จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ-จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-จำหน่าย และพิมพ์หนังสือธรรมะและบทสวดมนต์ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน-จำหน่ายพระพุทธรูป หิ้งพระ และของตกแต่งห้องพระ จัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ ................................................
/music/.mp3 http://www.trilakbooks.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

รายชื่อหนังสือ

พระพุทธรูป

TIKTOK เฟอร์นิเจอร์

LOAD

กลุ่มหนังสือโปรโมชั่น-พิมพ์100เล่มขึ้นไปแทรกข้อความขาวดำฟรี1หน้า

พิมพ์หนังสือธรรมะ,พิมพ์หนังสือสวดมนต์,หนังสือที่ระลึก

คัมภีร์ปาฏิโมกข์-แผ่นพับทุกแบบ

งานพุทธศิลป์-อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก

สาระ-หนังสือพระไตรปิฎก-ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

หนังสือพระไตรปิฎก-ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันกับ-หนังสือพระไตรปิฎกฉบับเต็ม

อานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการ

การสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎก

การสวดปาฏิโมกข์คืออะไร

พระวินัยของสงฆ์ในหนังสือพระไตรปิฎก

พุทธประวัติ ในยุคต้นๆ ในพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

อรรถกถา คืออะไร มีความสัมพันธ์กับ พระไตรปิฎกอย่างไร

หนังสือพระไตรปิฎก และ หนังสือพุทธธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

พระไตรปิฎก เป็นฐานของสรรพวิชา 6 แขนง

พระไตรปิฎก หมายถึงอะไร แนวทางการศึกษาพระไตรปิฎก ขอบเขตความรู้ในพระไตรปิฎก

เคล็ดลับอายุยืนจากพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..เป็นอย่างไร?

พระไตรปิฎกคืออะไร

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก

สาระดี

บัณฑิต ตามพุทธวิธี ความสัมพันธ์กับพระไตรปิฎก

พระผู้ทรงมหากรุณา ไม่มีสิ้นสุด คือ พระปัญญาญาณ ของ พระพุทธเจ้า

ประวัติ-องค์ท้าวเวสสุวรรณ-และการบูชา

อุปสรรคที่สำคัญในชีวิตThe-important-obstacle-in-life

รวมเรื่อง ในหนังสือคู่มือมนุษย์ ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

การจัดห้องพระตามความเหมาะสมและถูกต้อง

การสวดปาฏิโมกข์ต่างจากการสังคายนาอย่างไร?

7 ภาพวาด ที่บอกเล่าเรื่องราว ครั้งสำคัญประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา

ความซับซ้อนของกรรม : โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

คาถาชะลอวัย-ที่พระพุทธเจ้าทรงได้เคยประทานไว้

ให้ทานอย่างไร-จึงจะได้ทำบุญอย่างสมบูรณ์-ป.อ.ปยุตฺโต

เด็กชายวัย 8 ขวบ ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้จ่ายค่าเทอม

กฎการรักษาความสัมพันธ์ทั้ง๖ทิศเพื่อชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

สิ่งที่จะป้องกันเรา-จากความตาย

ถาม-ตอบ (หลวงปู่มั่น) ตอน เวลาคน เราเวลาไข้หนักใกล้จะตาย?

แพทย์ศิริราช ออกแถลงการณ์ด่วน หลวงพ่อจรัญ’ มรณภาพแล้ว

พระไตรปิฎกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเล่า?

สหายของนางวิสาขา

ควรทำงานอย่างไร

พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย

สิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์

การรักษาศีล,สมเด็จพระญาณสังวร

เรื่อง...ขายบัตรเบิกทางไปสวรรค์

ศรัทธากับกฏแห่งกรรม-โดยหลวงพ่อจรัญ

ความหมายของ-บุญ-บาป-จากหนังสือพุทธธรรม

ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม

เกร็ดความรู้ เรื่อง เหตุให้ไปสุคติและทุคติ

อะไรทำให้-ปราชิก?-จากหนังสือ-นวโกวาท-หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

อานิสงส์ของศีล-5ประการ

ประวัติความเป็นมา ของพระอวโลกิเตศวรในคัมภีร์ฝ่ายมหายาน

การปฏิบัติภาวนา-ในพระไตรลักษณ์-อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา

วิธีการทำงาน-ให้เป็นการปฏิบัติธรรม

หาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ โดย หลวงพ่อพุทธทาส

ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (โดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน)

MP3-อย่าสร้างนิสัยทางออกให้กิเลส

104ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้

ธรรมบรรยาย ของหลวงพ่อพุทธทาส เรื่อง/ไฟล์ สวรรค์ในหน้าที่การงาน.mp3

สิ่งที่มีคุณอนันติ์ก็มีโทษมหันต์ได้

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ-โดยหลวงพ่อพุทธทาส

กรณีพระธรรมกาย บทเรียน เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรสังคมไทย โดย พระพรหมคุณาภร ป.อ.ปยุตฺโต

เหตุผล 5 ประการ ที่ควร กินอาหารให้ช้าลง

นาฬิกาชีวิต

7-ลักษณะนิสัยเศรษฐี

โหลด/ฟังMP3-กาลามสูตร-หลักความเชื่อ-10-ประการ

ฟัง-MP3-ระวังอย่าให้โง่เท่าเดิม-โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โหลด MP3 - ความดับไม่เหลือ-โดย-หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ประโยชน์ของแตงกวา

