จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ-จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-จำหน่าย และพิมพ์หนังสือธรรมะและบทสวดมนต์ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน-จำหน่ายพระพุทธรูป หิ้งพระ และของตกแต่งห้องพระ จัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ ................................................
/music/.mp3 http://www.trilakbooks.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

รายชื่อหนังสือ

พระพุทธรูป

TIKTOK เฟอร์นิเจอร์

LOAD

กลุ่มหนังสือโปรโมชั่น-พิมพ์100เล่มขึ้นไปแทรกข้อความขาวดำฟรี1หน้า

พิมพ์หนังสือธรรมะ,พิมพ์หนังสือสวดมนต์,หนังสือที่ระลึก

คัมภีร์ปาฏิโมกข์-แผ่นพับทุกแบบ

งานพุทธศิลป์-อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก

สาระ-หนังสือพระไตรปิฎก-ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

หนังสือพระไตรปิฎก-ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันกับ-หนังสือพระไตรปิฎกฉบับเต็ม

อานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการ

การสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎก

การสวดปาฏิโมกข์คืออะไร

พระวินัยของสงฆ์ในหนังสือพระไตรปิฎก

พุทธประวัติ ในยุคต้นๆ ในพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

อรรถกถา คืออะไร มีความสัมพันธ์กับ พระไตรปิฎกอย่างไร

หนังสือพระไตรปิฎก และ หนังสือพุทธธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

พระไตรปิฎก เป็นฐานของสรรพวิชา 6 แขนง

พระไตรปิฎก หมายถึงอะไร แนวทางการศึกษาพระไตรปิฎก ขอบเขตความรู้ในพระไตรปิฎก

เคล็ดลับอายุยืนจากพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..เป็นอย่างไร?

พระไตรปิฎกคืออะไร

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก

สาระดี

บัณฑิต ตามพุทธวิธี ความสัมพันธ์กับพระไตรปิฎก

พระผู้ทรงมหากรุณา ไม่มีสิ้นสุด คือ พระปัญญาญาณ ของ พระพุทธเจ้า

ประวัติ-องค์ท้าวเวสสุวรรณ-และการบูชา

อุปสรรคที่สำคัญในชีวิตThe-important-obstacle-in-life

รวมเรื่อง ในหนังสือคู่มือมนุษย์ ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

การจัดห้องพระตามความเหมาะสมและถูกต้อง

การสวดปาฏิโมกข์ต่างจากการสังคายนาอย่างไร?

7 ภาพวาด ที่บอกเล่าเรื่องราว ครั้งสำคัญประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา

ความซับซ้อนของกรรม : โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

คาถาชะลอวัย-ที่พระพุทธเจ้าทรงได้เคยประทานไว้

ให้ทานอย่างไร-จึงจะได้ทำบุญอย่างสมบูรณ์-ป.อ.ปยุตฺโต

เด็กชายวัย 8 ขวบ ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้จ่ายค่าเทอม

กฎการรักษาความสัมพันธ์ทั้ง๖ทิศเพื่อชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

สิ่งที่จะป้องกันเรา-จากความตาย

ถาม-ตอบ (หลวงปู่มั่น) ตอน เวลาคน เราเวลาไข้หนักใกล้จะตาย?

แพทย์ศิริราช ออกแถลงการณ์ด่วน หลวงพ่อจรัญ’ มรณภาพแล้ว

พระไตรปิฎกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเล่า?

สหายของนางวิสาขา

ควรทำงานอย่างไร

พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย

สิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์

การรักษาศีล,สมเด็จพระญาณสังวร

เรื่อง...ขายบัตรเบิกทางไปสวรรค์

ศรัทธากับกฏแห่งกรรม-โดยหลวงพ่อจรัญ

ความหมายของ-บุญ-บาป-จากหนังสือพุทธธรรม

ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม

เกร็ดความรู้ เรื่อง เหตุให้ไปสุคติและทุคติ

อะไรทำให้-ปราชิก?-จากหนังสือ-นวโกวาท-หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

อานิสงส์ของศีล-5ประการ

ประวัติความเป็นมา ของพระอวโลกิเตศวรในคัมภีร์ฝ่ายมหายาน

การปฏิบัติภาวนา-ในพระไตรลักษณ์-อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา

วิธีการทำงาน-ให้เป็นการปฏิบัติธรรม

หาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ โดย หลวงพ่อพุทธทาส

ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน)

MP3-อย่าสร้างนิสัยทางออกให้กิเลส

104ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้

ธรรมบรรยาย ของหลวงพ่อพุทธทาส เรื่อง/ไฟล์ สวรรค์ในหน้าที่การงาน.mp3

สิ่งที่มีคุณอนันติ์ก็มีโทษมหันต์ได้

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ-โดยหลวงพ่อพุทธทาส

กรณีพระธรรมกาย บทเรียน เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรสังคมไทย โดย พระพรหมคุณาภร ป.อ.ปยุตฺโต

เหตุผล 5 ประการ ที่ควร กินอาหารให้ช้าลง

นาฬิกาชีวิต

7-ลักษณะนิสัยเศรษฐี

โหลด/ฟังMP3-กาลามสูตร-หลักความเชื่อ-10-ประการ

ฟัง-MP3-ระวังอย่าให้โง่เท่าเดิม-โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โหลด MP3 - ความดับไม่เหลือ-โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ประโยชน์ของแตงกวา

ไข่เจียวผัก-อร่อยๆ-ใส่ผักอะไรได้บ้าง

การเสียสละเป็นพื้นฐาน สำหรับโพธิสัตว์

ความริษยา เครื่องทำลายโลก

ทาน ติดตามเจ้าของทานไปตลอด

สติ กับความเพียรช

กินผักผลไม้ต้านมะเร็งได้

ลาบเจ

ผัดฉ่าปลาหมึกและกุ้ง

ต้มข่าไก่เจ

ผลไม้ที่ควรกินเป็นประจำ

มะเขือยาวลดกระ-ด่างดำ-และอื่นๆ

ชาเก็กฮวยอาหารที่ช่วยเพิ่มEQ

น้ำตาลกับความแก่

ประโยชน์ของมะเขือเทศ

ืืทำไมใครๆจึงหันมากินมังสวิรัติ

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกฉบับ45เล่มภาษาไทย 45เล่มบาลี 100เล่ม ส.ธรรมภักดี

จำหน่ายเบาะนั่งสมาธิ-อาสนะ-และที่นั่งสำหรับปฏิบัติธรรม-สำหรับพระภิกษุและฆราวาส

ดาวน์โหลด-MP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-5-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด-MP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่4-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-3-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-2-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-1-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-ท่องนรกกับพระมาลัย-ม้วน-2-หน้า-A-โดยคุณ สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3ท่องนรกกับพระมาลัยม้วน1หน้า-B-โดยคุณสนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3ท่องนรกกับพระมาลัย ม้วน 2 หน้า B - โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด MP3 ท่องนรกกับพระมาลัย ม้วน 1 หน้า A - โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

เบาะรองนั่ง-เบาะทำ(ธรรม)สมาธิ-รุ่นBASIC

เบาะรองนั่ง-เบาะทำ(ธรรม)สมาธิ-รุ่นCOMFORT

อานิสงส์-แห่งการประกอบกรรมดีในลักษณะต่างๆ

ออกใหม่-คำบรรยายในพระไตรปิฎก-โดย-ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์วรรณปกราชบัณฑิต

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร

สามารถดาวน์โหลด บทแผ่เมตตา พร้อมคำแปลไทย ในรูปแบบ MP3-และตายแล้วไปไหน

เชิญชวนศึกษาพระไตรปิฎก

การสวดมนต์ช่วยให้พ้นนรกได้อย่างไร

อัศจรรย์ไฟไหม้หอสมุดวัดพนัญเชิงตู้ไตรปิฎกโบราณรอดปาฎิหารย์

การเผยแพร่หนังสือธรรมะเป็นทาน

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย

เหตุไรบางคนระลึกชาติได้ บางคนระลึกไม่ได้ ?

มีสติกับเทคโนโลยี โดย ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

อานิสงส์สร้างหนังสือพระไตรปิฎก,และการถวายหนังสือพระไตรปิฎก

เสียงธรรม : ธรรมะมีลำดับ โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์

คู่มือมนุษย์ เรื่องงที่ ๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธะรรมชาติ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๖ คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๕ ขั้นตอนการปฏิบัติ ศาสนา (ไตรสิกขา) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

วิธีการเจริญสติในชีวิตประจำวัน

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๔ อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๓ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๒ พุทธศาสนา มุ่งชี้อะไร เป็นอะไร (โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๑ ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน

ยิ่งให้ยิ่งได้ บทความธรรมะจากหนังสือธรรมะเรื่อง ยิ่งให้ยิ่งได้

ภาพภายในศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

แม่ไม่รัก... เรื่อง โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ีรีวิว.พระพุทธรูปหล่อเลซินปางพระพุทธเจ้าชนะมารจากศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

บททดสอบใจ และเตือนใจให้นึกถึงความจริง(ความตาย)

ปฏิบัติต่อบุรพการีโดยทำหน้าที่ให้ถูกต้อง-จากหนังสือความจริงแห่งชีวิต-พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต)

การปล่อยวาง (Letting Go)

แนะใช้สมุนไพร รสฝาด รักษาโรคน้ำกัดเท้า และโรคเบาหวาน ฯลฯ

เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือ และผลิตภัณฑ์ จากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ไม้นวดและไม้กดจุดเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

โรคหลอดเลือดแข็ง-กลไกการเกื้อหนุนการเกิดพยาธิสภาพ(จาก..หนังสือรู้สู้โรค)

หนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลโดยมหามกุฎราชวิทยาลัย และตู้พระไตรปิฎกไม้สัก เผยแพร่โดยไตรลักษณ์ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา www.trilakbooks.com โทร.02-482-7358,086-461-8505,081-424-0781

มนุษย์ประเสริฐ-เพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้-จาก-จาริกบุญจารึกธรรม-จาริกนมัสการและแสดงธรรมกถา ณ สังเวชนียสถาน

หนังสือพระไตรปิฎกฉบับแปลไทยจำนวน45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและตู้พระไตรปิฎกไม้สักสีน้ำตาลอ่อนและน้ำตาลเข้มพร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎกลงทองคำเปลวติดกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก

...ข้อคิดดีๆ..(ช่วย)รักษาใจให้มีความสุข...

