พิมพ์หนังสือธรรมะแจก ธรรมทาน หรือ  เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้โดยตรงที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์  02-482-7358  หรือสั่งซื้อหนังสือธรรมะโดยตรงที่ E-mail: trilak_books@yaoo.com