะ เรื่องคุณบิดามารดา

บรมพรบรมธรรม ธรรม ๔ ประการที่ควรมีในทุกย่างก้าวชีวิต โดย : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หนังสือ ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที โดยพระพรหมคุณาภรณ์

ความสุขที่สมบูรณ์ เล่มละ 19 บาท โดยพระพรหมคุณาภรณ์

หนังสือธรรมะทรงคุณค่า ถามตอบ โดย หลวงปู่มั่น

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่ไปแสวงบุญที่ อินเดีย เนปาล


หนังสือธรรมะ เรื่อง ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที
ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ฯ ร
าคา 20 บาท 
ธรรมนูญชีวิต
ธรรมนูญชีวิต ราคา 50 บาท

เล่าเรียนทำงานกันไปชีวิตได้อะไร
เล่าเรียนกันไป ราคา 25 บาท
หนังสือสวดมนต์ ฉบับบทสวดบูชาคุณพระรัตนตรัย บทสวดมนต์ฉบับที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
หนังสือสวดมนต์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 60 บาท
บทสวดพระพุทธมนต์ อินเดีย-เนปาล-70บาท
หนังสือสวดมนต์ พระพุทธมนต์
ฉบับตามรอยบาทพระศาสดา-อินเดีย-เนปาล
ราคา-70-บาท
บทสวดมนต์อิติปิโสรัตนมารา108-ราคา70บาท
อิติปิโสรัตนมาลา-๑๐๘-ราคา70บาท
หนังสือ บทสวดบูชาพระพุทธคุณ ราคา 25 บาท
บทสวดบูชาพุทธคุณ ราคา 25 บาท
ชีวิตนี้น้อยนัก
ชีวิตนี้น้อยนัก ราคา 15 บาท

บทสวดมนต์ ราคา 85 บาท
วิธีชนะความตาย-โดย-หลวงพ่อพุทธทาส ราคาเล่มละ 20 บาท จัดส่งทั่วประเทศ
วิธีชนะความตาย ราคา 20 บาท
วิธีการทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม
วิธีการทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม
โดยหลวงพ่อพุทธทาส--ราคา-20-บาท
ยาระงับสรรพโรค โดยหลวงพ่อพุทธทาส ราคาเล่มละ 20 บาท พิมพ์ใหม่
ยาระงับสรรพโรค ราคา 20 บาท
หนังสือธรรมะ โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสร้างสุขภาพ โดย พระพรหมคุณาภรณ์
โพชฌงค์ ราคา 19 บาท
หนังสือบทสวดมนต์คู่มืออุบาสกอุบาสิกาจากสวนโมกข์ขพลาราม
บทสวดทำวัตรเช้าเย็น ราคา 30 บาท
หนังสือธรรมะเรื่อง ก้าวไปในบุญ โดยพระพรหมคุณาภรณ์
ก้าวไปในบุญ ราคา 20 บาท
พรตลอดปีชีวิตดีตลอดไป
พรตลอดปี ราคา 27 บาท
กรรมฐานสร้างสรรค์ชีวิต
กรรมฐานสร้างสรรค์ชีวิต ราคา 20 บาท

ความสุขที่สมบูรณ์ ราคา 19 บาท

หนังสือสวดมนต์บูชาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม บทสวดมนต์แปล , พระคาถากรุณาธารณียสูตร,  นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ, ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง, พระคาถาชินบัญชร, ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฯลฯ
บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม 50 บาท

พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
พระไตรปิฎกฯ ราคา 27 บาท
บทสวดอุปปาตะสันติ
บทสวดอุปปาตะสันติ ราคา 30 บาท
เชิญชวน ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ทรงคุณค่า พ่อ พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ราคา 19 บาท จัดส่งทั่วประเทศ
พ่อ พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ราคา 19 บาท จัดส่งทั่วประเทศ
คุณบิดามารดาสุดพรรณนามหาศาล
คุณบิดามารดา ฯ ราคา 25 บาท
บทสวดมนต์พิธี
บทสวดมนต์พิธี สำหรับภิกษุและสามเณร 65 บาท
แม่ พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก
"แม่ พระผู้เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของลูก 19 บาท" จัดส่งทั่วประเทศ

คู่มือมนุษย์ โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
คู่มือมนุษย์-บันไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนา-พุทธทาสภิกขุ-ราคา80บาท

คัมภีร์อุปปาตะสันติ (บทสวดมนต์มหาสันติงหลวง) บทสวดเพื่อสงบเคราะห์ร้าย และสงบเคราะห์กรรม แปลทุกบท ทุกตอน
อุปปาตะสันติ ไซด์ใหญ่ (พร้อมคำแปล)

เก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง
เก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง-ราคา30บาท.html

หนังสือสวดมนต์แปล ฉบับ อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม เล่มใหญ่ ราคา 50 บาท

คู่มือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น แปลไทย ต้นฉบับเดิม สวนโมกข์  50.- : โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะเล่มนี้

สั่ง 100 เล่มขึ้นไป / แทรกข้อความ 1 หน้า : จัดส่ง ฟรี ทั่วประเทศ


ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ บริการพิมพ์หนังธรรมะแจกเนื่องใน
โอกาสพิเศษต่างๆโดยได้คัดเลือกจากกลุ่มหนังสือที่มีอยู่ในคลังหนังสือธรรมะ
ซึ่งมีไว้ให้เลือกใช้สำหรับงานพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการและแจกหนังสือธรรมะ
เนื่องในโอกาสต่างๆ
เช่นการรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมบุญในการจัดพิมพ์
หนังสือเพื่อพิมพ์แจกและถวายพระภิกษุสงฆ์
เพื่อให้ท่านได้นำไปแจกจ่ายแด่ผู้สนใจศึกษาธรรมะ,

งานอนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจ,หนังสือที่ระลึกในงาน
พระราชทานเพลิง,
 งานวันเกิด, หนังสือที่แจกเพื่องานเกษียณอายุราชการ,

และในโอกาสวาระสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างบุญบารมีของตนให้ยิ่งๆขึ้น
หรืออุทิศกุศลในการจัดพิมพ์หนังสือให้แก่ผู้วายชนม์
อันจะยังกุศลแห่งการเผยแพร่ธรรมะเป็นทาน

และเผยแพร่หลักธรรมะให้เจริญแพร่หลายสถาพรสืบไปซึ่งถือว่าเป็นกุศลใหญ่
ใช้เวลาการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก1-2วันและจัดพิมพ์หนังสือในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน
พร้อมกับจัดพิมพ์ข้อความที่ระลึกของผู้สั่งพิมพ์ได้ฟรี
1หน้า
บริการจัดส่งทั่วประเทศสะดวกส่งเร็วโดยใช้บริษัทขนส่งทั่วประเทศ 

ท่านสามารถตรวจเช็ค รายการหนังสือที่มีมากกว่า 2,000 รายการ ได้ที่

WWW.TRILAKBOOKS.COM 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจก

ที่ 02-482-7358, 087-696-7771, 086-461-8505  

LINEสั่งพิมพ์หนังสือ : @trilakbooks

หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ

https://line.me/R/ti/p/%40trilakbooks


 

Tags : งานศพ บทความธรรมะ หนังสือธรรมะ ธรรมะ

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ติดต่อเรา

view