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทางมายังศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

"ถูกชมก็ธรรมดา ถูกด่าก็เฉยๆ"

จัดพิมพ์ส่วนเพิ่มรายชื่อในหนังสือพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎกจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 45 เล่ม

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักสีดำงานพุทธศิลป์จากจังหวัดตาก

ตู้พระไตรปิฎกปิดทองคำเปลวลงกระจกศิลปะดั้งเดิมของงานพุทธศิลป์

ตู้หนังสือพระไตรปิฎก ปิดทองคำเปลว และตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก ศิลปะจากจังหวัดตาก จากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ปณิธานของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน

ยิ่งนอนดึก ยิ่งเร่งวันตายเร็ว

NEW-ZONE ศูนย์หนังสือฯ กลางป่า หนีเมืองกรุง

NEW ZONE ไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือ เปิด โซนหนังสือใหม่ เอาใจคอหนังสือธรรมะและหนังสือเพื่อสุขภาพ

เจ้าชู้หลายใจ ต้องชดใช้กรรม

10 เหตุผลดีๆ ที่จะไม่กินเนื้อสัตว์

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

รีวิว ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา - ร้านหนังสือธรรมะ ที่ร่มรื่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

"เปลี่ยนอาการอกหัก หันมารักนิพพานแทน"

6 พิษอันตรายของผงชูรส

มจร. ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่านชยสาโรภิกขุ

เมื่อจิตหดหู่เราควรเจริญธรรมข้อใด

คงไม่มีพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตะลึง!!10ขวบตายแล้วฟื้น

5เหตุผลหลักที่ต้องเลือกศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

อย่าหูเบา

ความหมายและที่มาของ : อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนเป็นที่พึ่งของตน

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎก ทั้ง 45 เล่ม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ส่งตรงจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสุข 5 ชั้น พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

พระพุทธศาสนา มีความมุ่งหมายอย่างไร โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ความสุข อยู่แค่ ที่ ปลายจมูก โดยท่าน ไพศาล วิสาโล

มรณานุสติ พิจารณาถึงความตาย โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

การตอบแทนพระคุณของแม่ โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ

ชีวิตนี้สำคัญที่ใจ โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

“ความกตัญญูกตเวที” (สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)

พ่อแม่นั้นทำทุกอย่างเพื่อลูกด้วยความรัก

นิทานยอดกตัญญูจีน เรื่อง เลือกแต่ของดีๆ ไปให้แม่

นิทานยอดกตัญญูจีน เรื่อง ตามใจพ่อแม่

ร่วมสนับสนุนหนังสือธรรมะจาก หนังสือคลังธรรมทาน

บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะแด่ท่านผู้ใจบุญ

ฟ้าดินให้ความสำคัญกับ “ความกตัญญู” เป็นอันดับแรก

บริการจัดทำหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ในราคาพิเศษสุด บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ

ใครจะพูดสรรเสริญเรา นินทาเรา หรือว่ากล่าวตักเตือนเรา เราต้องฟังได้ จึงจะเป็นคนดี เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต อันนี้เราต้องพิจารณาดูว่า เรามีลักษณะอย่างนี้หรือไม่

ตัวตน แห่งที่มาของความเห็นแก่ตัว

สุภาษิต และคำพังเพย ให้ชวนคิด ของท่านพุทธทาส

โทษ และภัยของบุหรี่

ธรรมะดีดีจากหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

พระไตรปิฎกนั้นคืออะไร

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้และหนังสือพระไตรปิฎกมจร.พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ และผู้ประสงค์จะร่วมสร้างบุญกุศลด้วยตู้พระไตรปิฎก

เมื่อเราป่วยและรักษาไม่หาย

กลอน พุทธทาส จักอยู่ไปไม่มีตาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

วิธีฝึกจิต โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือแสดงหลักธรรม ฉบับสมบูรณ์

อะไรภาษาคน-อะไรภาษาธรรม

คนทั่วไปมองครูอย่างไร ?

พอใจ กับ ไม่พอใจ ดีใจ กับเสียใจ ก็ทุกข์พอกัน

อย่าอวดดี ว่าเราเห็น จากหนังสือเรื่องความลับของชีวิตของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โรคทางจิตวิญญาณ สำคัญ และเป็นกันมาก...แค่ไหน

ธรรมปฏิสันถาร คืออะไร

ระบบอานาปานสติจากผลงานหนังสือธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

หัวข้อธรรมในคำกลอน กลอนธรรมะจากสุดยอดผลงานหนังสือของ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

บทความธรรมะเรื่อง "การศึกษา" คือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้อง

เนื้อหาธรรมะในการดำเนินชีวิตเรื่อง หน้าที่ของเรา

โรคร้ายหายได้ด้วยการสวดมนต์

ยินดีที่จะเสี่ยง เมื่อศัลยแพทย์คนนี้ตัดสินใจมาขายรองเท้าเธอกลัวที่จะเสียใจที่ไม่ได้ทำมากกว่าความล้มเหลว โดย มาเรีย บาร์ติโรโมท

เนื้อหาสาระในบทธรรมะจากหนังสือธรรมะ การงานคือตัวการปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ตัวตนที่แท้จริง,ใช่หรือไม่ใช่

TIP อย่าเห็นสิ่งใด ประเสริฐกว่าธรรม

TIP ชีวิตที่ดีที่สุด

เจท ลี ฮีโร่นอกจอ ทั้งในภาพยนต์และในชีวิตจริงชีวิตจริงก็คือธรรมะ

ธรรมศาสตราจะมีได้ต่อเมื่อมีการปฏิบัติเท่านั้น

ทำความรู้จักกับคำว่า อตัมมยตาประยุกต์กัน

ทำความเข้าใจกับคำว่าพรหมจรรย์

พระไตรปิฎก,สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้,โดยพระพรหมคุณาภรณ์

นิทานซึ้งใจ :ไม้เท้ายอดกตัญญู ลูกๆหลานๆ เด็กและเยาวชนควรอ่าน

สวดมนต์ ทำสมาธิ รักษาโรคได้จริง

การถวายหนังสือธรรมะเป็นทาน,อานิสงส์ของการถวายหนังสือ,คำถวายหนังสือ,คำกรวดน้ำแบบย่อ,คำกรวดน้ำแบบเต็ม

ใช้สมาธิพิชิตมะเร็ง ทำเดี๋ยวนี้เลย!!

ทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรม

อาหารรักษามะเร็ง ใช้ ธรรมชาติ รักษาธรรมชาติ

9 วิธี สะสมแต้มเพื่อไป นิพพาน (จาก นิตยสาร ซีเครท เคล็บลับสู่ความสุขและความสำเร็จ)

จริงหรือที่ว่า ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องไม่มีความอยาก ตอนที่ ๒

จริงหรือที่ว่า ผู้ปฏบัติธรรม ต้องไม่มีความอยาก ตอนที่ ๑

มหัศจรรย์สมุนไพรไทย 11 ชนิด

วารีบำบัด

วิธีล้างผักสด สูตร บ้านสุขภาพ

อาหารกาย-อาหารใจ ความสัมพันธ์ที่แยกไม่ออก โดย... รศ.พญ.จิรพรรณ

ใช้หนี้กรรมสุนัข แมว พระภาวนาวิสุทธิคุณ กรรมติดจรวด

เปรตหลวงพ่อขำ

การระลึกถึงความตายต้องทำจิตใจให้แยบคาย

ช่วยมารดา พ้น นรก (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

คิด อย่างไร จึงจะ ได้ดี และ มีความสุข 12 ข้อคิด เพื่อความสุขความเจริญ

บทความโดยย่อ : ร่ำรวยความสุข

ธรรมะ กับ การทำงาน : รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ จะมีศักดิ์ ศรีทั้งทางโลก และทางธรรม

สมาธิ ในชีวิตประจำวัน : พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตโต

ชีวิตนี้สำคัญที่ใจ : การควบคุมสติปัญญาด้วยตัวเราเอง

เริ่มชีวิตใหม่ได้ความสุข copy_resize

ความรักสัมผัสได้ด้วยใจ

เนื้อหา และข้อความสำคัญของ นรกสวรรค์ท่านเลือกได้

พระไตรปิฎกและถรรถกถาแปล-ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศูนย์จัดจำหน่ายพระไตรปิฎก-ขายตู้พระไตรปิฎก หนังสือธรรมะ-การจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก-ของตกแต่งห้องพระ

อนุโมทนาบุญแด่คณะท่านเจ้าภาพผู้ถวาย ตู้และหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทยชุดใหญ่

ก่อนจัดส่งธรรมาสน์ไม้สักต้องตรวจเช็ค

ศูนย์จำหน่ายของแต่งห้องพระและพระพุทธรูป

อนุโมทนาบุญแด่ท่านแม่ชีและคณะเจ้าภาพผู้ร่วมบุญกันถวายชุดตู้พระไตรปิฎก

ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก ที่ไหนดี

กราบอนุโมทนาบุญแด่คณะเจ้าภาพท่านผู้ถวายพระไตรปิฎก

รวมคลิ๊ป รีวิว ตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ

ศูนย์จัด ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก และ จัดจำหน่ายตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ

เลือกซื้อหนังสือพระไตรปิฎก แบบไหนดี ถวายวัด?

