จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ-จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-จำหน่าย และพิมพ์หนังสือธรรมะและบทสวดมนต์ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน-จำหน่ายพระพุทธรูป หิ้งพระ และของตกแต่งห้องพระ จัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ ................................................
/music/.mp3 http://www.trilakbooks.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

รายชื่อหนังสือ

พระพุทธรูป

TIKTOK เฟอร์นิเจอร์

LOAD

กลุ่มหนังสือโปรโมชั่น-พิมพ์100เล่มขึ้นไปแทรกข้อความขาวดำฟรี1หน้า

พิมพ์หนังสือธรรมะ,พิมพ์หนังสือสวดมนต์,หนังสือที่ระลึก

คัมภีร์ปาฏิโมกข์-แผ่นพับทุกแบบ

งานพุทธศิลป์-อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก

สาระ-หนังสือพระไตรปิฎก-ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

หนังสือพระไตรปิฎก-ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันกับ-หนังสือพระไตรปิฎกฉบับเต็ม

อานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการ

การสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎก

การสวดปาฏิโมกข์คืออะไร

พระวินัยของสงฆ์ในหนังสือพระไตรปิฎก

พุทธประวัติ ในยุคต้นๆ ในพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

อรรถกถา คืออะไร มีความสัมพันธ์กับ พระไตรปิฎกอย่างไร

หนังสือพระไตรปิฎก และ หนังสือพุทธธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

พระไตรปิฎก เป็นฐานของสรรพวิชา 6 แขนง

พระไตรปิฎก หมายถึงอะไร แนวทางการศึกษาพระไตรปิฎก ขอบเขตความรู้ในพระไตรปิฎก

เคล็ดลับอายุยืนจากพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..เป็นอย่างไร?

พระไตรปิฎกคืออะไร

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก

สาระดี

บัณฑิต ตามพุทธวิธี ความสัมพันธ์กับพระไตรปิฎก

พระผู้ทรงมหากรุณา ไม่มีสิ้นสุด คือ พระปัญญาญาณ ของ พระพุทธเจ้า

ประวัติ-องค์ท้าวเวสสุวรรณ-และการบูชา

อุปสรรคที่สำคัญในชีวิตThe-important-obstacle-in-life

รวมเรื่อง ในหนังสือคู่มือมนุษย์ ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

การจัดห้องพระตามความเหมาะสมและถูกต้อง

การสวดปาฏิโมกข์ต่างจากการสังคายนาอย่างไร?

7 ภาพวาด ที่บอกเล่าเรื่องราว ครั้งสำคัญประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา

ความซับซ้อนของกรรม : โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

คาถาชะลอวัย-ที่พระพุทธเจ้าทรงได้เคยประทานไว้

ให้ทานอย่างไร-จึงจะได้ทำบุญอย่างสมบูรณ์-ป.อ.ปยุตฺโต

เด็กชายวัย 8 ขวบ ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้จ่ายค่าเทอม

กฎการรักษาความสัมพันธ์ทั้ง๖ทิศเพื่อชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

สิ่งที่จะป้องกันเรา-จากความตาย

ถาม-ตอบ (หลวงปู่มั่น) ตอน เวลาคน เราเวลาไข้หนักใกล้จะตาย?

แพทย์ศิริราช ออกแถลงการณ์ด่วน หลวงพ่อจรัญ’ มรณภาพแล้ว

พระไตรปิฎกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเล่า?

สหายของนางวิสาขา

ควรทำงานอย่างไร

พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย

สิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์

การรักษาศีล,สมเด็จพระญาณสังวร

เรื่อง...ขายบัตรเบิกทางไปสวรรค์

ศรัทธากับกฏแห่งกรรม-โดยหลวงพ่อจรัญ

ความหมายของ-บุญ-บาป-จากหนังสือพุทธธรรม

ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม

เกร็ดความรู้ เรื่อง เหตุให้ไปสุคติและทุคติ

อะไรทำให้-ปราชิก?-จากหนังสือ-นวโกวาท-หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

อานิสงส์ของศีล-5ประการ

ประวัติความเป็นมา ของพระอวโลกิเตศวรในคัมภีร์ฝ่ายมหายาน

การปฏิบัติภาวนา-ในพระไตรลักษณ์-อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา

วิธีการทำงาน-ให้เป็นการปฏิบัติธรรม

หาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ โดย หลวงพ่อพุทธทาส

ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน)

MP3-อย่าสร้างนิสัยทางออกให้กิเลส

104ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้

ธรรมบรรยาย ของหลวงพ่อพุทธทาส เรื่อง/ไฟล์ สวรรค์ในหน้าที่การงาน.mp3

สิ่งที่มีคุณอนันติ์ก็มีโทษมหันต์ได้

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ-โดยหลวงพ่อพุทธทาส

กรณีพระธรรมกาย บทเรียน เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรสังคมไทย โดย พระพรหมคุณาภร ป.อ.ปยุตฺโต

เหตุผล 5 ประการ ที่ควร กินอาหารให้ช้าลง

นาฬิกาชีวิต

7-ลักษณะนิสัยเศรษฐี

โหลด/ฟังMP3-กาลามสูตร-หลักความเชื่อ-10-ประการ

ฟัง-MP3-ระวังอย่าให้โง่เท่าเดิม-โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โหลด MP3 - ความดับไม่เหลือ-โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ประโยชน์ของแตงกวา

ไข่เจียวผัก-อร่อยๆ-ใส่ผักอะไรได้บ้าง

การเสียสละเป็นพื้นฐาน สำหรับโพธิสัตว์

ความริษยา เครื่องทำลายโลก

ทาน ติดตามเจ้าของทานไปตลอด

สติ กับความเพียรช

กินผักผลไม้ต้านมะเร็งได้

ลาบเจ

ผัดฉ่าปลาหมึกและกุ้ง

ต้มข่าไก่เจ

ผลไม้ที่ควรกินเป็นประจำ

มะเขือยาวลดกระ-ด่างดำ-และอื่นๆ

ชาเก็กฮวยอาหารที่ช่วยเพิ่มEQ

น้ำตาลกับความแก่

ประโยชน์ของมะเขือเทศ

ืืทำไมใครๆจึงหันมากินมังสวิรัติ

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกฉบับ45เล่มภาษาไทย 45เล่มบาลี 100เล่ม ส.ธรรมภักดี

จำหน่ายเบาะนั่งสมาธิ-อาสนะ-และที่นั่งสำหรับปฏิบัติธรรม-สำหรับพระภิกษุและฆราวาส

ดาวน์โหลด-MP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-5-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด-MP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่4-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-3-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-2-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-1-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-ท่องนรกกับพระมาลัย-ม้วน-2-หน้า-A-โดยคุณ สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3ท่องนรกกับพระมาลัยม้วน1หน้า-B-โดยคุณสนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3ท่องนรกกับพระมาลัย ม้วน 2 หน้า B - โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด MP3 ท่องนรกกับพระมาลัย ม้วน 1 หน้า A - โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

เบาะรองนั่ง-เบาะทำ(ธรรม)สมาธิ-รุ่นBASIC

เบาะรองนั่ง-เบาะทำ(ธรรม)สมาธิ-รุ่นCOMFORT

อานิสงส์-แห่งการประกอบกรรมดีในลักษณะต่างๆ

ออกใหม่-คำบรรยายในพระไตรปิฎก-โดย-ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์วรรณปกราชบัณฑิต

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร

สามารถดาวน์โหลด บทแผ่เมตตา พร้อมคำแปลไทย ในรูปแบบ MP3-และตายแล้วไปไหน

เชิญชวนศึกษาพระไตรปิฎก

การสวดมนต์ช่วยให้พ้นนรกได้อย่างไร

อัศจรรย์ไฟไหม้หอสมุดวัดพนัญเชิงตู้ไตรปิฎกโบราณรอดปาฎิหารย์

การเผยแพร่หนังสือธรรมะเป็นทาน

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย

เหตุไรบางคนระลึกชาติได้ บางคนระลึกไม่ได้ ?

มีสติกับเทคโนโลยี โดย ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

อานิสงส์สร้างหนังสือพระไตรปิฎก,และการถวายหนังสือพระไตรปิฎก

เสียงธรรม : ธรรมะมีลำดับ โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์

คู่มือมนุษย์ เรื่องงที่ ๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธะรรมชาติ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๖ คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๕ ขั้นตอนการปฏิบัติ ศาสนา (ไตรสิกขา) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

วิธีการเจริญสติในชีวิตประจำวัน

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๔ อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๓ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๒ พุทธศาสนา มุ่งชี้อะไร เป็นอะไร (โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๑ ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน

ยิ่งให้ยิ่งได้ บทความธรรมะจากหนังสือธรรมะเรื่อง ยิ่งให้ยิ่งได้

ภาพภายในศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

แม่ไม่รัก... เรื่อง โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ีรีวิว.พระพุทธรูปหล่อเลซินปางพระพุทธเจ้าชนะมารจากศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

บททดสอบใจ และเตือนใจให้นึกถึงความจริง(ความตาย)

ปฏิบัติต่อบุรพการีโดยทำหน้าที่ให้ถูกต้อง-จากหนังสือความจริงแห่งชีวิต-พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต)

การปล่อยวาง (Letting Go)

แนะใช้สมุนไพร รสฝาด รักษาโรคน้ำกัดเท้า และโรคเบาหวาน ฯลฯ

เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือ และผลิตภัณฑ์ จากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ไม้นวดและไม้กดจุดเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

โรคหลอดเลือดแข็ง-กลไกการเกื้อหนุนการเกิดพยาธิสภาพ(จาก..หนังสือรู้สู้โรค)

หนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลโดยมหามกุฎราชวิทยาลัย และตู้พระไตรปิฎกไม้สัก เผยแพร่โดยไตรลักษณ์ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา www.trilakbooks.com โทร.02-482-7358,086-461-8505,081-424-0781

มนุษย์ประเสริฐ-เพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้-จาก-จาริกบุญจารึกธรรม-จาริกนมัสการและแสดงธรรมกถา ณ สังเวชนียสถาน

หนังสือพระไตรปิฎกฉบับแปลไทยจำนวน45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและตู้พระไตรปิฎกไม้สักสีน้ำตาลอ่อนและน้ำตาลเข้มพร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎกลงทองคำเปลวติดกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก

...ข้อคิดดีๆ..(ช่วย)รักษาใจให้มีความสุข...