ไข่เจียวผัก-อร่อยๆ-ใส่ผักอะไรได้บ้าง

การเสียสละเป็นพื้นฐาน สำหรับโพธิสัตว์

ความริษยา เครื่องทำลายโลก

ทาน ติดตามเจ้าของทานไปตลอด

สติ กับความเพียรช

กินผักผลไม้ต้านมะเร็งได้

ลาบเจ

ผัดฉ่าปลาหมึกและกุ้ง

ต้มข่าไก่เจ

ผลไม้ที่ควรกินเป็นประจำ

มะเขือยาวลดกระ-ด่างดำ-และอื่นๆ

ชาเก็กฮวยอาหารที่ช่วยเพิ่มEQ

น้ำตาลกับความแก่

ประโยชน์ของมะเขือเทศ

ืืทำไมใครๆจึงหันมากินมังสวิรัติ

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกฉบับ45เล่มภาษาไทย 45เล่มบาลี 100เล่ม ส.ธรรมภักดี

จำหน่ายเบาะนั่งสมาธิ-อาสนะ-และที่นั่งสำหรับปฏิบัติธรรม-สำหรับพระภิกษุและฆราวาส

ดาวน์โหลด-MP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-5-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด-MP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่4-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-3-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-2-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-เรื่องกฎแห่งกรรม-ตอนที่-1-โดยคุณ-สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3-ท่องนรกกับพระมาลัย-ม้วน-2-หน้า-A-โดยคุณ สนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3ท่องนรกกับพระมาลัยม้วน1หน้า-B-โดยคุณสนธิชัย-ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดMP3ท่องนรกกับพระมาลัย ม้วน 2 หน้า B - โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด MP3 ท่องนรกกับพระมาลัย ม้วน 1 หน้า A - โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

เบาะรองนั่ง-เบาะทำ(ธรรม)สมาธิ-รุ่นBASIC

เบาะรองนั่ง-เบาะทำ(ธรรม)สมาธิ-รุ่นCOMFORT

อานิสงส์-แห่งการประกอบกรรมดีในลักษณะต่างๆ

ออกใหม่-คำบรรยายในพระไตรปิฎก-โดย-ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์วรรณปกราชบัณฑิต

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร

สามารถดาวน์โหลด บทแผ่เมตตา พร้อมคำแปลไทย ในรูปแบบ MP3-และตายแล้วไปไหน

เชิญชวนศึกษาพระไตรปิฎก

การสวดมนต์ช่วยให้พ้นนรกได้อย่างไร

อัศจรรย์ไฟไหม้หอสมุดวัดพนัญเชิงตู้ไตรปิฎกโบราณรอดปาฎิหารย์

การเผยแพร่หนังสือธรรมะเป็นทาน

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย

เหตุไรบางคนระลึกชาติได้ บางคนระลึกไม่ได้ ?

มีสติกับเทคโนโลยี โดย ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

อานิสงส์สร้างหนังสือพระไตรปิฎก,และการถวายหนังสือพระไตรปิฎก

เสียงธรรม : ธรรมะมีลำดับ โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์

คู่มือมนุษย์ เรื่องงที่ ๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธะรรมชาติ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๖ คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๕ ขั้นตอนการปฏิบัติ ศาสนา (ไตรสิกขา) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

วิธีการเจริญสติในชีวิตประจำวัน

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๔ อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๓ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์) โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๒ พุทธศาสนา มุ่งชี้อะไร เป็นอะไร (โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

คู่มือมนุษย์ เรื่องที่ ๑ ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน

ยิ่งให้ยิ่งได้ บทความธรรมะจากหนังสือธรรมะเรื่อง ยิ่งให้ยิ่งได้

ภาพภายในศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

แม่ไม่รัก... เรื่อง โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ีรีวิว.พระพุทธรูปหล่อเลซินปางพระพุทธเจ้าชนะมารจากศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

บททดสอบใจ และเตือนใจให้นึกถึงความจริง(ความตาย)

ปฏิบัติต่อบุรพการีโดยทำหน้าที่ให้ถูกต้อง-จากหนังสือความจริงแห่งชีวิต-พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต)

การปล่อยวาง (Letting Go)

แนะใช้สมุนไพร รสฝาด รักษาโรคน้ำกัดเท้า และโรคเบาหวาน ฯลฯ

เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือ และผลิตภัณฑ์ จากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ไม้นวดและไม้กดจุดเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

โรคหลอดเลือดแข็ง-กลไกการเกื้อหนุนการเกิดพยาธิสภาพ(จาก..หนังสือรู้สู้โรค)

หนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลโดยมหามกุฎราชวิทยาลัย และตู้พระไตรปิฎกไม้สัก เผยแพร่โดยไตรลักษณ์ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา www.trilakbooks.com โทร.02-482-7358,086-461-8505,081-424-0781

มนุษย์ประเสริฐ-เพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้-จาก-จาริกบุญจารึกธรรม-จาริกนมัสการและแสดงธรรมกถา ณ สังเวชนียสถาน

หนังสือพระไตรปิฎกฉบับแปลไทยจำนวน45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและตู้พระไตรปิฎกไม้สักสีน้ำตาลอ่อนและน้ำตาลเข้มพร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎกลงทองคำเปลวติดกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก

...ข้อคิดดีๆ..(ช่วย)รักษาใจให้มีความสุข...