กลุ่มรายชื่อหนังสือพระไตรปิฎก แบบมาตรฐานฉบับเต็ม

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การซื้อพระไตรปิฎก และการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก

ราคาหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ

ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งปรัชญา

ป้ายอลูมิเนียมอย่างดี สีทอง ติด บนตู้พระไตรปิฎก หรือ บนกล่อง-หีบ-บรรจุพระคัมภีร์ต่างๆ ในราคาโรงงาน 700 บาท

กลุ่มหนังสือธรรมะ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน

VV กลุ่มหนังสือโปรโมชั่น VV จัดพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป พิมพ์แทรกข้อความฟรี 1 หน้า จัดส่งทั่วประเทศ

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก รุ่น ลงรักปิดทอง ราคา 10,900 บาท

หิ้งพระไม้สักหมู่9หน้า9ราคา18500จัดส่งทั่วประเทศ

เบาะรองนั่งสมาธิ-อาสนะ-สำหรับนั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานราคา4900บาทสีน้ำตาล

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทรงป้าน-ทรงA-ออกใหม่สุด-สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก91เล่มราคา15000บาทจัดส่งทั่วประเทศ

พิกัด เส้นทาง การเดินทางมายัง ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์

การสั่งพิมพ์หนังสืออุปปาตะสันติ

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎกกลุ่ม45เล่มสีเขียวเข้ม

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-สำหรับ-บรรจุหนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลจำนวน-91-เล่ม

ตู้บรรจุ-หนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม-โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-โดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์-ราคา-5000-บาท

ตู้พระธรรมบรรจุหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การค้นหารายการหนังสือด้วยวิธีการง่ายๆ

ตู้พระไตร-ไม้สักทั้งหลัง-ทรงป้านราคา9900บาท

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังแกะลวดลายทองประดับกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-ทรงตรงมาตรฐานสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาฯ

ตู้พระไตรปิฎกสีแดงลวดลายทอง-ใหม่สำหรับพระไตรฯ45เล่ม

ใหม่ล่าสุด-ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังแกะลวดลายประณีตวิจิตรบรรจงสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม

หลังจากการโอนเงิน-ค่าหนังสือ-หรืออื่นๆแล้วต้องส่งเอกสารแจ้งด้วยหรือไม่

โทรสั่งหนังสือพระไตรปิฎก-จัดส่งทั่วประเทศ

ตัวอย่าง..หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ มหาเถระสมาคม ภาษาไทย 45 เล่ม

การสั่งซื้อหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือพระไตรปิฎกทุกชนิดจำเป็นต้องโทรศัทพ์สั่งโดยตรง

แนะนำ **การเดินทางมายังศูนย์ไตรลักษณ์** เพิ่มเติม จาก ถนนบรมราชชนนี ปิ่นเกล้า มุ่งหน้ามายัง พุทธมณฑลสาย 4

จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมราคา3300บาทโดยศูนย์หนังสือพระไตรปิฎกไตรลักษณ์

ราคาหนังสือพระไตรปิฎกทุกชุดที่เผยแพร่เป็นราคากลาง

เชิญเยี่ยมชม-ด้วยภาพภายในศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ บางส่วน

สั่งซื้อจัดธรรมโฆษณ์ทั้งชุดจากธรรมทานมูลนิธิของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ เผยแพร่โดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ 02-482-7358, 087-696-7771

แนะนำหนังสือที่ใช้แจกเป็นธรรมทาน งานอนุสรณ์ **แจกเนื่องในงานที่ระลึก และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน**

ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกจำนวน45เล่มราคา8,500บาท

ตู้พระไตรปิฎกลายทอง-ทรงตรง-ราคา8,500บาท

ตู้พระไตรปิฎกทรงป้าน-ลวดลายทอง

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ร่วมมอบตู้พระไตรปิฎกให้แก่รายการแฟนพันธุ์แท้

ตัวอย่าง-ส่วนเพิ่มรายชื่อผู้จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก

พิมพ์หนังสือธรรมะแจกในงานพิเศษต่างๆ

การจำหน่ายพระไตรปิฎกราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ , พิมพ์หนังสือสวดมนต์, หนังสืองานศพ, งานบวช, งานแต่งงาน,

ตัวอย่างใบแทรกรายชื่อ-สำหรับผู้ถวายหนังสือพระไตรปิฎก

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-บริการจัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ

แหล่งบริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะและศูนย์รวมหนังสือธรรมะแบบครบวงจร

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-หนึ่งในโครงการของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

พระไตรปิฎกแปล๑๐๐เล่ม-ฉบับส.ธรรมภักดี

พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช 2549 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ-โดยมหาเถรสมาคมเผยแพร่

หนังสือขายดี..พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

หนังสือขายดี..พุทธธรรม..ฉบับปรับปรุงและขยายความ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ปอ.ปยุตฺโต)

แนะนำหนังสือขายดี...พระเจ้า500ชาติฉบับสมบูรณ์อดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมชาดกจากพระไตรปิฎก๔๕เล่มครบสมบูรณ์547พระชาติ

กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2555

ชุดหนังสือ-ตู้..พระไตรปิฎก

มรดกวรรณกรรม ท.เลียงพิบูลย์ รวมบทความจากชีวิตจริงเรื่องกฎแห่งกรรม

คำถามที่ถูกถามบ่อย-เกี่ยวกับหนังสือพระไตรปิฎก..ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือพระไตรปิฎก

เริ่มส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ใหม่ เริ่มวันที่ 4 มกราคมนี้

ใหม่..ตู้พระไตรปิฎกติดกระจกลวดลายทองสีเขียวเข้ม

ภาพตู้พระไตรปิฎกไม้สักเต็มใบจากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ประจำวันที่ 29 ธค.54

กฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์ โดย ท.เลียงพิบูลย์ พิเศษสุด 7 เล่ม 2800 บาท ค่าจัดส่ง 380 บาททั่วประเทศ

ราคาปรับปรุงใหม่... ชุด ธรรมโฆษณ์ ของ พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โดย ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา สวนโมกขพลาราม ได้มีการปรับราคา เพื่อให้เหมาะสมกับราคาการจัดพิมพ์ใหม่ โดยราคาหนังสือธรรมโฆษณ์ที่ปรับปรุงใหม่จะอยู่ใน แถบสีส้ม ดังต่อไปนี้

แนะนำ-หนังสือธรรมะ เรื่อง: ความสุขที่ยั่งยืน เบิกบาน สว่าง รุ่งเรือง ดุจดวงประทีป พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

ตู้พระไตรปิฎก ลวดลายทอง ติดกระจกสี ประดิษฐกรรม ตู้พระไตรปิฎกผลงานฝีมือทั้งหมด

หนังสือใหม่ :มรรคาสู่ชีวิตใหม่ การอยู่เหนืออำนาจบีบคั้นของสัญชาตญาณ พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

ความรู้เกี่ยวกับไม้สัก-เรื่องน่ารู้-

บริการจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในงานที่ระลึกต่างๆ

ไตรลักษณ์ ... บริการจัดส่ง หนังสือ และ ผลิตภัณฑ์ ถึงที่บ้านท่านอย่างสะดวก และรวดเร็ว

กิจกรรม-ของ-ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

รีวิว หนังสือ : บรมพรบรมธรรม ธรรม ๔ ประการที่ควรมีในทุกย่างก้าวชีวิต

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้และ หนังสือพระไตรปิฎก จัดส่ง ให้ลูกค้า

ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือ ที่ระลึกงานฌาปนกิจฯ ” พ่อ ” พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของลูก – 19 บาท

รายงานการ จัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย โดย ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธาสนาไตรลักษณ์

ขณะนี้ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรง (แบบมาตรฐาน) ไม้สักแท้ทั้งหลัง สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่มภาษาไทย // บาลี // สยามรัฐ ราคา 8,500 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกและหนังสือพระไตรปิฎก ถึง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นที่เรียบร้อย แล้วครับ

ตรวจเช็ค ตู้พระไตรปิฎก ก่อนดำเนินการจัดส่ง #ตุ้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อดำเนินการจัดส่ง ทั่วประเทศต่อไป ท่านสามารถ มาเยี่ยมชม ตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก แบบต่างๆ ได้ที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

เตรียมจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักทั้งหลัง ทรงตรง สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ภาษาไทย มจร. พร้อมทั้ง ติดป้ายชื่อ ด้านบนตู้พระไตรปิฎก

ดำเนินการจัดทำ ส่วนแทรก รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ เรื่อง วิธีการทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม (พุทธทาส) 20 บาท เพื่อเตรียมดำเนินการจัดส่ง ต่อไป

TRILAKBOOKS กับ บรรยากาศ ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ http://www.trilakbooks.com

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง #ตู้พระไตรปิฎก และ #หนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ท่านสามารถ ดู หนังสือ และ ตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ ในราคามูลนิธิ ได้ที่ http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com

เตรียม ตอกลังกันกระแทก ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก แท้ ทั้งหลัง รุ่น ประตู 3 บาน สำหรับบรรจุ พระไตรปิฎก 91 เล่ม ภาษาไทย เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รามนาม ผู้ ถวายหนังสือ ธรรมะแจก “หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า” ราคาต้นทุนดรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท (แทรกข้อความฟรี 1 หน้า)

ขณะนี้ ศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎก กำลัง ดำเนินการ บรรจุตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ ทั้งหลัง แบบ ทรงตรงธรรมดา และแบบ ทรงตรง ประดับ จั่วแกะสลัก ด้านบน

ทำเป็นหนังสือที่ระลึก เรื่อง ยาระงับสรรพโรค ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ เล่มละ 20 บาท

ศูนย์จัดส่ง ตู้ และ หนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ไทย พร้อมทั้ง ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ทั้งหลัง ด้านบนประดับจั่ว สลักลายดอกไม้ สวยงาม จัดส่ง ถึงวัดเทียนถวาย จ.ปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนา กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน “ธรรมทรงคุณค่า” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 25 บาท เพื่อดำเนินการจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ต่อไป

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกไตรลักษณ์ เตรียมดำเนินการจัดส่งหนังสือ และตู้พระไตรปิฎก จัดส่ง ไปยังที่หมายแล้วครับ

ดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้จัดทำหนังสือธรรมะ เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ เรื่อง “ธรรมะทรงคุณค่า” เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก

ขณะนี้ ลูกค้ามาดูหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย และตู้พระไตรปิฎก ด้วยตนเอง สรุปได้เลือกตู้พระไตรปิฎก สีฟ้าลวดลายทอง แล้ว ให้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป ที่ ** ส่งที่วัดสระมณี อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี **

แหล่งรวมหนังสือธรรมะ ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ที่รวบรวมหนังสือธรรมะมากกว่า 2000 รายการ

ศูนย์หนังสือที่เผยแพร่และจัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ทั้งสอง แห่ง คือ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก แบบไม้สัก ทั้งหลัง พร้อมประดับลวดลายทองงานบรรจงประณีต

ลงรักปิดทอง คืออะไร ทำไมต้องลงรักปิดทอง?