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทางมายังศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

"ถูกชมก็ธรรมดา ถูกด่าก็เฉยๆ"

จัดพิมพ์ส่วนเพิ่มรายชื่อในหนังสือพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎกจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 45 เล่ม

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักสีดำงานพุทธศิลป์จากจังหวัดตาก

ตู้พระไตรปิฎกปิดทองคำเปลวลงกระจกศิลปะดั้งเดิมของงานพุทธศิลป์

ตู้หนังสือพระไตรปิฎก ปิดทองคำเปลว และตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก ศิลปะจากจังหวัดตาก จากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ปณิธานของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน

ยิ่งนอนดึก ยิ่งเร่งวันตายเร็ว

NEW-ZONE ศูนย์หนังสือฯ กลางป่า หนีเมืองกรุง

NEW ZONE ไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือ เปิด โซนหนังสือใหม่ เอาใจคอหนังสือธรรมะและหนังสือเพื่อสุขภาพ

เจ้าชู้หลายใจ ต้องชดใช้กรรม

10 เหตุผลดีๆ ที่จะไม่กินเนื้อสัตว์

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

รีวิว ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา - ร้านหนังสือธรรมะ ที่ร่มรื่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

"เปลี่ยนอาการอกหัก หันมารักนิพพานแทน"

6 พิษอันตรายของผงชูรส

มจร. ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่านชยสาโรภิกขุ

เมื่อจิตหดหู่เราควรเจริญธรรมข้อใด

คงไม่มีพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตะลึง!!10ขวบตายแล้วฟื้น

5เหตุผลหลักที่ต้องเลือกศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

อย่าหูเบา

ความหมายและที่มาของ : อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนเป็นที่พึ่งของตน

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎก ทั้ง 45 เล่ม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ส่งตรงจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสุข 5 ชั้น พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

พระพุทธศาสนา มีความมุ่งหมายอย่างไร โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ความสุข อยู่แค่ ที่ ปลายจมูก โดยท่าน ไพศาล วิสาโล

มรณานุสติ พิจารณาถึงความตาย โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

การตอบแทนพระคุณของแม่ โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ

ชีวิตนี้สำคัญที่ใจ โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

“ความกตัญญูกตเวที” (สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)

พ่อแม่นั้นทำทุกอย่างเพื่อลูกด้วยความรัก

นิทานยอดกตัญญูจีน เรื่อง เลือกแต่ของดีๆ ไปให้แม่

นิทานยอดกตัญญูจีน เรื่อง ตามใจพ่อแม่

ร่วมสนับสนุนหนังสือธรรมะจาก หนังสือคลังธรรมทาน

บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะแด่ท่านผู้ใจบุญ

ฟ้าดินให้ความสำคัญกับ “ความกตัญญู” เป็นอันดับแรก

บริการจัดทำหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ในราคาพิเศษสุด บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ

ใครจะพูดสรรเสริญเรา นินทาเรา หรือว่ากล่าวตักเตือนเรา เราต้องฟังได้ จึงจะเป็นคนดี เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต อันนี้เราต้องพิจารณาดูว่า เรามีลักษณะอย่างนี้หรือไม่

ตัวตน แห่งที่มาของความเห็นแก่ตัว

สุภาษิต และคำพังเพย ให้ชวนคิด ของท่านพุทธทาส

โทษ และภัยของบุหรี่

ธรรมะดีดีจากหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

พระไตรปิฎกนั้นคืออะไร

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้และหนังสือพระไตรปิฎกมจร.พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ และผู้ประสงค์จะร่วมสร้างบุญกุศลด้วยตู้พระไตรปิฎก

เมื่อเราป่วยและรักษาไม่หาย

กลอน พุทธทาส จักอยู่ไปไม่มีตาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

วิธีฝึกจิต โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือแสดงหลักธรรม ฉบับสมบูรณ์

อะไรภาษาคน-อะไรภาษาธรรม

คนทั่วไปมองครูอย่างไร ?

พอใจ กับ ไม่พอใจ ดีใจ กับเสียใจ ก็ทุกข์พอกัน

อย่าอวดดี ว่าเราเห็น จากหนังสือเรื่องความลับของชีวิตของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โรคทางจิตวิญญาณ สำคัญ และเป็นกันมาก...แค่ไหน

ธรรมปฏิสันถาร คืออะไร

ระบบอานาปานสติจากผลงานหนังสือธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

หัวข้อธรรมในคำกลอน กลอนธรรมะจากสุดยอดผลงานหนังสือของ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

บทความธรรมะเรื่อง "การศึกษา" คือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้อง

เนื้อหาธรรมะในการดำเนินชีวิตเรื่อง หน้าที่ของเรา

โรคร้ายหายได้ด้วยการสวดมนต์

ยินดีที่จะเสี่ยง เมื่อศัลยแพทย์คนนี้ตัดสินใจมาขายรองเท้าเธอกลัวที่จะเสียใจที่ไม่ได้ทำมากกว่าความล้มเหลว โดย มาเรีย บาร์ติโรโมท

เนื้อหาสาระในบทธรรมะจากหนังสือธรรมะ การงานคือตัวการปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ตัวตนที่แท้จริง,ใช่หรือไม่ใช่

TIP อย่าเห็นสิ่งใด ประเสริฐกว่าธรรม

TIP ชีวิตที่ดีที่สุด

เจท ลี ฮีโร่นอกจอ ทั้งในภาพยนต์และในชีวิตจริงชีวิตจริงก็คือธรรมะ

ธรรมศาสตราจะมีได้ต่อเมื่อมีการปฏิบัติเท่านั้น

ทำความรู้จักกับคำว่า อตัมมยตาประยุกต์กัน

ทำความเข้าใจกับคำว่าพรหมจรรย์

พระไตรปิฎก,สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้,โดยพระพรหมคุณาภรณ์

นิทานซึ้งใจ :ไม้เท้ายอดกตัญญู ลูกๆหลานๆ เด็กและเยาวชนควรอ่าน

สวดมนต์ ทำสมาธิ รักษาโรคได้จริง

การถวายหนังสือธรรมะเป็นทาน,อานิสงส์ของการถวายหนังสือ,คำถวายหนังสือ,คำกรวดน้ำแบบย่อ,คำกรวดน้ำแบบเต็ม

ใช้สมาธิพิชิตมะเร็ง ทำเดี๋ยวนี้เลย!!

ทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรม

อาหารรักษามะเร็ง ใช้ ธรรมชาติ รักษาธรรมชาติ

9 วิธี สะสมแต้มเพื่อไป นิพพาน (จาก นิตยสาร ซีเครท เคล็บลับสู่ความสุขและความสำเร็จ)

จริงหรือที่ว่า ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องไม่มีความอยาก ตอนที่ ๒

จริงหรือที่ว่า ผู้ปฏบัติธรรม ต้องไม่มีความอยาก ตอนที่ ๑

มหัศจรรย์สมุนไพรไทย 11 ชนิด

วารีบำบัด

วิธีล้างผักสด สูตร บ้านสุขภาพ

อาหารกาย-อาหารใจ ความสัมพันธ์ที่แยกไม่ออก โดย... รศ.พญ.จิรพรรณ

ใช้หนี้กรรมสุนัข แมว พระภาวนาวิสุทธิคุณ กรรมติดจรวด

เปรตหลวงพ่อขำ

การระลึกถึงความตายต้องทำจิตใจให้แยบคาย

ช่วยมารดา พ้น นรก (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

คิด อย่างไร จึงจะ ได้ดี และ มีความสุข 12 ข้อคิด เพื่อความสุขความเจริญ

บทความโดยย่อ : ร่ำรวยความสุข

ธรรมะ กับ การทำงาน : รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ จะมีศักดิ์ ศรีทั้งทางโลก และทางธรรม

สมาธิ ในชีวิตประจำวัน : พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตโต

ชีวิตนี้สำคัญที่ใจ : การควบคุมสติปัญญาด้วยตัวเราเอง

เริ่มชีวิตใหม่ได้ความสุข copy_resize

ความรักสัมผัสได้ด้วยใจ

เนื้อหา และข้อความสำคัญของ นรกสวรรค์ท่านเลือกได้

พระไตรปิฎกและถรรถกถาแปล-ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศูนย์จัดจำหน่ายพระไตรปิฎก-ขายตู้พระไตรปิฎก หนังสือธรรมะ-การจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก-ของตกแต่งห้องพระ

อนุโมทนาบุญแด่คณะท่านเจ้าภาพผู้ถวาย ตู้และหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทยชุดใหญ่

ก่อนจัดส่งธรรมาสน์ไม้สักต้องตรวจเช็ค

ศูนย์จำหน่ายของแต่งห้องพระและพระพุทธรูป

อนุโมทนาบุญแด่ท่านแม่ชีและคณะเจ้าภาพผู้ร่วมบุญกันถวายชุดตู้พระไตรปิฎก

ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก ที่ไหนดี

กราบอนุโมทนาบุญแด่คณะเจ้าภาพท่านผู้ถวายพระไตรปิฎก

รวมคลิ๊ป รีวิว ตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ

ศูนย์จัด ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก และ จัดจำหน่ายตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ

เลือกซื้อหนังสือพระไตรปิฎก แบบไหนดี ถวายวัด?