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทางมายังศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

"ถูกชมก็ธรรมดา ถูกด่าก็เฉยๆ"

จัดพิมพ์ส่วนเพิ่มรายชื่อในหนังสือพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎกจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 45 เล่ม

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักสีดำงานพุทธศิลป์จากจังหวัดตาก

ตู้พระไตรปิฎกปิดทองคำเปลวลงกระจกศิลปะดั้งเดิมของงานพุทธศิลป์

ตู้หนังสือพระไตรปิฎก ปิดทองคำเปลว และตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก ศิลปะจากจังหวัดตาก จากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ปณิธานของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน

ยิ่งนอนดึก ยิ่งเร่งวันตายเร็ว

NEW-ZONE ศูนย์หนังสือฯ กลางป่า หนีเมืองกรุง

NEW ZONE ไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือ เปิด โซนหนังสือใหม่ เอาใจคอหนังสือธรรมะและหนังสือเพื่อสุขภาพ

เจ้าชู้หลายใจ ต้องชดใช้กรรม

10 เหตุผลดีๆ ที่จะไม่กินเนื้อสัตว์

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

รีวิว ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา - ร้านหนังสือธรรมะ ที่ร่มรื่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

"เปลี่ยนอาการอกหัก หันมารักนิพพานแทน"

6 พิษอันตรายของผงชูรส

มจร. ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่านชยสาโรภิกขุ

เมื่อจิตหดหู่เราควรเจริญธรรมข้อใด

คงไม่มีพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตะลึง!!10ขวบตายแล้วฟื้น

5เหตุผลหลักที่ต้องเลือกศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

อย่าหูเบา

ความหมายและที่มาของ : อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนเป็นที่พึ่งของตน

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎก ทั้ง 45 เล่ม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ส่งตรงจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสุข 5 ชั้น พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

พระพุทธศาสนา มีความมุ่งหมายอย่างไร โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ความสุข อยู่แค่ ที่ ปลายจมูก โดยท่าน ไพศาล วิสาโล

มรณานุสติ พิจารณาถึงความตาย โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

การตอบแทนพระคุณของแม่ โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ

ชีวิตนี้สำคัญที่ใจ โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

“ความกตัญญูกตเวที” (สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)

พ่อแม่นั้นทำทุกอย่างเพื่อลูกด้วยความรัก

นิทานยอดกตัญญูจีน เรื่อง เลือกแต่ของดีๆ ไปให้แม่

นิทานยอดกตัญญูจีน เรื่อง ตามใจพ่อแม่

ร่วมสนับสนุนหนังสือธรรมะจาก หนังสือคลังธรรมทาน

บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะแด่ท่านผู้ใจบุญ

ฟ้าดินให้ความสำคัญกับ “ความกตัญญู” เป็นอันดับแรก

บริการจัดทำหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ในราคาพิเศษสุด บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ

ใครจะพูดสรรเสริญเรา นินทาเรา หรือว่ากล่าวตักเตือนเรา เราต้องฟังได้ จึงจะเป็นคนดี เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต อันนี้เราต้องพิจารณาดูว่า เรามีลักษณะอย่างนี้หรือไม่

ตัวตน แห่งที่มาของความเห็นแก่ตัว

สุภาษิต และคำพังเพย ให้ชวนคิด ของท่านพุทธทาส

โทษ และภัยของบุหรี่

ธรรมะดีดีจากหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

พระไตรปิฎกนั้นคืออะไร

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้และหนังสือพระไตรปิฎกมจร.พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ และผู้ประสงค์จะร่วมสร้างบุญกุศลด้วยตู้พระไตรปิฎก

เมื่อเราป่วยและรักษาไม่หาย

กลอน พุทธทาส จักอยู่ไปไม่มีตาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

วิธีฝึกจิต โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

คู่มือแสดงหลักธรรม ฉบับสมบูรณ์

อะไรภาษาคน-อะไรภาษาธรรม

คนทั่วไปมองครูอย่างไร ?

พอใจ กับ ไม่พอใจ ดีใจ กับเสียใจ ก็ทุกข์พอกัน

อย่าอวดดี ว่าเราเห็น จากหนังสือเรื่องความลับของชีวิตของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โรคทางจิตวิญญาณ สำคัญ และเป็นกันมาก...แค่ไหน

ธรรมปฏิสันถาร คืออะไร

ระบบอานาปานสติจากผลงานหนังสือธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

หัวข้อธรรมในคำกลอน กลอนธรรมะจากสุดยอดผลงานหนังสือของ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

บทความธรรมะเรื่อง "การศึกษา" คือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้อง

เนื้อหาธรรมะในการดำเนินชีวิตเรื่อง หน้าที่ของเรา

โรคร้ายหายได้ด้วยการสวดมนต์

ยินดีที่จะเสี่ยง เมื่อศัลยแพทย์คนนี้ตัดสินใจมาขายรองเท้าเธอกลัวที่จะเสียใจที่ไม่ได้ทำมากกว่าความล้มเหลว โดย มาเรีย บาร์ติโรโมท

เนื้อหาสาระในบทธรรมะจากหนังสือธรรมะ การงานคือตัวการปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

ตัวตนที่แท้จริง,ใช่หรือไม่ใช่

TIP อย่าเห็นสิ่งใด ประเสริฐกว่าธรรม

TIP ชีวิตที่ดีที่สุด

เจท ลี ฮีโร่นอกจอ ทั้งในภาพยนต์และในชีวิตจริงชีวิตจริงก็คือธรรมะ

ธรรมศาสตราจะมีได้ต่อเมื่อมีการปฏิบัติเท่านั้น

ทำความรู้จักกับคำว่า อตัมมยตาประยุกต์กัน

ทำความเข้าใจกับคำว่าพรหมจรรย์

พระไตรปิฎก,สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้,โดยพระพรหมคุณาภรณ์

นิทานซึ้งใจ :ไม้เท้ายอดกตัญญู ลูกๆหลานๆ เด็กและเยาวชนควรอ่าน

สวดมนต์ ทำสมาธิ รักษาโรคได้จริง

การถวายหนังสือธรรมะเป็นทาน,อานิสงส์ของการถวายหนังสือ,คำถวายหนังสือ,คำกรวดน้ำแบบย่อ,คำกรวดน้ำแบบเต็ม

ใช้สมาธิพิชิตมะเร็ง ทำเดี๋ยวนี้เลย!!

ทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรม

อาหารรักษามะเร็ง ใช้ ธรรมชาติ รักษาธรรมชาติ

9 วิธี สะสมแต้มเพื่อไป นิพพาน (จาก นิตยสาร ซีเครท เคล็บลับสู่ความสุขและความสำเร็จ)

จริงหรือที่ว่า ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องไม่มีความอยาก ตอนที่ ๒

จริงหรือที่ว่า ผู้ปฏบัติธรรม ต้องไม่มีความอยาก ตอนที่ ๑

มหัศจรรย์สมุนไพรไทย 11 ชนิด

วารีบำบัด

วิธีล้างผักสด สูตร บ้านสุขภาพ

อาหารกาย-อาหารใจ ความสัมพันธ์ที่แยกไม่ออก โดย... รศ.พญ.จิรพรรณ

ใช้หนี้กรรมสุนัข แมว พระภาวนาวิสุทธิคุณ กรรมติดจรวด

เปรตหลวงพ่อขำ

การระลึกถึงความตายต้องทำจิตใจให้แยบคาย

ช่วยมารดา พ้น นรก (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

คิด อย่างไร จึงจะ ได้ดี และ มีความสุข 12 ข้อคิด เพื่อความสุขความเจริญ

บทความโดยย่อ : ร่ำรวยความสุข

ธรรมะ กับ การทำงาน : รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ จะมีศักดิ์ ศรีทั้งทางโลก และทางธรรม

สมาธิ ในชีวิตประจำวัน : พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตโต

ชีวิตนี้สำคัญที่ใจ : การควบคุมสติปัญญาด้วยตัวเราเอง

เริ่มชีวิตใหม่ได้ความสุข copy_resize

ความรักสัมผัสได้ด้วยใจ

เนื้อหา และข้อความสำคัญของ นรกสวรรค์ท่านเลือกได้

พระไตรปิฎกและถรรถกถาแปล-ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศูนย์จัดจำหน่ายพระไตรปิฎก-ขายตู้พระไตรปิฎก หนังสือธรรมะ-การจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก-ของตกแต่งห้องพระ

อนุโมทนาบุญแด่คณะท่านเจ้าภาพผู้ถวาย ตู้และหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทยชุดใหญ่

ก่อนจัดส่งธรรมาสน์ไม้สักต้องตรวจเช็ค

ศูนย์จำหน่ายของแต่งห้องพระและพระพุทธรูป

อนุโมทนาบุญแด่ท่านแม่ชีและคณะเจ้าภาพผู้ร่วมบุญกันถวายชุดตู้พระไตรปิฎก

ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก ที่ไหนดี

กราบอนุโมทนาบุญแด่คณะเจ้าภาพท่านผู้ถวายพระไตรปิฎก

รวมคลิ๊ป รีวิว ตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ

ศูนย์จัด ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก และ จัดจำหน่ายตู้พระไตรปิฎกทั่วประเทศ

เลือกซื้อหนังสือพระไตรปิฎก แบบไหนดี ถวายวัด?

กลุ่มรายชื่อหนังสือพระไตรปิฎก แบบมาตรฐานฉบับเต็ม

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การซื้อพระไตรปิฎก และการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก

ราคาหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ

ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งปรัชญา

ป้ายอลูมิเนียมอย่างดี สีทอง ติด บนตู้พระไตรปิฎก หรือ บนกล่อง-หีบ-บรรจุพระคัมภีร์ต่างๆ ในราคาโรงงาน 700 บาท

กลุ่มหนังสือธรรมะ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน

VV กลุ่มหนังสือโปรโมชั่น VV จัดพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป พิมพ์แทรกข้อความฟรี 1 หน้า จัดส่งทั่วประเทศ

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก รุ่น ลงรักปิดทอง ราคา 10,900 บาท

หิ้งพระไม้สักหมู่9หน้า9ราคา18500จัดส่งทั่วประเทศ

เบาะรองนั่งสมาธิ-อาสนะ-สำหรับนั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานราคา4900บาทสีน้ำตาล

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทรงป้าน-ทรงA-ออกใหม่สุด-สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก91เล่มราคา15000บาทจัดส่งทั่วประเทศ

พิกัด เส้นทาง การเดินทางมายัง ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์

การสั่งพิมพ์หนังสืออุปปาตะสันติ

ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎกกลุ่ม45เล่มสีเขียวเข้ม

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-สำหรับ-บรรจุหนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลจำนวน-91-เล่ม

ตู้บรรจุ-หนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม-โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-โดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์-ราคา-5000-บาท

ตู้พระธรรมบรรจุหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การค้นหารายการหนังสือด้วยวิธีการง่ายๆ