จัดส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก ไปถึง บ้านลูกค้า เพื่อนำไปถวาย วัดต่อไป กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ยาระงับสรรพโรค-พุทธทาสภิกขุ-20บาท ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก “เนื่องในงานฌาปนกิจศพ” เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ให้ผู้มาร่วมงาน สวดพระอภิธรรม

ก่อนจะถึง เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ส่วนแทรกรายชื่อ ผู้ร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน 20 เล่ม

เตรียมตอกลังกันกระแทก ครอบตู้พระไตรปิฎก เพื่อป้องกันการกระเทือน ระหว่างการขนส่ง

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลัง ดำเนินการ ห่อตู้ และเตรียมจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง ราคาตู้พระไตรปิฎก 8500 บาท สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก ของ มหาจุฬาลงกรณฯ 45 เล่มภาษาไทย ราคา 15000 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ขณะนี้ก่ำลังพิมพ์ รายชื่อ ผู้จัดพิมพ์หนังสือบรมพรบรมธรรม

ขณะนี้ คณะพระสงฆ์ ได้มา ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิ 15,000.-

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกแบบลงรักปิดทอง ทั้งหลัง ไปยัง หมู่บ้านบุราสิริ ประชาชื่น-งามวงศ์วาน

ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก, ส่งหนังสือพระไตรปิฎก

ดำเนินการจัดส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎกภาษาไทย ไม้สักทั้งหลัง ถึง #สำนักสงฆ์หลวงปู่เจือ

เตรียมจัดส่งหนังสือ ปราชญ์กล่าวว่า "ชีวิตนี้น้อยนัก" ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 15 บาท พร้อมดำเนินการจัดส่ง แล้วครับ

ผนึก ป้ายรายชื่อบรรจุลงใน ชุดพระอภิธรรม คัมภีร์พระอภิธรรม + ตู้บรรจุพระอภิธรรมแบบลงรักปิดทอง

ตู้พระไตรปิฎก ของศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกไตรลักษณ์ ที่ตอกลังกันกระแทก ทุกหลัง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือน ระหว่างตู้กัน กำลังดำเนินการจัดส่ง ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วครับ

ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก ใช้หนังสือ บรมพรบรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท ทำส่วนแทรก ข้อความฟรี

อนุโมทนาบุญ – ในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์ ส่วนแทรกข้อความของผู้ประสงฆ์แทรกข้อความ บันทึกลงในหนังสือ บรมพรบรมธรรม ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 25 บาท

ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ให้แด่ผู้สั่งพิมพ์ หนังสือ บทสวดมนต์ คู่มืออุบาสกอุบาสิกา (ทำวัตรเช้าเย็น แปลไทย ทั้งหมด)

ดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ นิมิตกฏแห่งกรรม-ราคา-18-บาท

จัดพิมพ์ งานพระราชทานเพลิงศพฯโดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า "วิธีสร้างบุญบารมี" -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ - 19 บาท

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการบรรจุ คัมภีร์ พระอภิธรรม หรือคัมภีร์ พระมาลัย พร้อม กล่องบรรจุพระคัมภีร์ จัดทำขึ้นด้วยงานฝีมือ ล้วน ทั้งใบ “ประดับ ลวดลายทอง พร้อม กับ ลงรักปิดทอง “

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดทำส่วนแทรก รายชื่อ พร้อม บทสวดมนต์ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้จัดพิมพ์ ดำเนินการ แจก เป็นหนังสือธรรมบรรณาการ แด่ ผู้สนใจ ศึกษา บทสวดมหามงคลหลวง #อุปปาตะสันติ #มหาสันติงหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อไป

อาจารย์ จากศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา (เด็กพิเศษ) มาซื้อพระไตรปิฎกภาษาไทย ของ มจร 45 เล่ม 1 ชุด

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ชุดหนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาฯ ขึ้นบริษัทขนส่ง ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ ศูนย์ จัดพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดพิมพ์ แทรกข้อความ รายนาม ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ แจกเป็นธรรมทาน “วิธีสร้างบุญบารมี โดย สมเด็จพระสังฆราช” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ ธรรมทาน 19 บาท ด้วยระบบ ดิจิตอล ความคมชัดสูง เพื่อจัดส่ง ต่อไป

ตรวจเช็ค หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 45 เล่ม มจร

จัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมถวายหนังสือ #หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย 91 เล่ม ด้วยระบบเครื่องพิมพ์ ดิจิตอล ความละเอียดสูง เพื่อดำเนินการจัดส่งไปไป ท่านสามารถ ดูรายละเอียดหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 91 เล่ม (ชุดใหญ่)

พระไตรปิฎก,หนังสือพระไตรปิฎก, ตู้พระไตรปิฎก

กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า "วิธีสร้างบุญบารมี" -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ - 19 บาท

อนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ บทสวดมหามงคลหลวง อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง แปลไทย เล่มละ 30 บาท จำนวน 1,651 เล่ม

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก และหนังสือธรรมะ จัดส่งขึ้นบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว ครับ

ส่งตู้พระไตรปิฎกและหนังสือไปยัง วัดสะพานสูง ปากเกร็ด เรียบร้อยแล้วครับ

เตรียมจัดส่งขึ้นขนส่งแล้วครับ ตู้พระไตรปิฎกไม้สักลายไม้น้ำตาล

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก เตรียมดำเนินการ ตอกลังกันกระแทก ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก รุ่น ประตู 3 บาน (ใหม่ล่าสุด) เพื่อจัดส่งขึ้นบริษัทขนส่ง เรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดทำ พระไตรปิฎก ภาษาไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิของมหาจุฬา 15000 บาท และจัดทำรายชื่อ ด้วยระบบพิมพ์ ดิจิตอล ความคมชัดสูง เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

นับเป็นบุญ ที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้ที่มีโอกาส เป็นสะพานบุญ ในการนำส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในราคามูลนิธิของมหาจุฬาฯ ราคา 15000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) เรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการจัดทำ หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานฌาปนกิจ แทรก 1 หน้า โดยใช้หนังสือ บทสวดมนต์ “คู่มืออุบาสกอุบาสิกา” – 30 บาท

ขณะนี้ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า “วิธีสร้างบุญบารมี” -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน “วิธีสร้างบุญบารมี” โดยสมเด็จพระสังฆราช ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 19 บาท

ส่งตู้พระไตรปิฎ ไม้สักทรง สี่เหลี่ยมคางหมู ประดับลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก แบบ91 เล่มภาษาไทย ไปยัง #หมู่บ้านพรไพศาล

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎกทรงตรง แบบลงรักปิดทองสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย ถึง #วัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี เรียบร้อยแล้ว ครับ

พระอาจารย์ท่านเดินทางไกล มาซื้อ ชุดพระคำภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อมกล่องบรรจุแบบลงรักปิดทอง ถึงที่ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือธรรมะ เป็น ของที่ระลึก เรื่อง… แม่-พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ราคา 19 บาท โปรโมชั่นพิเศษ สุด : สั่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมบรรณาการ 100 เล่มขึ้นไป จัดพิมพ์ข้อความสำหรับแทรกลงในหนังสือ ขาวดำ 1 หน้า ฟรี + จัดส่ง ทั่วประเทศ

ดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ “ฃีวิตนี้น้อยนัก” เล่มละ 15 บาท เพื่อดำเนินการเตรียมจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก สีเหลือง ลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทยของ มจร ไปยังวัดเรียบร้อยแล้วครับ

เตรียมจัดส่ง หนังสือ “นวโกวาท” ราคามูลนิธิ มหามกุฏฯ 30 บาท เตรียมจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ทั่วประเทศ

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ ธรรมะ เรื่อง ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก-ราคาต้นทุนโรงพิมพ์-15บาท

จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานศพ ใช้หนังสือเรื่อง คู่มืออุบาสกอุบาสิกา-บทสวดทำวัตรเช้าเย็นแปลไทย -30บาท

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ไปยัง จังหวัดนนทบุรี

ดำเนินการจัดทำหนังสือให้ลูกค้าผู้สั่งพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทาน เรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท

ลูกค้ามารับ คัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อม หีบบรรจุคัมภีร์ แบบลงรักปิดทอง พร้อมประดับลวดลายทอง

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก รุ่น เหลืองอัมพัน ประดับจั่วลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ภาษาไทย ไปยัง วัดพุทธบูชา กุฎิจุ้ยจ้อย (กุฎิเจ้าคุณสุธีหรือเจ้าคุณบุญทัม)

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง #ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ถึงที่หมายแล้ว ใหม่ล่าสุด + สวยงาม+แข็งแรงและไม่เหมือนใคร ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ รุ่นประตู 3 บาน สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 91 เล่ม ภาษาไทยแปลพร้อมอรรถกถา

ศูนย์จัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย และ ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ประดับจั่วลายดอกไม้ พร้อมทำป้ายปิดหน้าตู้ ผู้ถวายหนังสือและตู้พระไตรปิฎก ไปยังที่หมาย เรียบร้อยแล้ว ครับ

พิมพ์หนังสือธรรมะแจกในงานบวช

ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ขอขอบพระคุณ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ที่ได้สั่งพิมพ์ หนังสือบรมพร บรมธรรม

ขณะนี้ พระอาจารย์ มาตรวจต้นฉบับงานพิมพ์ หนังสือใหม่ที่สั่งพิมพ์ทั้งเล่ม โดย พิมพ์หนังสือพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ ของเจ้าภาพ เพื่อนำแจกเป็นธรรมทานต่อไป

จัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “อภินิหารแห่งบุญ- โดย – หลวงพ่อจรัญฯ”

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกฯ กำลังดำเนินการจัดทำ หนังสือ ที่ระลึก เพื่อแจกในงานบำเพ็ญบุญ หนังสือสวดมนต์ แปลไทย คู่มืออุบาสก อุบาสิกา 30 บาท และจักดำเนินการจัดส่งต่อไป

อนุโมทนาบุญ กับท่านผู้จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ” หนังสือ บรมพรบรมธรรม ” ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน เล่มละ 25 บาท (พิมพ์ข้อความแทรก ฟรี)

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือพระไตรปิฎก91เล่มภาษาไทย

ขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ดำเนินการจัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก แทนลูกค้า

ขณะนี้ เตรียมห่อบรรจุ คัมภีร์ บาลีปาฏิโมกข์ แบบลงรักปิดทอง พร้อม ชุด คัมภีร์ ใบลานเทศน์มหาชาติ