กลุ่มรายชื่อหนังสือพระไตรปิฎก แบบมาตรฐานฉบับเต็ม

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การซื้อพระไตรปิฎก และการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก

ราคาหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ

ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งปรัชญา

ป้ายอลูมิเนียมอย่างดี สีทอง ติด บนตู้พระไตรปิฎก หรือ บนกล่อง-หีบ-บรรจุพระคัมภีร์ต่างๆ ในราคาโรงงาน 700 บาท

กลุ่มหนังสือธรรมะ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน

VV กลุ่มหนังสือโปรโมชั่น VV จัดพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป พิมพ์แทรกข้อความฟรี 1 หน้า จัดส่งทั่วประเทศ

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก รุ่น ลงรักปิดทอง ราคา 10,900 บาท

หิ้งพระไม้สักหมู่9หน้า9ราคา18500จัดส่งทั่วประเทศ

เบาะรองนั่งสมาธิ-อาสนะ-สำหรับนั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานราคา4900บาทสีน้ำตาล

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทรงป้าน-ทรงA-ออกใหม่สุด-สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก91เล่มราคา15000บาทจัดส่งทั่วประเทศ

พิกัด เส้นทาง การเดินทางมายัง ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์

การสั่งพิมพ์หนังสืออุปปาตะสันติ

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎกกลุ่ม45เล่มสีเขียวเข้ม

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-สำหรับ-บรรจุหนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลจำนวน-91-เล่ม

ตู้บรรจุ-หนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม-โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-โดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์-ราคา-5000-บาท

ตู้พระธรรมบรรจุหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การค้นหารายการหนังสือด้วยวิธีการง่ายๆ

ตู้พระไตร-ไม้สักทั้งหลัง-ทรงป้านราคา9900บาท

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังแกะลวดลายทองประดับกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-ทรงตรงมาตรฐานสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาฯ

ตู้พระไตรปิฎกสีแดงลวดลายทอง-ใหม่สำหรับพระไตรฯ45เล่ม

ใหม่ล่าสุด-ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังแกะลวดลายประณีตวิจิตรบรรจงสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม

หลังจากการโอนเงิน-ค่าหนังสือ-หรืออื่นๆแล้วต้องส่งเอกสารแจ้งด้วยหรือไม่

โทรสั่งหนังสือพระไตรปิฎก-จัดส่งทั่วประเทศ

ตัวอย่าง..หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ มหาเถระสมาคม ภาษาไทย 45 เล่ม

การสั่งซื้อหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือพระไตรปิฎกทุกชนิดจำเป็นต้องโทรศัทพ์สั่งโดยตรง

แนะนำ **การเดินทางมายังศูนย์ไตรลักษณ์** เพิ่มเติม จาก ถนนบรมราชชนนี ปิ่นเกล้า มุ่งหน้ามายัง พุทธมณฑลสาย 4

จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมราคา3300บาทโดยศูนย์หนังสือพระไตรปิฎกไตรลักษณ์

ราคาหนังสือพระไตรปิฎกทุกชุดที่เผยแพร่เป็นราคากลาง

เชิญเยี่ยมชม-ด้วยภาพภายในศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ บางส่วน

สั่งซื้อจัดธรรมโฆษณ์ทั้งชุดจากธรรมทานมูลนิธิของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ เผยแพร่โดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ 02-482-7358, 087-696-7771

แนะนำหนังสือที่ใช้แจกเป็นธรรมทาน งานอนุสรณ์ **แจกเนื่องในงานที่ระลึก และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน**

ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกจำนวน45เล่มราคา8,500บาท

ตู้พระไตรปิฎกลายทอง-ทรงตรง-ราคา8,500บาท

ตู้พระไตรปิฎกทรงป้าน-ลวดลายทอง

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ร่วมมอบตู้พระไตรปิฎกให้แก่รายการแฟนพันธุ์แท้

ตัวอย่าง-ส่วนเพิ่มรายชื่อผู้จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก

พิมพ์หนังสือธรรมะแจกในงานพิเศษต่างๆ

การจำหน่ายพระไตรปิฎกราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ , พิมพ์หนังสือสวดมนต์, หนังสืองานศพ, งานบวช, งานแต่งงาน,

ตัวอย่างใบแทรกรายชื่อ-สำหรับผู้ถวายหนังสือพระไตรปิฎก

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-บริการจัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ

แหล่งบริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะและศูนย์รวมหนังสือธรรมะแบบครบวงจร

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-หนึ่งในโครงการของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

พระไตรปิฎกแปล๑๐๐เล่ม-ฉบับส.ธรรมภักดี

พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช 2549 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ-โดยมหาเถรสมาคมเผยแพร่

หนังสือขายดี..พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

หนังสือขายดี..พุทธธรรม..ฉบับปรับปรุงและขยายความ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ปอ.ปยุตฺโต)

แนะนำหนังสือขายดี...พระเจ้า500ชาติฉบับสมบูรณ์อดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมชาดกจากพระไตรปิฎก๔๕เล่มครบสมบูรณ์547พระชาติ

กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2555

ชุดหนังสือ-ตู้..พระไตรปิฎก

มรดกวรรณกรรม ท.เลียงพิบูลย์ รวมบทความจากชีวิตจริงเรื่องกฎแห่งกรรม

คำถามที่ถูกถามบ่อย-เกี่ยวกับหนังสือพระไตรปิฎก..ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือพระไตรปิฎก

เริ่มส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ใหม่ เริ่มวันที่ 4 มกราคมนี้

ใหม่..ตู้พระไตรปิฎกติดกระจกลวดลายทองสีเขียวเข้ม

ภาพตู้พระไตรปิฎกไม้สักเต็มใบจากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ประจำวันที่ 29 ธค.54

กฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์ โดย ท.เลียงพิบูลย์ พิเศษสุด 7 เล่ม 2800 บาท ค่าจัดส่ง 380 บาททั่วประเทศ

ราคาปรับปรุงใหม่... ชุด ธรรมโฆษณ์ ของ พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โดย ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา สวนโมกขพลาราม ได้มีการปรับราคา เพื่อให้เหมาะสมกับราคาการจัดพิมพ์ใหม่ โดยราคาหนังสือธรรมโฆษณ์ที่ปรับปรุงใหม่จะอยู่ใน แถบสีส้ม ดังต่อไปนี้

แนะนำ-หนังสือธรรมะ เรื่อง: ความสุขที่ยั่งยืน เบิกบาน สว่าง รุ่งเรือง ดุจดวงประทีป พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

ตู้พระไตรปิฎก ลวดลายทอง ติดกระจกสี ประดิษฐกรรม ตู้พระไตรปิฎกผลงานฝีมือทั้งหมด

หนังสือใหม่ :มรรคาสู่ชีวิตใหม่ การอยู่เหนืออำนาจบีบคั้นของสัญชาตญาณ พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

ความรู้เกี่ยวกับไม้สัก-เรื่องน่ารู้-

บริการจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในงานที่ระลึกต่างๆ

ไตรลักษณ์ ... บริการจัดส่ง หนังสือ และ ผลิตภัณฑ์ ถึงที่บ้านท่านอย่างสะดวก และรวดเร็ว

กิจกรรม-ของ-ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

รีวิว หนังสือ : บรมพรบรมธรรม ธรรม ๔ ประการที่ควรมีในทุกย่างก้าวชีวิต

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้และ หนังสือพระไตรปิฎก จัดส่ง ให้ลูกค้า

ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือ ที่ระลึกงานฌาปนกิจฯ ” พ่อ ” พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของลูก – 19 บาท

รายงานการ จัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย โดย ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธาสนาไตรลักษณ์

ขณะนี้ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรง (แบบมาตรฐาน) ไม้สักแท้ทั้งหลัง สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่มภาษาไทย // บาลี // สยามรัฐ ราคา 8,500 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกและหนังสือพระไตรปิฎก ถึง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นที่เรียบร้อย แล้วครับ

ตรวจเช็ค ตู้พระไตรปิฎก ก่อนดำเนินการจัดส่ง #ตุ้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อดำเนินการจัดส่ง ทั่วประเทศต่อไป ท่านสามารถ มาเยี่ยมชม ตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก แบบต่างๆ ได้ที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

เตรียมจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักทั้งหลัง ทรงตรง สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ภาษาไทย มจร. พร้อมทั้ง ติดป้ายชื่อ ด้านบนตู้พระไตรปิฎก