ตู้พระไตร-ไม้สักทั้งหลัง-ทรงป้านราคา9900บาท

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังแกะลวดลายทองประดับกระจกสีสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง-ทรงตรงมาตรฐานสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มของมหาจุฬาฯ

ตู้พระไตรปิฎกสีแดงลวดลายทอง-ใหม่สำหรับพระไตรฯ45เล่ม

ใหม่ล่าสุด-ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังแกะลวดลายประณีตวิจิตรบรรจงสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่ม

หลังจากการโอนเงิน-ค่าหนังสือ-หรืออื่นๆแล้วต้องส่งเอกสารแจ้งด้วยหรือไม่

โทรสั่งหนังสือพระไตรปิฎก-จัดส่งทั่วประเทศ

ตัวอย่าง..หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ มหาเถระสมาคม ภาษาไทย 45 เล่ม

การสั่งซื้อหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือพระไตรปิฎกทุกชนิดจำเป็นต้องโทรศัทพ์สั่งโดยตรง

แนะนำ **การเดินทางมายังศูนย์ไตรลักษณ์** เพิ่มเติม จาก ถนนบรมราชชนนี ปิ่นเกล้า มุ่งหน้ามายัง พุทธมณฑลสาย 4

จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรมราคา3300บาทโดยศูนย์หนังสือพระไตรปิฎกไตรลักษณ์

ราคาหนังสือพระไตรปิฎกทุกชุดที่เผยแพร่เป็นราคากลาง

เชิญเยี่ยมชม-ด้วยภาพภายในศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ บางส่วน

สั่งซื้อจัดธรรมโฆษณ์ทั้งชุดจากธรรมทานมูลนิธิของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ เผยแพร่โดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ 02-482-7358, 087-696-7771

แนะนำหนังสือที่ใช้แจกเป็นธรรมทาน งานอนุสรณ์ **แจกเนื่องในงานที่ระลึก และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน**

ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกจำนวน45เล่มราคา8,500บาท

ตู้พระไตรปิฎกลายทอง-ทรงตรง-ราคา8,500บาท

ตู้พระไตรปิฎกทรงป้าน-ลวดลายทอง

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ร่วมมอบตู้พระไตรปิฎกให้แก่รายการแฟนพันธุ์แท้

ตัวอย่าง-ส่วนเพิ่มรายชื่อผู้จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก

ตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก

พิมพ์หนังสือธรรมะแจกในงานพิเศษต่างๆ

การจำหน่ายพระไตรปิฎกราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ , พิมพ์หนังสือสวดมนต์, หนังสืองานศพ, งานบวช, งานแต่งงาน,

ตัวอย่างใบแทรกรายชื่อ-สำหรับผู้ถวายหนังสือพระไตรปิฎก

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-บริการจัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ

แหล่งบริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะและศูนย์รวมหนังสือธรรมะแบบครบวงจร

ศูนย์เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก-หนึ่งในโครงการของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

พระไตรปิฎกแปล๑๐๐เล่ม-ฉบับส.ธรรมภักดี

พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช 2549 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ-โดยมหาเถรสมาคมเผยแพร่

หนังสือขายดี..พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

หนังสือขายดี..พุทธธรรม..ฉบับปรับปรุงและขยายความ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ปอ.ปยุตฺโต)

แนะนำหนังสือขายดี...พระเจ้า500ชาติฉบับสมบูรณ์อดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมชาดกจากพระไตรปิฎก๔๕เล่มครบสมบูรณ์547พระชาติ

กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2555

ชุดหนังสือ-ตู้..พระไตรปิฎก

มรดกวรรณกรรม ท.เลียงพิบูลย์ รวมบทความจากชีวิตจริงเรื่องกฎแห่งกรรม

คำถามที่ถูกถามบ่อย-เกี่ยวกับหนังสือพระไตรปิฎก..ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือพระไตรปิฎก

เริ่มส่งหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ใหม่ เริ่มวันที่ 4 มกราคมนี้

ใหม่..ตู้พระไตรปิฎกติดกระจกลวดลายทองสีเขียวเข้ม

ภาพตู้พระไตรปิฎกไม้สักเต็มใบจากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ประจำวันที่ 29 ธค.54

กฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์ โดย ท.เลียงพิบูลย์ พิเศษสุด 7 เล่ม 2800 บาท ค่าจัดส่ง 380 บาททั่วประเทศ

ราคาปรับปรุงใหม่... ชุด ธรรมโฆษณ์ ของ พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โดย ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา สวนโมกขพลาราม ได้มีการปรับราคา เพื่อให้เหมาะสมกับราคาการจัดพิมพ์ใหม่ โดยราคาหนังสือธรรมโฆษณ์ที่ปรับปรุงใหม่จะอยู่ใน แถบสีส้ม ดังต่อไปนี้

แนะนำ-หนังสือธรรมะ เรื่อง: ความสุขที่ยั่งยืน เบิกบาน สว่าง รุ่งเรือง ดุจดวงประทีป พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

ตู้พระไตรปิฎก ลวดลายทอง ติดกระจกสี ประดิษฐกรรม ตู้พระไตรปิฎกผลงานฝีมือทั้งหมด

หนังสือใหม่ :มรรคาสู่ชีวิตใหม่ การอยู่เหนืออำนาจบีบคั้นของสัญชาตญาณ พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

ความรู้เกี่ยวกับไม้สัก-เรื่องน่ารู้-

บริการจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในงานที่ระลึกต่างๆ

ไตรลักษณ์ ... บริการจัดส่ง หนังสือ และ ผลิตภัณฑ์ ถึงที่บ้านท่านอย่างสะดวก และรวดเร็ว