ส่งหนังสือ “ธรรมะทรงคุณค่า” ถามตอบปัญหาธรรมะ โดย หลวงปู่มั่น เล่มละ 25 บาท ถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยแล้วครับ

พระอาจารย์ หลวงพ่อ เดินทางมาเลือก หนังสือธรรมะ ชุดธรรมโฆษณ์ ของหลวงพ่อพุทธทาส

ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดงาน ประชาสัมพันธ์ หนังสือ พระพุทธศาสนา ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ

เบาะรองนั่งสมาธิ-หุ้มด้วยหนังเทียมทำงานสะอาดง่าย-ราคา950บาท

จัดพิมพ์ข้อความส่วนแทรกรายชื่อ ผู้ร่วม แจกเป็นธรรมทาน “บทสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณ ” ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 20 บาท พร้อมดำเนินการจัดส่งต่อไป

เตรียมงานพิมพ์แทรก รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ คู่มือมนุษย์ โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ (ปกแข็ง)

แนะนำกลุ่มตู้พระไตรปิฎกที่ใช้สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มไทย

ขณะนี้… ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก และ หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วม ถวายหนังสือ และ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พร้อม อรรถกถาแปล เพื่อดำเนินการจัดส่ง ต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือฯไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมบรรณาการ เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอน “ความสุขที่สมบูรณ์” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท เตรียมจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ให้ถึงผู้สั่งพิมพ์ต่อไป

กราบอนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมบุญสร้างถวาย หนังสือและตู้พระไตรปิฎก และขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ได้นำตู้และหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย ไปยัง วัดอุดมสิทธิกุล อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ละลึกเรื่อง ยาระงับสรรพโรค เล่มละ 20 บาท เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “วิธีสร้างบุญบารมี” โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท เพื่อทำเป็นหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจฯ และเตรียมดำเนินการจัดส่งต่อไป

กลุ่มตัวอย่างตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิำก45 เล่มไทย

เตรียมจัดส่งตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นรถกระบะ เพื่อนำส่งขึ้นบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว วันนี้ครับ

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก 45 เล่ม แปลไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง …วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที-ราคา20บาท โดย พระพรหมคุณาภรณ์ฯ

ลูกค้ามารับ #ตู้พระไตรปิฎก แบบ ไม้สักแท้ทั้งหลัง พร้อมทั้ง #หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในราคามูลนิธิ ที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ด้วยตนเอง

ขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงป้าน-สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม ราคา11000บาท สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

สถิติ

เปิดเว็บ15/04/2010
อัพเดท14/03/2024
ผู้เข้าชม11,189,947
เปิดเพจ16,816,026
สินค้าทั้งหมด2,093
ศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกทั่วไทย
 

ธรรมบทเทศนา ( 2 เล่มจบ ) เล่ม 1-2

รหัสสินค้า ธรรมบท1-2
เข้าชม 202

฿750 หยิบใส่ตะกร้า

ธรรมบทเทศนา ( 2 เล่มจบ ) เล่ม 1-2
อ่านต่อ

 
  

เทวดาชุด4องค์-5500บาท

รหัสสินค้า เทวดาชุด4องค์-5500บาท
เข้าชม 276

฿5,500 หยิบใส่ตะกร้า

เทวดาไม้แกะสลักปิดทอง ทั้งชุด 4 องค์ สำหรับ ตกแต่งบ้าน
อ่านต่อ

 
  

ใบโพธิ์ไม้แกะสลัก12ราศี-ราคา2500บาท

รหัสสินค้า ใบโพธิ์ไม้แกะสลัก12ราศี-ราคา2500บาท
เข้าชม 384

฿2,500 หยิบใส่ตะกร้า

ใบโพธิ์ไม้แกะสลัก12ราศี-ราคา2500บาท
อ่านต่อ

 

ดูทั้งหมด >>

ศุนย์เผยแพร่ ตู้ และ หนังสือพระไตรปิฎก จัดส่งทั่วประเทศ

TIKTOK แต่งบ้าน
ีวิวเฟอร์นิเจอร์ แต่งบ้าน แต่งห้องพระ ฐานไม้สัก ในแบบวีดีโอบน TIKTOK


หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทยปกใหม่ล่าสุด พิมพ์ครั้งใหม่ล่าสุด ปกสีเหลืองปั้มทอง ที่จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม 15000 บาท

พระไตรปิฎกภาษาไทย
รายละเอียด และ รายชื่อ หนังสือพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ทั้ง 45 เล่ม โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ราคามูลนิธิ มหาจุฬาฯ 15,000 บาท

หนังสือพระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทั้ง ๔๕ เล่ม จัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๙ (เป็นหนังสือปกแข็ง สีเหลือง ตัวอักษรปั้มทอง)ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ทั้งหลังทรงโบราณ สี่เหลี่ยมคางหมู
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ ทองคาดลาย
สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม

ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักทั้งหลังทรงโบราณ สี่เหลี่ยมคางหมู สีเขียวพญานาคสำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม // ส.ธรรมภักดีราคาตู้พระไตรปิฎก 17,900.-
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม 

ธรรมาสน์ไม้สักแท้แกะสลักลวดลายทองราคาสุดพิเศษ 32,000 บาท
ธรรมาสน์ไม้สัก งานโชว์เนื้อไม้ปิดทอง
ราคา 32,000 บาท

โต๊ะหลุยส์ไม้สัก สำหรับแต่งห้องรับแขก ราคา 6500 บาท
โต๊ะหลุยส์ไม้สัก หนาพิเศษ
โต๊ะกราบพระ เบาะแดง งานไม้สัก ปิดทองทั้งหลัง 8900 บาท
โต๊ะกราบพระไม้สักแกะสลัก
ฐานพระไม้สักทั้งหลัง เดินลายเส้นทอง ราคา 15900 บาท
ฐานไม้สักแท้ปิดทอง ราคา 15900 บาท
ฐานพระไม้สักทั้งหลัง ปิดทองเดินลายเส้น ราคา 10,500 บาท
ฐานพระไม้สักแท้ กว้าง 19 นิ้ว
ฐานพระไม้สักปิดทอง ขนาดใหญ่ สำหรับวางพระพุทธรูป ราคา 27500 บาท
ฐ า น พ ร ะ ไ ม้ สั ก แ ท้ ปิ ด ท อ ง
ฐานวางพระไม้สักทั้งหลังราคา 15,500 บาท
ฐานวางพระ ไม้สัก ปิดทอง
ฐานพระไม้สักทั้งหลัง ทำสีน้ำตาลพิเศษ เนียนเรียบสวยงามราคา 12,000 บาท สำหรับตกแต่งห้องพระ และห้องรับแขกตกแต่งบ้าน โรงแรม และรีสอร์ท
ฐานพระไม้สักทั้งหลัง ทำสีพิเศษ
ฐานพระไม้สักทั้งหลัง ปิดทองเดินลายเส้น ราคา 22,000 บาท สำหรับตกแต่งห้องพระ และห้องรับแขกตกแต่งบ้าน โรงแรม และรีสอร์ท
ฐานพระไม้สัก ราคา 22,000
บุษบกไม้สัก สำหรับวางพระพุทธรูป หรือพระธาตุ สำหรับในห้องพระ ราคา 39900 บาท
บุษบกไม้สักปิดทอง
บุษบก ราคา 150000 บาท
บุษบกไม้สัก พร้อมฐานขนาดใหญ่


พระปางสมาธิ สีขาว หน้าตัก 7 นิ้ว
พระปางสมาธิ หน้าตัก 7 นิ้ว ฐาน 9 นิ้ว
สีขาวพิสุทธิ์ จากสุดยอดช่างสิบหมู่กรมศิลปากร
เช่าบูชา 2999 บาท (คลิ๊กที่ภาพ)

เทวดา งานไม้แกะสลักปิดทอง สำหรับประดับตกแต่งบ้าน ห้องพระ โรงแรม
เทวดาไม้แกะสลักปิดทอง ทั้งชุด 4 องค์ 
ราคา 5,500 บาท


จัดห้องพระ และ แต่งห้องรับแขก ให้สวยงาม ด้วยใบโพธิ์ไม้แกะสลัก 12 ราศี ราคา2500 บาท
ใบโพธิ์ไม้แกะสลักปิดทอง 12 ราศี
ราคา 2500 บาท


โพธิ์ทอง งานไม้แกะสลักปิดทอง สำหรับประดับตกแต่งบ้าน ห้องพระ โรงแรม รีสอร์ท  ด้วยสุดยอดงานช่างไม้ผู้ชำนาญการ
โพธิ์เงิน - โพธิ์ทอง งานไม้แกะสลัก ปิดทอง
ราคา คู่ละ 2,800 บาท

คัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อม กล่องไม้สักปิดทองทั้งหลัง รุ่นเสริมขาสูง ราคา 5700 บาท
บาลีปาฏิโมกข์ พร้อมหีบไม้สัก
ปิดทอง ขาหีบ ทรงสูง 5700 บาท


โต๊ะกราบพระ งานไม้สักแท้ ปิดทองเบาะกราบสีขาวครีมสวยงาม ขนาดกระทัดรัด
โต๊ะกราบพระไม้สักเบาะขาว


พระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อม หีบบรรจุ ไม้สักปิดทองทั้งหลัง
บาลีปาฏิโมกข์ พร้อมหีบไม้สัก
ปิดทองทั้งชุด 5,700 บาท

พระแกะสลัก ปางสมาธิ จากแร่โรสควอส
พระแกะสลัก ปางสมาธิ จากแร่โรสควอส
เนื้อแร่สีชมพูธรรมชาติ ทั้งองค์ สุดยอดงานแกะสลัก
จากช่างผู้ชำนาญการแกะสลักพระพุทธรูป
เช่าบูชา 60,000 บาท
(อ่านรายละเอียดภาพเพิ่มเติม (คลิ๊กที่ภาพ))


เบาะยางพารา เบาะรองนั่ง
เบาะรองนั่ง ยางพาราทั้งชิ้น
สำหรับรองนั่งสมาธิ 950 บาท
(ชมภาพเพิ่มเติม ((คลิ๊กที่ภาพ))