ดำเนินการจัดทำ ส่วนแทรก รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ เรื่อง วิธีการทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม (พุทธทาส) 20 บาท เพื่อเตรียมดำเนินการจัดส่ง ต่อไป

TRILAKBOOKS กับ บรรยากาศ ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ http://www.trilakbooks.com

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง #ตู้พระไตรปิฎก และ #หนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ท่านสามารถ ดู หนังสือ และ ตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ ในราคามูลนิธิ ได้ที่ http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com

เตรียม ตอกลังกันกระแทก ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก แท้ ทั้งหลัง รุ่น ประตู 3 บาน สำหรับบรรจุ พระไตรปิฎก 91 เล่ม ภาษาไทย เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รามนาม ผู้ ถวายหนังสือ ธรรมะแจก “หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า” ราคาต้นทุนดรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท (แทรกข้อความฟรี 1 หน้า)

ขณะนี้ ศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎก กำลัง ดำเนินการ บรรจุตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ ทั้งหลัง แบบ ทรงตรงธรรมดา และแบบ ทรงตรง ประดับ จั่วแกะสลัก ด้านบน

ทำเป็นหนังสือที่ระลึก เรื่อง ยาระงับสรรพโรค ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ เล่มละ 20 บาท

ศูนย์จัดส่ง ตู้ และ หนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ไทย พร้อมทั้ง ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ทั้งหลัง ด้านบนประดับจั่ว สลักลายดอกไม้ สวยงาม จัดส่ง ถึงวัดเทียนถวาย จ.ปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนา กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน “ธรรมทรงคุณค่า” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 25 บาท เพื่อดำเนินการจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ต่อไป

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกไตรลักษณ์ เตรียมดำเนินการจัดส่งหนังสือ และตู้พระไตรปิฎก จัดส่ง ไปยังที่หมายแล้วครับ

ดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้จัดทำหนังสือธรรมะ เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ เรื่อง “ธรรมะทรงคุณค่า” เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก

ขณะนี้ ลูกค้ามาดูหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย และตู้พระไตรปิฎก ด้วยตนเอง สรุปได้เลือกตู้พระไตรปิฎก สีฟ้าลวดลายทอง แล้ว ให้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป ที่ ** ส่งที่วัดสระมณี อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี **

แหล่งรวมหนังสือธรรมะ ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ที่รวบรวมหนังสือธรรมะมากกว่า 2000 รายการ

ศูนย์หนังสือที่เผยแพร่และจัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ทั้งสอง แห่ง คือ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก แบบไม้สัก ทั้งหลัง พร้อมประดับลวดลายทองงานบรรจงประณีต

ลงรักปิดทอง คืออะไร ทำไมต้องลงรักปิดทอง?

จัดส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก ไปถึง บ้านลูกค้า เพื่อนำไปถวาย วัดต่อไป กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ยาระงับสรรพโรค-พุทธทาสภิกขุ-20บาท ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก “เนื่องในงานฌาปนกิจศพ” เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ให้ผู้มาร่วมงาน สวดพระอภิธรรม

ก่อนจะถึง เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ส่วนแทรกรายชื่อ ผู้ร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน 20 เล่ม

เตรียมตอกลังกันกระแทก ครอบตู้พระไตรปิฎก เพื่อป้องกันการกระเทือน ระหว่างการขนส่ง

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลัง ดำเนินการ ห่อตู้ และเตรียมจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง ราคาตู้พระไตรปิฎก 8500 บาท สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก ของ มหาจุฬาลงกรณฯ 45 เล่มภาษาไทย ราคา 15000 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ขณะนี้ก่ำลังพิมพ์ รายชื่อ ผู้จัดพิมพ์หนังสือบรมพรบรมธรรม

ขณะนี้ คณะพระสงฆ์ ได้มา ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิ 15,000.-

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกแบบลงรักปิดทอง ทั้งหลัง ไปยัง หมู่บ้านบุราสิริ ประชาชื่น-งามวงศ์วาน

ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก, ส่งหนังสือพระไตรปิฎก

ดำเนินการจัดส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎกภาษาไทย ไม้สักทั้งหลัง ถึง #สำนักสงฆ์หลวงปู่เจือ

เตรียมจัดส่งหนังสือ ปราชญ์กล่าวว่า "ชีวิตนี้น้อยนัก" ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 15 บาท พร้อมดำเนินการจัดส่ง แล้วครับ

ผนึก ป้ายรายชื่อบรรจุลงใน ชุดพระอภิธรรม คัมภีร์พระอภิธรรม + ตู้บรรจุพระอภิธรรมแบบลงรักปิดทอง

ตู้พระไตรปิฎก ของศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกไตรลักษณ์ ที่ตอกลังกันกระแทก ทุกหลัง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือน ระหว่างตู้กัน กำลังดำเนินการจัดส่ง ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วครับ

ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก ใช้หนังสือ บรมพรบรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท ทำส่วนแทรก ข้อความฟรี

อนุโมทนาบุญ – ในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์ ส่วนแทรกข้อความของผู้ประสงฆ์แทรกข้อความ บันทึกลงในหนังสือ บรมพรบรมธรรม ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 25 บาท

ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ให้แด่ผู้สั่งพิมพ์ หนังสือ บทสวดมนต์ คู่มืออุบาสกอุบาสิกา (ทำวัตรเช้าเย็น แปลไทย ทั้งหมด)

ดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ นิมิตกฏแห่งกรรม-ราคา-18-บาท

จัดพิมพ์ งานพระราชทานเพลิงศพฯโดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า "วิธีสร้างบุญบารมี" -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ - 19 บาท

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการบรรจุ คัมภีร์ พระอภิธรรม หรือคัมภีร์ พระมาลัย พร้อม กล่องบรรจุพระคัมภีร์ จัดทำขึ้นด้วยงานฝีมือ ล้วน ทั้งใบ “ประดับ ลวดลายทอง พร้อม กับ ลงรักปิดทอง “

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดทำส่วนแทรก รายชื่อ พร้อม บทสวดมนต์ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้จัดพิมพ์ ดำเนินการ แจก เป็นหนังสือธรรมบรรณาการ แด่ ผู้สนใจ ศึกษา บทสวดมหามงคลหลวง #อุปปาตะสันติ #มหาสันติงหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อไป

อาจารย์ จากศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา (เด็กพิเศษ) มาซื้อพระไตรปิฎกภาษาไทย ของ มจร 45 เล่ม 1 ชุด

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ชุดหนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาฯ ขึ้นบริษัทขนส่ง ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ ศูนย์ จัดพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดพิมพ์ แทรกข้อความ รายนาม ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ แจกเป็นธรรมทาน “วิธีสร้างบุญบารมี โดย สมเด็จพระสังฆราช” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ ธรรมทาน 19 บาท ด้วยระบบ ดิจิตอล ความคมชัดสูง เพื่อจัดส่ง ต่อไป

ตรวจเช็ค หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 45 เล่ม มจร

จัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมถวายหนังสือ #หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย 91 เล่ม ด้วยระบบเครื่องพิมพ์ ดิจิตอล ความละเอียดสูง เพื่อดำเนินการจัดส่งไปไป ท่านสามารถ ดูรายละเอียดหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 91 เล่ม (ชุดใหญ่)

พระไตรปิฎก,หนังสือพระไตรปิฎก, ตู้พระไตรปิฎก

กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า "วิธีสร้างบุญบารมี" -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ - 19 บาท

อนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ บทสวดมหามงคลหลวง อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง แปลไทย เล่มละ 30 บาท จำนวน 1,651 เล่ม

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก และหนังสือธรรมะ จัดส่งขึ้นบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว ครับ

ส่งตู้พระไตรปิฎกและหนังสือไปยัง วัดสะพานสูง ปากเกร็ด เรียบร้อยแล้วครับ

เตรียมจัดส่งขึ้นขนส่งแล้วครับ ตู้พระไตรปิฎกไม้สักลายไม้น้ำตาล

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก เตรียมดำเนินการ ตอกลังกันกระแทก ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก รุ่น ประตู 3 บาน (ใหม่ล่าสุด) เพื่อจัดส่งขึ้นบริษัทขนส่ง เรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดทำ พระไตรปิฎก ภาษาไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิของมหาจุฬา 15000 บาท และจัดทำรายชื่อ ด้วยระบบพิมพ์ ดิจิตอล ความคมชัดสูง เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

นับเป็นบุญ ที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้ที่มีโอกาส เป็นสะพานบุญ ในการนำส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในราคามูลนิธิของมหาจุฬาฯ ราคา 15000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) เรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการจัดทำ หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานฌาปนกิจ แทรก 1 หน้า โดยใช้หนังสือ บทสวดมนต์ “คู่มืออุบาสกอุบาสิกา” – 30 บาท

ขณะนี้ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า “วิธีสร้างบุญบารมี” -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน “วิธีสร้างบุญบารมี” โดยสมเด็จพระสังฆราช ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 19 บาท

ส่งตู้พระไตรปิฎ ไม้สักทรง สี่เหลี่ยมคางหมู ประดับลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก แบบ91 เล่มภาษาไทย ไปยัง #หมู่บ้านพรไพศาล

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎกทรงตรง แบบลงรักปิดทองสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย ถึง #วัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี เรียบร้อยแล้ว ครับ