กิจกรรม-ของ-ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

รีวิว หนังสือ : บรมพรบรมธรรม ธรรม ๔ ประการที่ควรมีในทุกย่างก้าวชีวิต

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้และ หนังสือพระไตรปิฎก จัดส่ง ให้ลูกค้า

ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือ ที่ระลึกงานฌาปนกิจฯ ” พ่อ ” พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของลูก – 19 บาท

รายงานการ จัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย โดย ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธาสนาไตรลักษณ์

ขณะนี้ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรง (แบบมาตรฐาน) ไม้สักแท้ทั้งหลัง สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่มภาษาไทย // บาลี // สยามรัฐ ราคา 8,500 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกและหนังสือพระไตรปิฎก ถึง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นที่เรียบร้อย แล้วครับ

ตรวจเช็ค ตู้พระไตรปิฎก ก่อนดำเนินการจัดส่ง #ตุ้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อดำเนินการจัดส่ง ทั่วประเทศต่อไป ท่านสามารถ มาเยี่ยมชม ตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก แบบต่างๆ ได้ที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

เตรียมจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักทั้งหลัง ทรงตรง สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ภาษาไทย มจร. พร้อมทั้ง ติดป้ายชื่อ ด้านบนตู้พระไตรปิฎก

ดำเนินการจัดทำ ส่วนแทรก รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ เรื่อง วิธีการทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม (พุทธทาส) 20 บาท เพื่อเตรียมดำเนินการจัดส่ง ต่อไป

TRILAKBOOKS กับ บรรยากาศ ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ http://www.trilakbooks.com

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง #ตู้พระไตรปิฎก และ #หนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นบริษัทขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ท่านสามารถ ดู หนังสือ และ ตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ ในราคามูลนิธิ ได้ที่ http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com

เตรียม ตอกลังกันกระแทก ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก แท้ ทั้งหลัง รุ่น ประตู 3 บาน สำหรับบรรจุ พระไตรปิฎก 91 เล่ม ภาษาไทย เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รามนาม ผู้ ถวายหนังสือ ธรรมะแจก “หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า” ราคาต้นทุนดรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท (แทรกข้อความฟรี 1 หน้า)

ขณะนี้ ศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎก กำลัง ดำเนินการ บรรจุตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ ทั้งหลัง แบบ ทรงตรงธรรมดา และแบบ ทรงตรง ประดับ จั่วแกะสลัก ด้านบน

ทำเป็นหนังสือที่ระลึก เรื่อง ยาระงับสรรพโรค ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ เล่มละ 20 บาท

ศูนย์จัดส่ง ตู้ และ หนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม ไทย พร้อมทั้ง ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักแท้ทั้งหลัง ด้านบนประดับจั่ว สลักลายดอกไม้ สวยงาม จัดส่ง ถึงวัดเทียนถวาย จ.ปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนา กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน “ธรรมทรงคุณค่า” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 25 บาท เพื่อดำเนินการจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ต่อไป

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกไตรลักษณ์ เตรียมดำเนินการจัดส่งหนังสือ และตู้พระไตรปิฎก จัดส่ง ไปยังที่หมายแล้วครับ

ดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้จัดทำหนังสือธรรมะ เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ เรื่อง “ธรรมะทรงคุณค่า” เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก

ขณะนี้ ลูกค้ามาดูหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย และตู้พระไตรปิฎก ด้วยตนเอง สรุปได้เลือกตู้พระไตรปิฎก สีฟ้าลวดลายทอง แล้ว ให้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป ที่ ** ส่งที่วัดสระมณี อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี **

แหล่งรวมหนังสือธรรมะ ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ที่รวบรวมหนังสือธรรมะมากกว่า 2000 รายการ

ศูนย์หนังสือที่เผยแพร่และจัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ ทั้งสอง แห่ง คือ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก แบบไม้สัก ทั้งหลัง พร้อมประดับลวดลายทองงานบรรจงประณีต

ลงรักปิดทอง คืออะไร ทำไมต้องลงรักปิดทอง?

จัดส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก ไปถึง บ้านลูกค้า เพื่อนำไปถวาย วัดต่อไป กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ยาระงับสรรพโรค-พุทธทาสภิกขุ-20บาท ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก “เนื่องในงานฌาปนกิจศพ” เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ให้ผู้มาร่วมงาน สวดพระอภิธรรม

ก่อนจะถึง เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ส่วนแทรกรายชื่อ ผู้ร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน 20 เล่ม

เตรียมตอกลังกันกระแทก ครอบตู้พระไตรปิฎก เพื่อป้องกันการกระเทือน ระหว่างการขนส่ง

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลัง ดำเนินการ ห่อตู้ และเตรียมจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ทั้งหลัง ราคาตู้พระไตรปิฎก 8500 บาท สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก ของ มหาจุฬาลงกรณฯ 45 เล่มภาษาไทย ราคา 15000 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ขณะนี้ก่ำลังพิมพ์ รายชื่อ ผู้จัดพิมพ์หนังสือบรมพรบรมธรรม

ขณะนี้ คณะพระสงฆ์ ได้มา ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิ 15,000.-

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกแบบลงรักปิดทอง ทั้งหลัง ไปยัง หมู่บ้านบุราสิริ ประชาชื่น-งามวงศ์วาน

ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก, ส่งหนังสือพระไตรปิฎก

ดำเนินการจัดส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎกภาษาไทย ไม้สักทั้งหลัง ถึง #สำนักสงฆ์หลวงปู่เจือ

เตรียมจัดส่งหนังสือ ปราชญ์กล่าวว่า "ชีวิตนี้น้อยนัก" ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 15 บาท พร้อมดำเนินการจัดส่ง แล้วครับ

ผนึก ป้ายรายชื่อบรรจุลงใน ชุดพระอภิธรรม คัมภีร์พระอภิธรรม + ตู้บรรจุพระอภิธรรมแบบลงรักปิดทอง

ตู้พระไตรปิฎก ของศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกไตรลักษณ์ ที่ตอกลังกันกระแทก ทุกหลัง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือน ระหว่างตู้กัน กำลังดำเนินการจัดส่ง ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วครับ

ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก ใช้หนังสือ บรมพรบรมธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 25 บาท ทำส่วนแทรก ข้อความฟรี

อนุโมทนาบุญ – ในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์ ส่วนแทรกข้อความของผู้ประสงฆ์แทรกข้อความ บันทึกลงในหนังสือ บรมพรบรมธรรม ของสมเด็จพระสังฆราช เล่มละ 25 บาท

ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ให้แด่ผู้สั่งพิมพ์ หนังสือ บทสวดมนต์ คู่มืออุบาสกอุบาสิกา (ทำวัตรเช้าเย็น แปลไทย ทั้งหมด)

ดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ นิมิตกฏแห่งกรรม-ราคา-18-บาท

จัดพิมพ์ งานพระราชทานเพลิงศพฯโดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า "วิธีสร้างบุญบารมี" -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ - 19 บาท

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการบรรจุ คัมภีร์ พระอภิธรรม หรือคัมภีร์ พระมาลัย พร้อม กล่องบรรจุพระคัมภีร์ จัดทำขึ้นด้วยงานฝีมือ ล้วน ทั้งใบ “ประดับ ลวดลายทอง พร้อม กับ ลงรักปิดทอง “

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดทำส่วนแทรก รายชื่อ พร้อม บทสวดมนต์ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้จัดพิมพ์ ดำเนินการ แจก เป็นหนังสือธรรมบรรณาการ แด่ ผู้สนใจ ศึกษา บทสวดมหามงคลหลวง #อุปปาตะสันติ #มหาสันติงหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อไป

อาจารย์ จากศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา (เด็กพิเศษ) มาซื้อพระไตรปิฎกภาษาไทย ของ มจร 45 เล่ม 1 ชุด

ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง ชุดหนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาฯ ขึ้นบริษัทขนส่ง ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ ศูนย์ จัดพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดพิมพ์ แทรกข้อความ รายนาม ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ แจกเป็นธรรมทาน “วิธีสร้างบุญบารมี โดย สมเด็จพระสังฆราช” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ ธรรมทาน 19 บาท ด้วยระบบ ดิจิตอล ความคมชัดสูง เพื่อจัดส่ง ต่อไป

ตรวจเช็ค หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 45 เล่ม มจร

จัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมถวายหนังสือ #หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย 91 เล่ม ด้วยระบบเครื่องพิมพ์ ดิจิตอล ความละเอียดสูง เพื่อดำเนินการจัดส่งไปไป ท่านสามารถ ดูรายละเอียดหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 91 เล่ม (ชุดใหญ่)

พระไตรปิฎก,หนังสือพระไตรปิฎก, ตู้พระไตรปิฎก

กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า "วิธีสร้างบุญบารมี" -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ - 19 บาท

อนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ บทสวดมหามงคลหลวง อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง แปลไทย เล่มละ 30 บาท จำนวน 1,651 เล่ม

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก และหนังสือธรรมะ จัดส่งขึ้นบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว ครับ

ส่งตู้พระไตรปิฎกและหนังสือไปยัง วัดสะพานสูง ปากเกร็ด เรียบร้อยแล้วครับ

เตรียมจัดส่งขึ้นขนส่งแล้วครับ ตู้พระไตรปิฎกไม้สักลายไม้น้ำตาล

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก เตรียมดำเนินการ ตอกลังกันกระแทก ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก รุ่น ประตู 3 บาน (ใหม่ล่าสุด) เพื่อจัดส่งขึ้นบริษัทขนส่ง เรียบร้อยแล้วครับ

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดทำ พระไตรปิฎก ภาษาไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคามูลนิธิของมหาจุฬา 15000 บาท และจัดทำรายชื่อ ด้วยระบบพิมพ์ ดิจิตอล ความคมชัดสูง เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

นับเป็นบุญ ที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้ที่มีโอกาส เป็นสะพานบุญ ในการนำส่ง หนังสือและตู้พระไตรปิฎก

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในราคามูลนิธิของมหาจุฬาฯ ราคา 15000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) เรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการจัดทำ หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานฌาปนกิจ แทรก 1 หน้า โดยใช้หนังสือ บทสวดมนต์ “คู่มืออุบาสกอุบาสิกา” – 30 บาท

ขณะนี้ กำลังดำเนินการ จัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า “วิธีสร้างบุญบารมี” -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน “วิธีสร้างบุญบารมี” โดยสมเด็จพระสังฆราช ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 19 บาท

ส่งตู้พระไตรปิฎ ไม้สักทรง สี่เหลี่ยมคางหมู ประดับลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก แบบ91 เล่มภาษาไทย ไปยัง #หมู่บ้านพรไพศาล