หลวงปู่หลิว ประทับพญาเต่าเรือนสุดยอดงานหล่อ จาก ช่างปั้น และ หล่อองค์องค์พระรูปงดงาม เก็บรายละเอียดดีทุกเส้นลาย หล่อจาก แร่เขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรี
หลวงปู่หลิว ประทับพญาเต่าเรือนสุดยอดงานหล่อ จาก ช่างปั้น และ 
หล่อองค์องค์พระรูปงดงาม เก็บรายละเอียดดีทุกเส้นลาย 
หล่อจาก แร่เขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรี
เช่าบูชา 4900 บาท
(ชมภาพ และรายละเอียดเพิ่มเติม ((คลิ๊กที่ภาพ))

หนังสือมนต์พิธี ฉบับ ดั้งเดิม ที่เป็นมาตรฐานสวดของพระสงฆ์สวด
หนังสือมนต์พิธี สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สวดในงานพิธี
ราคา เล่มละ 50 บาท (คลิ๊ก)

ฐานพระไม้สักทั้งหลัง ทำสีน้ำตาลพิเศษ เนียนเรียบสวยงามราคา 12,000 บาท สำหรับตกแต่งห้องพระ และห้องรับแขกตกแต่งบ้าน โรงแรม และรีสอร์ท
ฐานพระไม้สักทั้งหลัง ทำสีพิเศษ
ราคา 12,000 บาท

ฐานพระไม้สักทั้งหลัง ปิดทองเดินลายเส้น ราคา 22,000 บาท สำหรับตกแต่งห้องพระ และห้องรับแขกตกแต่งบ้าน โรงแรม และรีสอร์ท
ฐานพระไม้สักขนาดใหญ่ ราคา 22,000

ดอกบัว งานโลหะ (เหล็ก) ตีขึ้นรูป
ลงรักปิดทอง ทั้งชิ้นงาน 
สำหรับ ตกแต่งบ้าน ห้องพระ
ตกแต่งห้องรับแขก โรงแรม รีสอร์ท
ดอกบัว งานโลหะ (เหล็ก) แต่งบ้าน ห้องพระ
ราคา คู่ละ 3,000 บาท
(อ่านรายละเอียด ภาพ เพิ่มเติม ที่ (คลิ๊ก))


พระปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน
องค์พระแกะสลักจาก แร่จุยเจีย 
ฐานองค์พระ แกะสลัก จากหินกรีซ (หินอ่อน ประเทศกรีซ)
พระปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน แกะสลัก แร่จุยเจีย
ฐานองค์พระ แกะสลัก จากหินกรีซ (หินอ่อน ประเทศกรีซ
)
เช่าบูชา 9,500 บาท
(ชมภาพ และรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก))

ฐานวางพระพุทธรูปไม้สักขนาดใหญ่ ราคา 12500 บาท
ฐานวางพระพุทธรูปไม้สักแท้ทั้งหลัง ขนาดใหญ่
(ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

พระพุทธรูปปางสมาธิ ตามแบบ พระแก้วมรกต หน้าตัก 7 นิ้ว หล่อจากแร่นิล
พระพุทธรูปปางสมาธิ หล่อจากแร่นิล ตันทั้งองค์ปิดทอง หน้าตัก 7 นิ้ว

เช่าบูชา 6,000 บาท (คลิ๊กที่ภาพ)

ศูนย์รวมของตกแต่งห้องพระ แบบต่างๆ
กอบัวโลหะปัดทองศิลปะงานในห้องพระสำหรับตกแต่งห้องพระ950บาท
ฐานพระไม้สักปิดทองขนาดใหญ่ราคา3500บาท
โต๊ะกราบพระไม้สักปิดทอง
ช่อฟ้า รูปนก (งานไม้ปิดทอง) ในห้องพระ
ช่อฟ้าแกะสลักรูปหงษ์ สำหรับประดับขนาดของแต่งห้องพระ
ช่อฟ้าไม้แกะสลักสีขาวสำหรับแต่งห้องพระ
ช่อฟ้าสีแดง ไม้แกะสลักแต่งห้องพระ
ช่อฟ้าสีขาว งานไม้แกะสลัก สำหรับแต่งห้องพระ
ช่อฟ้าไม่แกะสลักขนาดใหญ่ สำหรับประดับในห้องพระ
ช่อฟ้า ไม้แกะสลัก แต่งห้องพระ
ช่อฟ้าสีทอง ไม้แกะสลัก แต่งห้องพระ
ช่อฟ้า รูปพญานาค สีขาวงาช้าง (งานไม้ปิดทอง) 
ในห้องพระ แต่งห้องพระ
ฉากพระสีขาว สำหรับแต่งห้องพระ

ฉากพระไม้แกะสลัก
ราคาทั้ง SET : 3,000 บาท
ฉากหลังพระใบไม้ปิดทอง SET 3 ชิ้น
ราคาทั้ง SET : 3,000 บาท
ฉากพระใบไม้แดงปิดทอง SET 3 ชิ้น
ราคาทั้ง SET : 3,000 บาท
ฉากหลังพระไม้แกะสลัก SET 3 ชิ้น
ราคาทั้ง SET : 3,000 บาท
โต๊ะหมู่บูชาพระ ไม้สัก หมู่7หน้า5นิ้ว ราคา 7500 บาท
โต๊ะหมู่บูชาพระ หมู่7 หน้า7 ไม้สักทั้งหลัง
โต๊ะหมู่บูชาพระสีขาว
โต๊ะหมู่บูชาพระ หมู่9หน้า10 ไม้แกะสลัก ลายดอกพุดตาล ราคา 52000 บาท
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดใหญ่ ไม้สักแกะสลักลายดอกพุดตานขนาด หมู่ 9(ตัว) หน้า 10(นิ้ว)
ตู้พระ สำหรับ วางองค์พระพุทธรูป
กระจกหนา อย่างดี ทั้ง 3 ด้าน ขนาดใหญ่
แยก 2 ชั้น
ตู้ไม้สักทั้งหลัง งานปิดทอง สำหรับ ใส่ หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักปิดทอง 45 เล่ม
ราคาตู้พระไตรปิฎก 16,500.-
ตู้พระไตรปิฎกสีขาว ลวดลายทองด้านบนของตู้เป็นจั่ว และ ประดับลวดลายทอง ตลอดทั้งหลัง และประดับด้วยกระจกสี อย่างปราณีต และงดงาม
ตู้พระไตรปิฎกสีขาว ลายทอง
ราคาตู้หลังนี้ 9,900.-
จำหน่ายตู้พระไตรปิฎกไม้สัก
ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ลายเส้นทอง
.ใส่พระไตรปิฎก 45 เล่ม 12,000.-
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักปิดทองใส่พระไตรปิฎก 91 เล่ม 22000.-
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักปิดทอง
ใส่พระไตรปิฎก 91 เล่ม 22000.-
ตู้ใส่หนังสือไม้สักทั้งหลัง ราคา 55000 บาท
ตู้ใส่หนังสือพระไตรปิฎก 91 เล่ม
ไม้สักทั้งหลัง ราคา 55,000.-
ตู้พระไตรปิฎก สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก
ทรงมาตรฐาน สีโอ๊คเข้ม สำหรับพระไตรปิฎก 45 เล่ม
ตู้พระไตรปิฎก 8,500 บาท
สำหรับพระไตรปิฎก 45 เล่ม
ตู้ไม้สัก สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย 45 เล่ม
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักสีไม้โอ๊คเข้ม
ใส่พระไตรปิฎก 45 เล่ม 8,500.-

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักข้างทึบ สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักข้างทึบ สีพิเศษ
ใส่พระไตรปิฎก 45 เล่ม 12,000.-
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเดินลายเส้นทอง ลงรักปิดทอง สำหรับ หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักปิดทอง
ใส่พระไตรปิฎก 45เล่ม 15,000.-
ตู้พระไตรปิฎก สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก
รุ่น ประตูไม้สักทั้งหลัง ประตู 3 บาน สีพิเศษ สีไม้เสี้ยน
ตู้บรรจุพระไตรปิฎกข้างทึบ
ราคาตู้ 21,500 บาท

ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก
รุ่น ประตู 3 บาน สำหรับพระไตรปิฎก 91 เล่ม
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักขนาดใหญ่
ราคา 16,500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักข้างทึบ
สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มภาษาไทยราคา20,000บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง
ราคาตู้ 20,000 บาท
ตู้พัดยศไม้สักทั้งหลังปิดทอง
งานไม้สักแท้ 15,000.
ตู้พัดยศไม้สักทั้งหลังปิดทอง
งานไม้สักแท้ 15,000.-
ตู้พระไตรปิฎกสีแดงประดับจั่วด้านบน สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย
ราคาตู้พระไตรปิฎก 9,500.-
ตู้พระไตรปิฎกสีแดงประดับจั่ว
ราคา 9,500 บาท
ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักทรงตรง
ด้านข้างผนึกด้วยไม้สักทึบ 2 ด้าน แข็งแรงทนทาน
ทำสีพิเศษ
ตู้ไม้สักพระไตรปิฎก 45 เล่ม
ราคา 12000 บาท
พระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อนปางสมาธิ
พระหินอ่อนแกะสลัก หินอ่อน
เช่าบูชา 27,000 บาท
พระพุทธรูปปางสมาธิ พระประทาน สุดยอดงานแกะสลัก จากหินไวท์คาราร่า หินอ่อนขาวจากประเทศอิตาลี่
พระพุทธรูปหินอ่อน 18.5นิ้ว
เช่าบูชา 299,000 บาท

พระไพรีพินาศ หน้าตัก 9 นิ้ว แร่นิล
พระไพรีพินาศ หน้าตัก 9 นิ้ว แร่นิล
เช่าบูชา 9,500.-
ท้าวเวสสุวรรณ ขนาดความสูง 12 นิ้ว
หล่อตัน จากแร่เขาอึมครึม จังหวัดกาญจนบุรี
ท้าวเวสสุวรรณ แร่เขาอึมครึม
จากพื้น ถึงยอดพระเกศ สูง 12 นิ้ว
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)สุดยอดงานหล่อ ด้วย แร่เขาอึมครึม จังหวัดกาญจนบุรีขนาดหน้าตัก 8 นิ้ว ความสูง 11 นิ้ว หล่อตันทั้งองค์เช่าบูชา 9,900 บาท
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
เช่าบูชา 9,900 บาท

พระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อน
เช่าบูชา 45,000 บาท
พระพุทธรูปแกะสลัก หน้าตัก 5 นิ้ว ฐาน 8 นิ้ว
ปางนาคปรกแกะสลักหินเขียวพะเยา 75000 บาท
ปางนาคปรกแกะสลัก
หินเขียวพะเยา
 75000 บาท