พระอาจารย์ท่านเดินทางไกล มาซื้อ ชุดพระคำภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อมกล่องบรรจุแบบลงรักปิดทอง ถึงที่ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือธรรมะ เป็น ของที่ระลึก เรื่อง… แม่-พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ราคา 19 บาท โปรโมชั่นพิเศษ สุด : สั่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมบรรณาการ 100 เล่มขึ้นไป จัดพิมพ์ข้อความสำหรับแทรกลงในหนังสือ ขาวดำ 1 หน้า ฟรี + จัดส่ง ทั่วประเทศ

ดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ “ฃีวิตนี้น้อยนัก” เล่มละ 15 บาท เพื่อดำเนินการเตรียมจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก สีเหลือง ลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทยของ มจร ไปยังวัดเรียบร้อยแล้วครับ

เตรียมจัดส่ง หนังสือ “นวโกวาท” ราคามูลนิธิ มหามกุฏฯ 30 บาท เตรียมจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ทั่วประเทศ

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ ธรรมะ เรื่อง ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก-ราคาต้นทุนโรงพิมพ์-15บาท

จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานศพ ใช้หนังสือเรื่อง คู่มืออุบาสกอุบาสิกา-บทสวดทำวัตรเช้าเย็นแปลไทย -30บาท

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ไปยัง จังหวัดนนทบุรี

ดำเนินการจัดทำหนังสือให้ลูกค้าผู้สั่งพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทาน เรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท

ลูกค้ามารับ คัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อม หีบบรรจุคัมภีร์ แบบลงรักปิดทอง พร้อมประดับลวดลายทอง

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก รุ่น เหลืองอัมพัน ประดับจั่วลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ภาษาไทย ไปยัง วัดพุทธบูชา กุฎิจุ้ยจ้อย (กุฎิเจ้าคุณสุธีหรือเจ้าคุณบุญทัม)

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง #ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ถึงที่หมายแล้ว ใหม่ล่าสุด + สวยงาม+แข็งแรงและไม่เหมือนใคร ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ รุ่นประตู 3 บาน สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 91 เล่ม ภาษาไทยแปลพร้อมอรรถกถา

ศูนย์จัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย และ ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ประดับจั่วลายดอกไม้ พร้อมทำป้ายปิดหน้าตู้ ผู้ถวายหนังสือและตู้พระไตรปิฎก ไปยังที่หมาย เรียบร้อยแล้ว ครับ

พิมพ์หนังสือธรรมะแจกในงานบวช

ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ขอขอบพระคุณ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ที่ได้สั่งพิมพ์ หนังสือบรมพร บรมธรรม

ขณะนี้ พระอาจารย์ มาตรวจต้นฉบับงานพิมพ์ หนังสือใหม่ที่สั่งพิมพ์ทั้งเล่ม โดย พิมพ์หนังสือพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ ของเจ้าภาพ เพื่อนำแจกเป็นธรรมทานต่อไป

จัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “อภินิหารแห่งบุญ- โดย – หลวงพ่อจรัญฯ”

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกฯ กำลังดำเนินการจัดทำ หนังสือ ที่ระลึก เพื่อแจกในงานบำเพ็ญบุญ หนังสือสวดมนต์ แปลไทย คู่มืออุบาสก อุบาสิกา 30 บาท และจักดำเนินการจัดส่งต่อไป

อนุโมทนาบุญ กับท่านผู้จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ” หนังสือ บรมพรบรมธรรม ” ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน เล่มละ 25 บาท (พิมพ์ข้อความแทรก ฟรี)

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือพระไตรปิฎก91เล่มภาษาไทย

ขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ดำเนินการจัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก แทนลูกค้า

ขณะนี้ เตรียมห่อบรรจุ คัมภีร์ บาลีปาฏิโมกข์ แบบลงรักปิดทอง พร้อม ชุด คัมภีร์ ใบลานเทศน์มหาชาติ

ส่งหนังสือ “ธรรมะทรงคุณค่า” ถามตอบปัญหาธรรมะ โดย หลวงปู่มั่น เล่มละ 25 บาท ถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยแล้วครับ

พระอาจารย์ หลวงพ่อ เดินทางมาเลือก หนังสือธรรมะ ชุดธรรมโฆษณ์ ของหลวงพ่อพุทธทาส

ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดงาน ประชาสัมพันธ์ หนังสือ พระพุทธศาสนา ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ

เบาะรองนั่งสมาธิ-หุ้มด้วยหนังเทียมทำงานสะอาดง่าย-ราคา950บาท

จัดพิมพ์ข้อความส่วนแทรกรายชื่อ ผู้ร่วม แจกเป็นธรรมทาน “บทสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณ ” ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 20 บาท พร้อมดำเนินการจัดส่งต่อไป

เตรียมงานพิมพ์แทรก รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ คู่มือมนุษย์ โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ (ปกแข็ง)

แนะนำกลุ่มตู้พระไตรปิฎกที่ใช้สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มไทย

ขณะนี้… ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก และ หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วม ถวายหนังสือ และ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พร้อม อรรถกถาแปล เพื่อดำเนินการจัดส่ง ต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือฯไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมบรรณาการ เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอน “ความสุขที่สมบูรณ์” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท เตรียมจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ให้ถึงผู้สั่งพิมพ์ต่อไป

กราบอนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมบุญสร้างถวาย หนังสือและตู้พระไตรปิฎก และขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ได้นำตู้และหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย ไปยัง วัดอุดมสิทธิกุล อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ละลึกเรื่อง ยาระงับสรรพโรค เล่มละ 20 บาท เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “วิธีสร้างบุญบารมี” โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท เพื่อทำเป็นหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจฯ และเตรียมดำเนินการจัดส่งต่อไป

กลุ่มตัวอย่างตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิำก45 เล่มไทย

เตรียมจัดส่งตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นรถกระบะ เพื่อนำส่งขึ้นบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว วันนี้ครับ

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก 45 เล่ม แปลไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง …วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที-ราคา20บาท โดย พระพรหมคุณาภรณ์ฯ

ลูกค้ามารับ #ตู้พระไตรปิฎก แบบ ไม้สักแท้ทั้งหลัง พร้อมทั้ง #หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในราคามูลนิธิ ที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ด้วยตนเอง

ขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงป้าน-สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม ราคา11000บาท สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

สถิติ

เปิดเว็บ15/04/2010
อัพเดท14/03/2024
ผู้เข้าชม11,133,703
เปิดเพจ16,753,341
สินค้าทั้งหมด2,093

คิด อย่างไร จึงจะ ได้ดี และ มีความสุข 12 ข้อคิด เพื่อความสุขความเจริญ

คิด อย่างไร จึงจะ ได้ดี และ มีความสุข 12 ข้อคิด เพื่อความสุขความเจริญ

คิด อย่างไร จึงจะ ได้ดี และ มีความสุข 12 ข้อคิด เพื่อความสุขความเจริญ

ž


สาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน

 


สิ่งที่อยู่ในความคิดนั้น เป็นเรื่องสำคัญ
สิ่งที่อยู่ในใจเป็นเรื่องใหญ่ ยิ่งใหญ่

ถ้าเราตั้งใจไว้ผิด...ก็คือเราตั้งชีวิตไว้พลาด เราจะผิดตลอด


 

ž

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อะไรก็ตามอยู่ที่ใจทั้งนั้น
ใจเป็นประธาน ใจเป็นหัวหน้า...มีอำนาจสั่งการ

ทุกอย่างสำเร็จหรือล้มเหลว...อยู่ที่ใจ

พุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกฝนจิตใจ

เมื่อฝึกใจดีแล้ว...ทุกอย่างก็ โอเค นี่ขอยืมสำนวนตลาดหน่อย


ž

ได้ยินเพลงเขาร้องว่า............มันอยู่ที่ใจต่างหาก ทุกข์น้อยทุกข์มาก ...มันอยู่ที่ จ ใอ ใจ ถ้าเราจะปลูกฝังความคิด เพิ่มพลังความคิด สร้างจิต ให้มีพลัง เอาความคิดที่เป็นบวกมาใส่ไว้ในใจ
ทางศาสนาเรียกว่ามโนมยิทธิ... ฤทธิ์ทางใจ ใจมีความคิดที่เป็นบวก ผลลัพธ์จะออกมาเป็นบวก ใจมีแนวคิดเป็นลบ ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นลบ

เอาไฟใส่ก็เกิดพลังร้อน...เอาน้ำแข็งใส่ก็เกิดพลังเย็น ฉันใด
หัวใจ ดวงจิต ความคิด ก็ฉันนั้น

 

 


ž

พระพุทธเจ้าสอนกฎนี้มานานตั้ง ๒๕๓๖ ปีแล้ว มีฝรั่งคนหนึ่งเพิ่งมา ค้นพบทฤษฎีนี้ อ่านดูแล้วเข้าท่าดีจึงนำมาฝากท่านผู้ชม และเพื่อจะได้ (Positive thinking) ภูมิใจว่าของๆเขา พระพุทธเจ้าของเราพูดมาก่อน
เขาบอกว่า คนเราจะประสบความสำเร็จต้องมีความคิดเป็นเชิงบวก
บุคคลสำคัญของโลกที่ประสบความสำเร็จก็อยู่ในกฎเกณฑ์นี้

กฎนี้มี ๑๒ ข้อ เป็นกฎของนายโจ จีราร์ด (JOE GIRARD) ผู้ซึ่ง หนังสือกินเนสส์บุ๊ค ออฟ เวิร์ลด์ เรคคอร์ด ได้บันทึกประวัติไว้ว่า เป็น คนเก่ง ยังไม่มีใครลบสถิติได้ เขาเป็นนักขายรถยนต์ที่ทำยอดขาย ๑,๔๒๕ คัน ในปีเดียว

 


 
ž

๑๒ ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุข


นายโจ จีราร์ด ได้ตั้งกฎเอาไว้ว่า คนเราต้องมีทัศนคิดในเชิงบวก

โดยใช้กฎ ๑๒ ข้อ ที่ให้เราคิดทุกๆวัน ว่า . .

 

ž

ข้อที่ ๑ คิดว่า...เราต้องประสบความสำเร็จ


ให้เราคิดอยู่ในใจทุกวันว่า เราต้องประสบความสำเร็จ ถ้าหากเรา คิดอย่างนี้ในใจบ่อยๆ คิดทุกวัน พอเดือนต่อมา วันต่อมายังไม่ประสบ ความสำเร็จ ก็นึกว่าทำไมไม่ประสบความสำเร็จ อะไรมันพร่องอยู่ อะไร มันขาดอยู่ เราก็สามารถเติมในสิ่งบกพร่องนั้นได้ จินตนาการไปแล้วต้อง ไม่คิดถึงปมด้อยอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา สามารถเปลี่ยนปมด้อย ให้เป็นปมเด่นขึ้นมาได้

เมื่อเราไปประกอบธุรกิจอะไรก็ตาม เกิดล้มเหลวขึ้นมา ผิดพลาด ขึ้นมา ก็ให้คิดถึงหลักธรรมในทางศาสนาว่า ตอนเกิดมานั้นไม่มีอะไรเลย เริ่มจากศูนย์ แก้ผ้าล่อนจ้อนออกมาจากท้องแม่ เราบอกขาดทุนร้อยล้าน พันล้านอะไรก็ตาม แต่อาจมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหลืออยู่ เช่น เสื้อผ้า หรืออาจ เหลือที่ดิน เหลือบ้าน ในตอนแบเบาะถ้าแม่ไม่ต้องการเรา เอาไปทิ้งขยะ เราไม่แข็งแรงพอที่จะพยุงกายให้ขึ้นจากถังขยะได้ แต่เดี๋ยวนี้เราเติบโต มาด้วย ๒ มือแม่ที่สรรสร้าง มีกำลัง มีความแข็งแรง มีสติปัญญา มี ปริญญา มีอาชีพ นั่นคือกำไรทั้งหมด เกิดมาแล้วไม่มีอะไรสูญเสีย เหลือ เสื้อผ้าชุดเดียวเป็นกำไร หรือไม่เหลือเสื้อผ้าเลยสักชุด แต่เราก็เหลือสติ ปัญญาที่แม่สร้างให้มา และเราทำให้มี นั่นคือกำไรทั้งสิ้น แล้วเอาอะไร มาขาดทุน จะฆ่าตัวตายไปทำไม

 

ž

พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง พระองค์ล้มเหลวอยู่ ๖ ปีเต็ม กว่าจะ พบทางที่ประสบความสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้
ขงจื้อ นักปราชญ์ของจีนกล่าวว่า...

ความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของเรา...ไม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยล้ม
แต่อยู่ที่เราสามารถลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่เราล้ม

 

ทุกคนต้องเคยล้ม...ล้มจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ ลุกขึ้นได้สิจึงสำคัญกว่า ก้าวแรกที่พลาดพลั้ง คือก้าวหลังที่มั่นใจ ก้าว ๒ ที่พลาดไป คือก้าวใหม่ ที่มั่นคง คิดอยู่ในใจทุกวันว่า เราต้องประสบความสำเร็จ ความคิดจะ เตือนจิตให้ทำตาม คิดอย่างไม่งดงาม...ร่างกายจะทรามเหมือนใจคิด คิดดี ทำก็ดี พูดก็ดี นี่คือความสำเร็จเบ็ดเสร็จเพราะการคิด

 

 

ž

ข้อที่ ๒ คิดว่า...เราเป็นคนน่ารัก


 

กฎสำคัญของนายจีราร์ดนี้เขาบอกว่า “ผมจะไม่ผิดใจกับใครเลย ผมจะพยายามไม่ผิดใจกับใคร” ทำไมล่ะ...ถ้าผมผิดใจกับใครกับคนๆหนึ่ง คนๆนั้นเขามีญาติพี่น้อง มีเพื่อนแตกกิ่งสาขา มีญาติสนิทมิตรสหายเป็น ร้อย ผิดใจกับคนๆเดียว เหมือนผิดใจกับคนเป็นร้อย โกรธลูกก็พลอย โกรธพ่อแม่ด้วย เรารู้จักเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนรักกัน เพื่อนรักกันก็พาไปบ้าน รู้จักพ่อแม่พี่น้อง ได้มิตร ๑ คน เท่ากับบวกมิตรอีกเป็นทวีคูณ ถ้าผิดใจ กับเพื่อน...เราเดินไปพบพ่อแม่พี่น้องเพื่อน จะกล้าทักหรือ? ยิ่งนานวันยิ่ง หมางเมินและโกรธเงียบไปในที่สุด เขามีเพื่อน...เพื่อนก็พลอยโกรธเรา ไปด้วย และถ้าผิดใจสัปดาห์ละคนหรือวันละคน แล้วพอถึงปี...ดินพอก หางหมู มีศัตรูสะสมบวกดับเบิ้ลบวก แล้วจะอยู่กันอย่างไร เมื่อเขาเป็น นักขาย จะไปขายให้ใคร เพราะวันๆก็สร้างศัตรู จึงเป็นความล้มเหลวของ นักขายประการหนึ่ง ความเป็นคนน่ารักไม่ต้องพูดถึง...มันหมดไปแล้ว จริงอยู่ เราไม่สามารถเป็นมิตรกับคนได้ทุกคน ทุกคนต้องมีศัตรู แม้พระ พุทธเจ้าก็มีศัตรูอยู่ไม่น้อย ขอให้ศัตรูมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมัน อย่าฝืนธรรมชาติโดยการสร้างศัตรูขึ้นมาเสียเอง ปล่อยให้ศัตรูเป็นคน สร้างเรา เราไม่เป็นคนสร้างศัตรู เราใช้ศัตรูเป็นบันได สร้างใจกายให้ เข้มแข็ง เป็นแรงฮึดไปสู่ความสำเร็จ นี่แหละศัตรูสร้างเรา...

เมื่อคิดอย่างนี้แล้ว คิดอยู่ทุกวัน จนคืนวันมันผันผ่าน ก็ถามตัวเอง ว่า มีใครรักเราบ้างหรือไม่ หรือเพิ่มคนเกลียดตลอดเวลา เราก็จะได้คิด ว่า เออ! เราคิดว่าเราเป็นคนน่ารัก แล้วไม่มีใครรักเราเลย สร้างศัตรู เพิ่ม ศัตรูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน มีเรื่องอยู่ทุกวัน  
ž

คิดว่าเราเป็นคนน่ารัก การจะพูดอะไร...ในทางพระพุทธศาสนา สอนว่า ต้องมีปิยวาจา...คือวาจาที่น่ารัก รู้ว่าตอนไหนควรพูดตอนไหน ไม่ควรพูด อะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด บางคนบอกว่ามันเป็นความจริงนะ ก็ต้องพูดซิ ความจริงไม่ได้หมายความ ว่าจะพูดได้ทุกเรื่องราว
พระพุทธเจ้าบอกว่า ความจริง...ไม่เป็นประโยชน์ ก็ไม่ควรพูด

 

ความจริงบางเรื่องมีแต่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างเดียว เช่น สมัยหนึ่ง ส.ส.ทะเลาะกันในสภา ก็ไปขุดเอาลูกของ ส.ส.ตรงข้ามมา วิจารณ์ว่าเข้าเรียนในโรงเรียนมีชื่อได้ด้วยความไม่โปร่งใส นี่อาจเป็น ความจริง แต่หัวอกของเด็กไม่รับรู้อะไรด้วย เขาจะเสียหาย เกิดปมด้อย แก่ตัวเขาอย่างยิ่ง
เราไปเยี่ยมคนไข้ คนไข้ย่อมดีใจ เพราะเขาต้องการกำลังใจ แต่ บางคนก็เป็นคนอารมณ์ดีตลอดปีตลอดชาติ ตลกไม่มีกาลเทศะ คนกำลัง แย่แล้วไปพูดว่า “เมื่อวันวานมาเยี่ยมยังแจ่มใส วันนี้ทำไมตัวเหลืองซีดเซียว ...สงสัยจะไม่รอดนะนี่...ออกจากโรงพยาบาลก็ไปวัดเลย...เอาวัดไหนล่ะ... ” อะไรอย่างนี้

ไปเยี่ยมไข้บางคนก็มีของฝาก เช่น ผลไม้ ดอกไม้ บางคนซื้อหนังสือ ธรรมะไปให้ ก็ต้องดูว่าหนังสือชื่ออะไร ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ได้ บอกทางร้าน “เอาหนังสือธรรมะมาเล่ม อะไรก็ได้เป็นธรรมะก็แล้วกัน ห่อให้ด้วยสวยๆ” พอคนไข้แกะออกอ่าน...ตาค้าง ไข้ขึ้นมึนหัวตัวร้อน ก็หนังสือธรรมะชื่อ “ตายแล้วไปไหน” อาจตายกันพอดี แช่งกันนี่