พระปางปรินิพพาน แร่เขาอึมครึม
จ.กาญจนบุรี ทั้งองค์ 4,900.
พระปางปรินิพพาน แร่เขาอึมครึม
จ.กาญจนบุรี ทั้งองค์ 4,900.-
พระพุทธรูปแกะสลักปางชนะมาร
เช่าบูชา 69,000 บาท
พระพุทธรูปแกะสลักปางชนะมาร
เช่าบูชา 69,000 บาท
พระพิฆเนศปางประทานพร 
(องค์แร่เขาอึมครึม หล่อตันทั้งองค์)
พระพิฆเนศปางประทานพร
แร่เขาอึมครึม 8,900 บาท
พระปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน
องค์พระแกะสลักจาก แร่จุยเจีย 
ฐานองค์พระ แกะสลัก จากหินกรีซ (หินอ่อน ประเทศกรีซ)
พระปางสมาธิ แกะสลัก แร่จุยเจีย
เช่าบูชา 9,500 บาท

พระแก้วมรกต แกะสลักจากหินเขียว
“ม่อนหินเขียว” จังหวัดพะเยา
หรือ ผาม่อนพะเยา เป็นผาหินเขียว ตั้งตรงตั้งฉากกับพื้นดิน
พระแก้วมรกตสลักหินม่อนเขียว
เช่าบูชา 5,500 บาท
ฐานรองพระไม้สัก / แท่นวางพระ / โต๊ะวางพระพุทธรูป / 
ลึก 1 เมตร กว้าง 20 สูง 80 เซนติเมตร ราคา 25000 บาท
โต๊ะวางพระไม้สักทั้งหลัง
ราคา 25,000 บาท
ฐานพระไม้สัก สำหรับวางองค์พระพุทธรูป หรือ วางของตกแต่งห้องพระ
ฐานวางพระไม้สักทั้งหลัง
ราคา 12,500 บาท
ฐานวางพระไม้สักทั้งหลัง
ราคา 7,500 บาท
ฐานวางพระไม้สักทั้งหลัง
ราคา 7,500 บาท
พัดโบกใบลานแท้ปิดทอง
ราคาคู่ละ 3400 บาท
พัดโบกใบลานแท้ปิดทอง
ราคาคู่ละ 3400 บาท
พัดโบกใบลาน แต่งห้องพระ
ราคาคู่ละ 3400 บาท
พัดโบกใบลาน แต่งห้องพระ
ราคาคู่ละ 3400 บาท
โต๊ะครึ่งวงกลมแต่งห้องพระ
โต๊ะครึ่งวงกลม งานไม้ปิดทอง
ราคา ตัวละ 5,000 บาท
บุษบก ที่วางพระพุทธรูป หรือ วางพระธาตุ ในห้องพระ ไม้สัก ราคา 35000 บาท
บุษบก ไม้สักลงรักปิดทอง
ตกแต่งห้องพระ ราคา 35,000.-
บุษบก ไม้สัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี ราคา 19500 บาท
บุษบก ไม้สักปิดทอง พระพุทธรูป, 
พระธาตุ 19,500.-
บุษบกไม้สักขนาดใหญ่ 
ไม้สักทั้งหลัง
บุษบกไม้สักขนาดใหญ่ 
'จัดส่ง ถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับ 
เป็นงานสั่งทำ สอบถามรายละเอียดที่
LINE : @trilakbooks
บุษบก ไม้สักลงรักปิดทอง พร้อมฐานไม้สักปิดทอง สำหรับตกแต่งห้องพระ
บุษบก (เรือนประดิษฐาน) 
ราคา22,500 บาท
บุษบกไม้สักแกะสลัก13000บาท
บุษบกไม้สักแกะสลักปิดทอง
ราคา 13,000 บาท
สุ่มดอกไม้สักแกะสลัก
สุ่มดอกไม้สักแกะสลัก
ราคา คู่ละ 19,000 บาท
ธรรมาสน์ ไม้สักปิดทอง ทั้งชุด งานไม้แกะสลักด้วยงานฝีมือ ปิดทองทั้งหลัง
ธรรมาสน์ ไม้สักปิดทอง ทั้งชุด
ราคา 35,000 บาท

ธรรมาสน์ ไม้สักปิดทอง ทั้งชุด
งานไม้แกะสลักด้วยงานฝีมือ ปิดทองทั้งหลัง
ราคา 35,000 บาท
ธรรมาสน์ ไม้สักปิดทอง สีดำ
ราคา 35,000 บาท
ธรรมาสน์ไม้สัก ปิดทอง ทั้งชุด 33000 บาท
ธรรมาสน์ไม้สักปิดทอง
ท้งชุด 3 ชิ้น 33,000บาท

ธรรมาสน์ ไม้สักปิดทอง ทั้งชุด 
ราคา 43,000 บาท
ธรรมาสน์ไม้สัก งานโชว์เนื้อไม้ปิดทอง
ราคา 28,000 บาท
ธรรมาสน์ไม้สัก ปิดทอง
ราคา 28,000 บาท
ธรรมาสน์ไม้สักพร้อมโต๊ะข้างทั้งชุด-SETสีดำ
ราคา 35,000 บาท
ธรรมาสน์ไม้สัก
พร้อมโต๊ะข้าง35,000บาท
ธรรมาสน์ไม้สัก ลงรักปิดทอง ราคา 24000 บาท
ธรรมาสน์ไม้สักปิดทอง 24,000 บาท
โต๊ะกราบพระ งานไม้แกะสลัก เดินลายเส้นทอง ลงรักปิดทอง ราคา 5500 บาท
โต๊ะกราบพระ 

ทั้งชุดราคา 5,500 บาท
 
   

บาลีปาฏิโมกข์ ฉบับสมบูรณ์
พร้อมหีบบรรจุ ทั้งชุด 3700 บาท 


บาลีปาฏิโมกข์พร้อมกล่องบรรจุ
ฉบับมาตรฐานในงานพิธี
พระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์แผ่นพับ ทั้งชุด 3,500.-
พระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์
พร้อมกล่องบรรจุครบ SET3,500.- 


     
หนังสือถวายพระ
ชุดหนังสือถวายพระสังฆทานสงฆ์
ราคา 3610 บาท

หนังสือแบบเรียน นักธรรมตรี มาตรฐาน
ราคา 265 .-
หนังสือเรียน นักธรรมตรี มาตรฐาน
ครบชุด ราคา 265 .-
ดอกบัว ลงรักปิดทอง
ดอกบัว ลงรักปิดทอง คละลาย
คู่ละ 750 บาท
ช่อฟ้า ไม้ทั้งต้น แกะสลัก
และกลึ่งขึ้นรูปโดยช่างผู้ชำนาญ ของแต่งห้องพระ
ช่อฟ้า ไม้ทั้งต้น แกะสลัก
สำหรับ แต่งห้องพระ 9,500.-
ผอบไม้ปิดทองประดับกระจกสี ราคา ชุดละ 2300 บาท
ผอบไม้ปิดทองประดับกระจกสี 
ราคา ชุดละ 2,300 บาท
ผอบ-รุ่นลงรักปิดทอง-ประดับกระจกสี-ราคา-2300
ตู้พระไตรปิฎกสำหรับใส่พระไตรปิฎก 45 เล่มไทย
ตู้พระไตรปิฎกสีแดงลวดลายทอง
สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับใส่พระไตรปิฎก 45 เล่มไทย

ช่อฟ้า ไม้ทั้งต้น แกะสลัก
และกลึ่งขึ้นรูปโดยช่างผู้ชำนาญ ของแต่งห้องพระ
ช่อฟ้า ไม้ทั้งต้น แกะสลัก
และกลึ่งขึ้นรูปโดยช่างผู้ชำนาญ ของแต่งห้องพระ 9,500.-

ธรรมาสน์ไม้สัก ปิดทอง ทั้งชุด 33000 บาท
ธรรมาสน์ไม้สัก ปิดทอง ทั้งชุด 33000 บาท

ตู้ไม้สักสำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย
และ หนังสืออรรถกถา 55 เล่ม ภาษาไทย
ตู้ไม้สักสำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย
และ หนังสืออรรถกถา 55 เล่ม ภาษาไทยครบชุด 
ราคาตู้ไม้สักหลั้งนี้ 16,500.-

บุษบก ที่วางพระพุทธรูป หรือ วางพระธาตุ ในห้องพระ ไม้สัก ราคา 35000 บาท
บุษบก ที่วางพระพุทธรูป 
วางพระธาตุ ในห้องพระ ไม้สัก ราคา 35000 
 
(ดูภาพประกอบเพิ่มเติม คลิ๊กที่ภาพ)
บุษบก ไม้สัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี ราคา 19500 บาท
บุษบก (เรือนประดิษฐาน) พระพุทธรูป,
พระธาตุ และสิ่งที่เคารพสักการะบูชา
งานไม้สักแกะสลักแข็งแรงและสวยงาม
ลงรักปิดทองทั้งหลัง 
ประดับลวดลายทอง และปิดกระจกสีขาว
สำหรับประดับห้องพระ 
จากช่างผู้ชำนาญการ ราคา 19500 บาท


(ท่านสามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
(คลิ๊กที่ภาพ) 

ฐานพระไม้ ลงรักปิดทอง ขนาด 30cm*18cm*7cm
สุดยอดงานหัตถ์กรรม ช่างช่างฝีมือมือ ผู้ชำนาญการ 
ราคา 600 บาท

ฐานพระไม้ ลงรักปิดทอง ขนาด 30cm*18cm*7cm
สุดยอดงานหัตถ์กรรม ช่างช่างฝีมือมือ ผู้ชำนาญการ 
ราคา 600 บาท
ฐานพระไม้เบญจพรรณ ปิดทอง
เดินลายเส้นทองสวยงาม
ฐานสำหรับวางพระพุทธรูป
งานไม้เบญจพรรณ ลงรักปิดทอง
งานเดินลายเส้นทอง สวยงาม
ราคา 600 บาท 
เป็นราคาสนับสนุนฝีมือช่างแรงงาน
ผู้ชำนาญจัดทำตู้พระไตรปิฎก 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)