การพูดจึงเป็นเอก อีสป...เป็นนักเล่านิทานตัวยง สมองเป็น อัจฉริยะ แต่รูปร่างอัปลักษณ์

เตี้ยแคระหน้าตาดูไม่ได้ แต่ฉลาดยิ่ง วันหนึ่งเจ้านายใช้ให้ไปซื้อของที่ดีที่สุดมาทำเป็นอาหาร เขาก็ไปซื้อลิ้นโค มาทำอาหาร พอเจ้านายให้ไปเอาของที่เลวที่สุดมาทำอาหาร เขาก็ไปซื้อ ลิ้นโคมาอีก เจ้านายถามว่า ทำไมเอาแต่ลิ้นมาเล่า เขาบอกว่าลิ้นนี่สำคัญ มาก ทำให้เกิดสงครามก็ได้ ทำให้สงครามยุติกลายเป็นสันติภาพได้ ทำ ให้เป็น ส.ส. ก็ได้ ไม่ได้เป็นก็ได้ สลายม็อบก็ได้ ให้เกิดม็อบก็ได้
โบราณว่า อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังยั้ง คำพูด คนที่เป็นมิตรกันกว่าจะเป็นมิตรกันได้ กว่าจะเป็นเพื่อนแท้เพื่อนซี้ กันได้ใช้เวลานานมาก แต่ถ้าจะแตกกัน เพราะคำพูดใช้เวลาไม่กี่นาที หรือ กี่ประโยค บางคนไม่เผาผีกันเลยเชียว คนที่เกลียดกันมากถึงขนาดฆ่า กันตาย ส่วนใหญ่เคยรักกันมาก่อนทั้งนั้นแหละ

ผัวเมียตีกันบ้านแตกสาแหรกพัง ชิงชัง แช่งชัก มิใช่เพราะเคยรัก กันมาก่อนดอกหรือ ปากจู้จี้ขี้บ่นเหลือทน จนเพราะปาก ปากพาจนเลย เลิกกันไปคนละหนคนละทาง เลิกเป็นลมหายใจให้กันและกัน

ฉะนั้น เมื่อคิดว่าเราเป็นคนน่ารักแล้ว
เราก็เพิ่มพลังความรัก เพิ่มการกระทำ

ที่ทำให้เกิดความน่ารักขึ้นมาได้

 


 

 

ž

ข้อที่ ๓ คิดว่า...เราเป็นคนน่าคบ


 

ต้องเป็นคนรู้จักให้ การให้นี่ถือเป็นลิ่มสลักใจ ให้อะไรใครแล้วก็เป็น ที่ติดตราตรึงใจ ตราไว้ในดวงจิต ธรรมชาติของคน พอใจในการรับมาก กว่าการให้ พระเวสสันดรเป็นนักให้ ใครเกิดมาเพื่อให้ โลกจะไม่มีวันลืม แม้พระเวสสันดรจะจากไปนาน แต่เราก็ยังพูดถึงท่านอยู่จนทุกวันนี้ ผู้ให้ ย่อมสง่าผู้รับย่อมนอบน้อม ผู้ให้ย่อมได้มิตร คนหมู่มากย่อมรักผู้เป็น นักให้... รักที่มีแต่ให้โดยไม่ขอ รักจะก่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่
ยิ่งให้เขาเรายิ่งจักสบายใจ ใครไม่เคยให้ใครลองให้ดู

(ศิวกานท์ ปทุมสูติ)


การคบหาสมาคมกับใครนั้น ควรจะมีวิธีอย่างไร การคบได้ต้อง เป็นคนมีจิตใจกว้างขวาง จึงจะน่าคบ ไม่มีใจแคบ ถ้าใจแคบ คนก็ไม่อยาก คบ คือคบเขาเพื่อนเอาเปรียบเขา เอาประโยชน์จากเขา ไม่มีใครพอใจ
 

 

ž

ข้อที่ ๔ คิดว่า...เราเป็นคนมีระเบียบ


 

คือไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์กติกา ไม่ชอบอยู่ในคอก อยากดิ้นรนอยู่ ข้างนอก เลยกลายเป็นคนนอกคอกไป เกิดแต่ปัญหาอยู่เรื่อย

โรงเรียนไหนก็ตามมีกฎเกณฑ์กติกาดี พ่อแม่ก็อยากเอาลูกหลาน ไปเข้าเรียน เพราะมีความมั่นใจว่า ลูกไม่เสียคนแน่ๆ โรงเรียนไหนกฎ ระเบียบหย่อนยาน ตามใจนักเรียน ง้อนักเรียน ง้อผู้ปกครอง อย่างไรก็ได้ ขอให้โรงเรียนอยู่ได้ก็แล้วกัน หนักไปทางแบงก์ เบาในทางระเบียบ โรงเรียนนี้คงถูกปิดในไม่ช้า และไม่มีผู้ปกครองคนไหนกล้าเสี่ยง เอาลูกมา ฝากไว้ให้เรียน

ระเบียบทำให้คนมีสง่า กฎกติกาทำให้คนเป็นผู้เป็นคน พูดไม่รู้ เวลา มาไม่ตรงตามนัด รถติดแออัด ส่วนใหญ่ขาดระเบียบวินัยทั้งสิ้น

แม้แต่ประชาธิปไตยก็ต้องมีกฎเกณฑ์ การเมืองยุ่งเหยิงเพราะอะไร เพราะมีคนไม่เคารพกฎเกณฑ์ ชอบเล่นนอกเกณฑ์ ผิดกฎกติกา

ถังขยะตั้งให้ทั่วพระนคร แต่คนไม่มีระเบียบวินัย ก็ไม่ใส่ใจว่าอะไร คือถังขยะ จึงสกปรกไปทั้งบ้านทั้งเมือง

หากคนเรา มีนิสัย ไม่สะอาด

ถึงเก็บกวาด อย่างไร ก็ไร้ผล

ความสะอาด ต้องมีใน นิสัยคน

จึงจะพ้น สกปรก รกรุงรัง

ระเบียบหมายถึงกฎเกณฑ์ กติกาของสังคม เช่น กฎของโรงเรียน ว่าต้องนุ่งอย่างนั้น ไว้ผมอย่างนั้น บางคนบอกบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย เมื่อเป็นประชาธิปไตย จะมาบังคับให้ซ้ายหันขวาหันได้อย่างไร ฉันจะทำ อย่างนี้อย่างนั้น ฉันจะพูด จะเขียน จะทำ ล่วงละเมิดสิทธิของใครก็ได้ นี่ก็เกินไป
 

 

ž

ข้อที่ ๕ คิดว่า...คนกล้าหาญ


 

อยู่ในที่ประชุม ไม่แสดงความคิดเห็น ใครจะพูดจะเห็นอะไรก็ว่าไป ฉันซดกาแฟเงียบ แต่พอเลิกประชุมออกมาข้างนอกก็จ้อเลย คนนั้นความ เห็นเต่าล้านปี คนนี้คนแก่ไดโนเสาร์ ไม่ทันสมัย แต่อยู่ในที่ประชุมไม่เคย พูดเลย ข้างนอกเก่งและอัจฉริยะที่สุด

หรือที่ประชุมขอมติให้ยกมือ ถ้าอยู่หน้าก็เหลียวดูข้างหลัง ก่อนว่า มีใครยกมั่ง ถ้ายกยกด้วย ถ้าไม่ยกก็ไม่ยก เกิดเผลอยกขึ้นมาเหลียวดู ข้างหลังไม่มีใครยก มือก็หดอย่างไม่มีเหตุผล ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง พอทำอะไรขึ้นมาได้ ถูกใครวิพากษ์วิจารณ์ก็เขว หรือเลิกทำไปเลย น้อยอก น้อยใจ หวั่นไหว เปราะบาง แตกหักง่ายไม่ทานทนเสียหาย ไม่ได้ประโยชน์ กับตัวเอง ความกลัวเป็นความเสื่อมอย่างนี้ ต้องคิดว่าเรากล้าหาญ และ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแก่กาละเทศะโอกาส ไม่กล้าที่จะทำสิ่งผิด เพราะกล้าแบบนี้เรียกว่ากล้านักมักบิ่น

เมื่อทำถูกแล้ว ไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่า นักปราชญ์ฝรั่งดี อีเมอร์สัน กล่าวว่า “สิ่งที่ข้าพเจ้าทำ เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่คน ทั้งหลายนึก...” ในทางศาสนาสอนว่า ต้องมีเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมที่ทำให้เกิดความกล้าหาญ ๕ อย่าง ในข้อที่ ๑ นั่นคือให้มีสัทธา คือ ความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อมีปัญญารอบรู้แล้ว ก็จงเป็นคนกล้าหาญและ จะพบกับความชาญชัย คือ ชนะนั่นเอง

คนเรานั้นต้องเป็นคนกล้าหาญในบางเรื่อง กล้าในการที่จะทำอะไรๆ มีนักการเมืองท่านหนึ่งพูดไว้น่าฟังว่า “ความกลัวทำให้เสื่อม” กลัวอะไร อย่ากลัว อย่ากลัวความดี เพราะคนดีไม่มีเสื่อม ความชั่วคนชั่วต่างหาก ที่เสื่อม เสื่อมยศ เสื่อมอำนาจ เสื่อมชื่อเสียง มีตัวอย่างเสื่อมให้เห็น ทุกวัน จงกล้าดีเถิด ถ้าไม่กล้าดี...จะไม่กล้าไปเสียหมด จะอยู่ที่ประชุม ไหนก็ไม่กล้าแสดงออก ทำอะไรไม่เป็นตัวของตัวเอง มีความหวาดกลัว อยู่ตลอดเวลา งานก็ไม่สำเร็จ เช่นจะทำงานก็กลัวว่าจะทำไม่ได้ จะ ค้าขายก็กลัวว่าจะไม่ได้กำไร จะเรียนหนังสือก็กลัวสู้เขาไม่ได้ กลัวโน่น กลัวนี่ไปสารพัด อยู่อย่างคนขาดความมั่นใจ
ž

ข้อที่ ๖ คิดว่า...เราเป็นคนมองโลกในแง่ดี


คิดว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดี ถ้ามองในแง่ร้ายแล้ว ปัญหามัน เยอะเหลือเกิน เพราะทุกวันนี้มีเรื่องร้ายๆมากมาย ต้องหัดมองโลกใน แง่ดีบ้าง

รถติด ก็นึกว่า เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนา มีที่จอดรถรามากมาย บนทางด่วนก็จอดกันนิ่ง ทุกถนนหลวงจอดได้ ไม่โดนใบสั่งไม่โดนล็อกล้อ ดีจังเลย

น้ำท่วม ก็คิดว่า เมื่อสมัยวัยรุ่นเคยฝันหวาน อยากมีบ้านเป็นของ ตนเอง และที่สำคัญอยากให้บ้านอยู่ริมแม่น้ำ ได้เห็นเรือวิ่ง เห็นสายน้ำ สายลม แสงแดด เดี๋ยวนี้ก็สมใจ น้ำมาเองถึงข้างในบ้านที่นอน ห้องครัว มีแต่น้ำ บ้านเรามีห้องน้ำมากกว่าใคร ลอยกระทงก็สบายดี ไม่ต้องไปไหน ลอยมันในบ้านเลย

 

ž

ถ้าเรามองในแง่ร้าย คนจะไม่มีดี เหมือนใส่กล้องจุลทรรศน์ทาน อาหาร จะเห็นแต่เชื้อโรคเต็มไปหมด จะไม่มีใครทานข้าวได้เลย เชื้อโรค เล็กๆ ช่างมันเถอะหากไม่ร้ายแรง เชื้อใหญ่ค่อยจัดการ ไม่คบหาสมาคม
ใครบกพร่องเล็กน้อยก็ปล่อยบ้าง ความผิดใหญ่ค่อยว่ากัน

หาจุดดีของเพื่อนให้พบ ไม่มีใครขี้เหร่ไปทั้งร่าง

หาส่วนสวยมาชื่นชมบ้าง หาความดีมาพูดชมบ้าง

ก็ จ ะ เ ป็ น เ ส น่ ห์ กั บ ตั ว เ อ ง

หากหาแต่จุดด่างพร้อยเห็นใครไม่ดีไปเสียหมด นั่งว่านั่งนินทาแต่ เพื่อนร่วมงาน นินทาแต่เจ้านาย หากเขารู้เข้าเราก็จะเป็นคนน่ารังเกียจ ไม่มีใครอยากคบหา เพราะเรานินทาใครให้ใครฟัง คนรับฟังก็ต้องนึกว่า ถ้าคนนี้คุยกับคนอื่น คงเอาเราไปนินทาเหมือนกัน

 

 

ž

เห็นใครก็ชอบกระแนะกระแหนเสียดสีเขาไปเรื่อย ผลที่สุดก็ต้อง อยู่โดดเดี่ยว เพราะสร้างศัตรูไปทั่ว หน้าที่การงานก็ไม่เจริญ เพราะ
มอง ไปทางไหนไม่มีมิตรแท้ของตัวเอง แม้แต่เจ้านายยังเป็นศัตรู จะเอา อะไรมาเจริญได้ ต่อมาก็จะรู้สึกอึดอัด เร่าร้อน ว้าเหว่ อ้างว้าง เพราะ ขาดเพื่อน ก็จะเห็นว่าที่ที่ทำงานอยู่นี้คือนรก เพื่อนร่วมงานคือสัตว์นรก มีเราเป็นเทวดาอยู่คนเดียว เมื่อเป็นเทวดาก็ต้องหาที่จุติเคลื่อนย้ายไป สู่วิมานใหม่ ที่ไม่ใช่นรก แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

เพราะอยู่ที่ไหน....หากใจที่มองโลกในแง่ร้ายอยู่

อยู่ไหนก็เท่ากับไปสร้างนรกแห่งใหม่ สร้างศัตรูเพิ่มขึ้น

 

 

ž

มองอะไรต้องให้มีประโยชน์
มองดวงอาทิตย์ก็เคืองตา ไม่ผาสุก

มองใบไม้เขียวก็เย็นตาสบายใจ

มองคนแง่ดี . . . หัวใจก็เป็นสุข

มองในแง่ร้าย . . . หัวใจก็เป็นทุกข์

 


ž

บางครอบครัวที่เป็นสวรรค์ เพราะเขาไม่ได้อยู่กันอย่างคอยจับผิด หรือระแวงซึ่งกันและกัน ให้เกียรติ มองแต่ความดี มีอยู่บ้านหนึ่ง ภรรยาหุงข้าวแข็งเกินไป ยังไม่สุกดี สามีบอกว่า สุกๆดิบๆ มันดีพี่ชอบ ภรรยาหุงข้าวไหม้ สามีก็บอกว่า ไหม้ก็ดี มันหอมดี...พี่ชอบ ภรรยาหุงข้าวเปียก สามีก็บอกว่า เปียกก็ดี นิ่มนวลชวนกินดี...พี่ชอบ ภรรยา รำคาญ อะไรก็ดี...พี่ก็ชอบ เลยยันลงสระน้ำตูม สามียิ้มร่าตะโกนบอกว่า แหม! กำลังอยากอาบน้ำอยู่พอดี...พี่ชอบ คิดดีมันมีอานิสงส์ มันไม่มี ปัญหา แง่ร้ายปัญหามันเยอะ
 

 

ž

หลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนกลอนไว้ว่า...
เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา

จงเลือกเอา สิ่งที่ดี เขามีอยู่

เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย

จะหาคน มีดี เพียงส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย

เหมือนค้นหา หนวดเต่า ตายเปล่าเอย

หัดให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง

 

 

ž

พูดมาได้ ๖ ข้อเท่านั้น เวลาหมดแล้ว เอาไว้โอกาสหน้ามาพูดจากัน ให้ฟังใหม่ ชีวิตจะก้าวหน้าจะประสบความสำเร็จ สุขมากทุกข์น้อยก็จง คิดทุกวัน ในแง่บวก ในแง่จะสร้างพลังให้กับใจให้ใจมีพลัง มีความหวัง คิดในเชิงลบ มองในแง่ร้าย ใจจะหมดกำลัง ใจจะอ่อนแอ เมื่ออ่อน หมดกำลังใจ จะไปยกไปแบกไปหามทำอะไรได้
 

 

ž

ขอทบทวนกฎ ๑๒ ข้อ ให้เอาไปคิด เพื่อชีวิตที่ดี
ดังต่อไปนี้

๑. คิดว่าเราต้องประสบความสำเร็จ

๒. คิดว่าเราเป็นคนน่ารัก

๓. คิดว่าเราเป็นคนน่าคบ

๔. คิดว่าเราเป็นคนมีระเบียบ

๕. คิดว่าเราเป็นคนกล้าหาญ

๖. คิดว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดี

๗. คิดว่าเราเป็นคนน่าสนใจ

๘. คิดว่าเราเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น

๙. คิดว่าเราเป็นคนกว้างขวาง

๑๐. คิดว่าเราเป็นคนแข็งแรง อดทน

๑๑. คิดว่าเราเป็นคนมีบารมี

๑๒. คิดว่าเราชอบด้านความสงบ


ž

เหลือเวลาอีก ๑ นาที ขอแถมหน่อย ...
การอ่านหนังสือเป็นเรื่องดี ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น กล่าวว่า “เพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า คือผู้นำหนังสือมาให้ข้าพเจ้าอ่าน”
 

อาตมาชอบเขียนหนังสือและพิมพ์แจกเฉพาะหนอนหนังสือ จึงรวม ข้อคิดสั้นๆ สาระเต็มร้อย ผู้ชมทางบ้านที่ดูทีวีอยู่สนใจเขียนจดหมายไป ขอได้ที่ คณะ น. ๒๐ วัดโพธิ์ท่าเตียน ติดแสตมป์ ๔ บาท จะส่งไปให้อ่าน ฟรีถึงบ้าน รีบหน่อยช้าอาจจะหมดได้ ของดีมีน้อย เอ้อ! เจ้าหน้าที่มา ชูนิ้วบอกหมดเวลาแล้ว

 

. . . ขอเจริญพรทุกท่าน . . .

 

 

บรรยายทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ถ่ายทอดสด หนังสือพิมพ์บ้านเมืองรายวัน ขออนุญาตนำไปตีพิมพ์

 

 

 

 

ท่านที่สนใจ สั่งซื้อหนังสือ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติอได้ที่

ไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน
E-mail : trilak_books@yahoo.com

โทร. 086-461-8505,02-482-7358

 

Tags : คิด อย่างไร จึงจะ ได้ดี และ มีความสุข 12 ข้อคิด เพื่อความสุขความเจริญ

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ติดต่อเรา

view