ดำเนินการจัดส่งโดย
ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ฐานรองพระไม้สัก / แท่นวางพระ / โต๊ะวางพระพุทธรูป / 
ลึก 1 เมตร กว้าง 20 สูง 80 เซนติเมตร ราคา 25000 บาท

แท่นวางพระพุทธรูป
โต๊ะวางพระ ไม้สักขนาดใหญ่ทั้งหลัง

ฐานสำหรับวางพระ หรือ โต๊ะวางพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ ที่ทำขึ้นจากไม้สักทั้งหลัง
งานเดินลายเส้นทอง สวยงาม
ราคา 25000 บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)

ดำเนินการจัดส่งโดย
ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ฐานรองพระไม้สัก / แท่นวางพระ / โต๊ะวางพระพุทธรูป / 
ลึก 1 เมตร กว้าง 20 สูง 80 เซนติเมตร ราคา 25000 บาท

แท่นวางพระ โต๊ะวางพระพุทธรูปไม้สัก
7,500 บาท

ฐานวางพระพุทธรูป
ไม้สักทั้งหลัง เดินลายเส้นทอง 

ฐานสำหรับวางพระ หรือ โต๊ะวางพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ ที่ทำขึ้นจากไม้สักทั้งหลัง
งานเดินลายเส้นทอง สวยงาม
ราคา 7500 บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)ดำเนินการจัดส่งโดย
ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ฐานวางพระพุทธรูป
สำหรับ วางพระพุทธรูป หรือ โต๊ะหมู่บูชาพระ จากไม้สัก ราคา 12500 บาท
ฐานวางพระพุทธรูป  
ไม้สักทั้งหลัง เดินลายเส้นทอง 

ฐานสำหรับวางพระ หรือ โต๊ะวางพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ ที่ทำขึ้นจากไม้สักทั้งหลัง
งานเดินลายเส้นทอง สวยงาม
ลักษณะฐานพระรูปทรงสวยงาม แข็งแรง
เหมาะสำหรับพระพุทธรูปขนาดใหญ่
สุดยอดผลงาน จากช่างผู้ชำนาญการ
ราคา12500 บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)

ดำเนินการจัดส่งโดย
ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ฐานวางพระพุทธรูป
สำหรับ วางพระพุทธรูป หรือ โต๊ะหมู่บูชาพระ จากไม้สัก ราคา 12500 บาท

ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ทรงโบราณ ขนาดใหญ่ สำหรับ ใส่หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 91 เล่ม ราคา 22000 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ทรงโบราณ ขนาดใหญ่ สำหรับ 
ใส่หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 91 เล่ม ราคา 22000 บาท  

เทวดาไม้แกะสลัก ทั้งต้น สำหรับประดับตกแต่ง
ห้องพระ และ ห้องรับแขก
เทวดาไม้แกะสลัก ทั้งต้น สำหรับประดับตกแต่ง
ห้องพระ และ ห้องรับแขก วางประดับไว้บนโต๊ะหมู่บูชาพระ
(ชมภาพ และ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊กที่ภาพ))

โต๊ะครึ่งวงกลม ไม้สักปิดทองขาแชมเปญ ราคา 12,500 บาท

โต๊ะครึ่งวงกลม ไม้สัก ปิดทอง

ขาแชมเปญ ราคา 12,500 บาท (คลิ๊กที่ภาพ)


ตู้ใส่ปัจจัย เงินรับบริจาค ถวายวัด 5200 บาท
ตู้ใส่ปัจจัย เงินบริจาควัด ไม้สัก 5200 บาทฐานพระไม้สักทั้งหลัง ปิดทองเดินลายเส้นทองราคา 45000 บาท
ฐานพระไม้สักขนาดใหญ่ 45000 บาท


ตู้พระไตรปิฎก ปิดทอง กลอนไม้ขัด  12000 บาท

ตู้พระไตรปิฎกปิดทอง
สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก 45 ล. ราคา 12,000 บาท 


บุษบกไม้สัก ราคา 150000 บาท

บุษบกไม้สัก ปิดทอง
(ชมภาพ และ รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊กที่ภาพ))

โต๊ะหมู่บูชาพระไม้สัก ราคา 9900 บาท
โต๊ะหมู่บูชาพระไม้สัก 9900 บาทจำหน่ายหนังสือธรรมะทั่วไป
https://shopee.co.th/palicanon

ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดส่งพระไตรปิฎก ได้ที่ ไลน์
สอบถามรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ 
ที่อยู่ภายใต้ การจัดส่งทั่วประเทศ ของศูนย์ ไตรลักษณ์
 #วิธีการสั่ง / สอบถาม /แคปภาพ + ส่งภาพทาง LINE@

👨🏻‍💻 #LINE : @trilakbooks

หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
https://line.me/R/ti/p/%40trilakbooks

*************************

📱สามารถโทร.สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่
086-461-8505, 087-696-7771

--- --- --- --- --- --- ---

ท่านสามารถเดินทาง มาเลือกชมด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกทั่วประเทศ  ตั้งอยู่ที่ พุทธมณฑลสาย 4 
ฝั่งเดี่ยวกันกับ พุทธมณฑลองค์พระ  ติดกับวัดญาณเวศกวัน 
แผนที่สำหรับเดินทาง
  Google maps🚙
https://goo.gl/maps/Bym61zuguLE2หีบสมบัติมั่งคั่งร่ำรวยสีขาวลายทอง
หีบสมบัติมั่งคั่งร่ำรวย
งานไม้แกะสลักทาทอง ประดับกระจำสีขาว
ราคา 2,200 บาท
(ชมภาพประกอบ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่ภาพ)


พระนาคปรก
จากเนื้อ แร่เขาอึมครึม หล่อตันทั้งองค์  จาก- แร่ธรรมชาติ เขาอึมครึม หล่อตันทั้งองค์

พระนาคปรก
จากเนื้อ แร่เขาอึมครึม หล่อตันทั้งองค์ 
จากแร่ธรรมชาติ เขาอึมครึม หล่อตันทั้งองค์
เช่าบูชา 6,500 บาท
(ชมภาพ เพิ่มเติม ((คลิ๊กที่ภาพ)


ฐานพระไม้สักทรงสูงไม้สักปิดทองทั้งหลัง
ฐานพระไม้สักทรงสูงพิเศษ ลงรักปิดทองทั้งหลัง
ราคา คู่ละ 13,000 บาท
(ชมภาพเพิ่มเติม ((คลิ๊กที่ภาพ))


ฐานพระไม้สักเดินลายเส้นทองทรงสูง11900บาท

ฐานพระไม้สักทรงสูง เดินเส้นทอง
ราคา 11900 บาท 
(ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่ภาพ)

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน แร่เขาอึมครึมปิดทอง
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน 
จากเนื้อ แร่เขาอึมครึม หล่อตันทั้งองค์ 
ลงรักปิดทอง
เช่าบูชาองค์ละ 6,500 บาท 
(ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่ภาพ)


พระปางไพรีพินาศ หน้าตัก 9 นิ้วแร่เขาอึมครึม
พระไพรีพินาศ จากเนื้อ แร่เขาอึมครึม
งานลงรักปิดทองสวยงาม 

จาก-แร่เขาอึมครึม จังหวัดกาญจนบุรี -หล่อองค์พระตันทั้งองค์
โดย ช่างผู้ชำนาญการปั่นพระพุทธรูป

- ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว - ฐานพระ กว้าง  11 นิ้ว 
เช่าบูชาองค์ละ 11,900 บาท 

(ชมภาพเพิ่มเติม (คลิ๊กที่ภาพ))ฐานวางพระพุทธรูป ขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับ วางพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ พระประทาน
ฐานวางพระพุทธรูป ขนาดใหญ่พิเศษ

สำหรับ วางพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ พระประทาน
หรือ โต๊ะหมู่บูชาพระ จากไม้สัก


พระพุทธรูปสีขาวปางสมาธิ ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว จากแร่เขาอึมครึม

พระพุทธรูปปางสมาธิ

หน้าตัก 7 นิ้ว เนื้อแร่ธรรมชาติ เขาอึมครึม ลงรักปิดทอง
จาก-แร่เขาอึมครึม จังหวัดกาญจนบุรี-หล่อองค์พระตันทั้งองค์

ลงรักปิดทอง เฉพาะจีวรองค์พระ 

ฐานพระหน้ากว้าง 9 นิ้ว ความสูง 11.5 นิ้ว 
โดยช่างผู้ชำนาญการปั่นพระพุทธรูป ช่างสิบหมู่กรมศิลปากร

เช่าบูชา องค์ละ 6,000 บาท
ชมภาพเพิ่มเติม (คลิ๊กที่ภาพ)

พระพุทธรูป สร้างขึ้นเป็นรูปแทนองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้กอปรด้วยพระปัญญาธิคุณ (มีคุณด้วยปัญญา) พระวิสุทธิคุณ (มีคุณด้วย
จิตวิสุทธิ์) และพระมหากรุณาธิคุณ (มีคุณด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลก)
โดยคติที่สร้างขึ้นแทนคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรูปจึงมิใช่
รูปเสมือนจริง แต่ได้สร้างขึ้นตามอุดมคติ มีความงามบริบูรณ์ตามสุนทรียภาพ
หรือความรู้สึกทางความงามของช่างฝืมือแต่ละภูมิภาค แต่ละยุคสมัยที่มีความ
เหมือนหรือต่างกันไป พระพุทธรูปแต่ละองค์ที่สร้างขึ้น จึงอุดมด้วย
สวัสดิมงคลต่างๆ อันเป็นเครื่องน้อมนำให้พุทธศาสนนิกชนยึดมั่นศรัทธา เป็น
อุบายให้เข้าถึงธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนเวไนยสัตว์
เป็นทางล่วงพ้นความทุกข์จากภัยในวัฏสงสาร


International Buddhist Studies College 
เป็นวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเทศไทย IBSC 
ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกที่สนใจในพระพุทธศาสนา
ได้รับโอกาสในการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา และ 
#มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดพิมพ์
หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม และ ชุดหนังสือ อรรถกถา แปลไทย
ให้พระภิกษุสงฆ์ และประชาชน ผู้สนใจในพระไตรปิฎก ฉบับครบถ้วน 
ได้ศึกษาหลักแห่งพระพุทธศาสนา
โดย มีศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎก "ไตรลักษณ์" เป็นผู้จัดส่ง ทั่วประเทศ


view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ติดต่อเรา

view