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎกทรงตรง แบบลงรักปิดทองสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย ถึง #วัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี เรียบร้อยแล้ว ครับ

พระอาจารย์ท่านเดินทางไกล มาซื้อ ชุดพระคำภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อมกล่องบรรจุแบบลงรักปิดทอง ถึงที่ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือธรรมะ เป็น ของที่ระลึก เรื่อง… แม่-พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ราคา 19 บาท โปรโมชั่นพิเศษ สุด : สั่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมบรรณาการ 100 เล่มขึ้นไป จัดพิมพ์ข้อความสำหรับแทรกลงในหนังสือ ขาวดำ 1 หน้า ฟรี + จัดส่ง ทั่วประเทศ

ดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ “ฃีวิตนี้น้อยนัก” เล่มละ 15 บาท เพื่อดำเนินการเตรียมจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก สีเหลือง ลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทยของ มจร ไปยังวัดเรียบร้อยแล้วครับ

เตรียมจัดส่ง หนังสือ “นวโกวาท” ราคามูลนิธิ มหามกุฏฯ 30 บาท เตรียมจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ทั่วประเทศ

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ ธรรมะ เรื่อง ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก-ราคาต้นทุนโรงพิมพ์-15บาท

จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานศพ ใช้หนังสือเรื่อง คู่มืออุบาสกอุบาสิกา-บทสวดทำวัตรเช้าเย็นแปลไทย -30บาท

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ไปยัง จังหวัดนนทบุรี

ดำเนินการจัดทำหนังสือให้ลูกค้าผู้สั่งพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทาน เรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท

ลูกค้ามารับ คัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ พร้อม หีบบรรจุคัมภีร์ แบบลงรักปิดทอง พร้อมประดับลวดลายทอง

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก รุ่น เหลืองอัมพัน ประดับจั่วลวดลายทอง และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ภาษาไทย ไปยัง วัดพุทธบูชา กุฎิจุ้ยจ้อย (กุฎิเจ้าคุณสุธีหรือเจ้าคุณบุญทัม)

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง #ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ถึงที่หมายแล้ว ใหม่ล่าสุด + สวยงาม+แข็งแรงและไม่เหมือนใคร ตู้พระไตรปิฎกไม้สักแท้ รุ่นประตู 3 บาน สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 91 เล่ม ภาษาไทยแปลพร้อมอรรถกถา

ศูนย์จัดส่ง ตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก ในราคามูลนิธิ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย และ ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ประดับจั่วลายดอกไม้ พร้อมทำป้ายปิดหน้าตู้ ผู้ถวายหนังสือและตู้พระไตรปิฎก ไปยังที่หมาย เรียบร้อยแล้ว ครับ

พิมพ์หนังสือธรรมะแจกในงานบวช

ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ขอขอบพระคุณ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ที่ได้สั่งพิมพ์ หนังสือบรมพร บรมธรรม

ขณะนี้ พระอาจารย์ มาตรวจต้นฉบับงานพิมพ์ หนังสือใหม่ที่สั่งพิมพ์ทั้งเล่ม โดย พิมพ์หนังสือพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ ของเจ้าภาพ เพื่อนำแจกเป็นธรรมทานต่อไป

จัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “อภินิหารแห่งบุญ- โดย – หลวงพ่อจรัญฯ”

ขณะนี้ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกฯ กำลังดำเนินการจัดทำ หนังสือ ที่ระลึก เพื่อแจกในงานบำเพ็ญบุญ หนังสือสวดมนต์ แปลไทย คู่มืออุบาสก อุบาสิกา 30 บาท และจักดำเนินการจัดส่งต่อไป

อนุโมทนาบุญ กับท่านผู้จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ” หนังสือ บรมพรบรมธรรม ” ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน เล่มละ 25 บาท (พิมพ์ข้อความแทรก ฟรี)

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือพระไตรปิฎก91เล่มภาษาไทย

ขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ดำเนินการจัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก แทนลูกค้า

ขณะนี้ เตรียมห่อบรรจุ คัมภีร์ บาลีปาฏิโมกข์ แบบลงรักปิดทอง พร้อม ชุด คัมภีร์ ใบลานเทศน์มหาชาติ

ส่งหนังสือ “ธรรมะทรงคุณค่า” ถามตอบปัญหาธรรมะ โดย หลวงปู่มั่น เล่มละ 25 บาท ถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยแล้วครับ

พระอาจารย์ หลวงพ่อ เดินทางมาเลือก หนังสือธรรมะ ชุดธรรมโฆษณ์ ของหลวงพ่อพุทธทาส

ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ เตรียมจัดงาน ประชาสัมพันธ์ หนังสือ พระพุทธศาสนา ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัย มหิดล… ที่โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) กรุงเทพฯ

เบาะรองนั่งสมาธิ-หุ้มด้วยหนังเทียมทำงานสะอาดง่าย-ราคา950บาท

จัดพิมพ์ข้อความส่วนแทรกรายชื่อ ผู้ร่วม แจกเป็นธรรมทาน “บทสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณ ” ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 20 บาท พร้อมดำเนินการจัดส่งต่อไป

เตรียมงานพิมพ์แทรก รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ คู่มือมนุษย์ โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ในราคาต้นทุนโรงพิมพ์ (ปกแข็ง)

แนะนำกลุ่มตู้พระไตรปิฎกที่ใช้สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก91เล่มไทย

ขณะนี้… ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก และ หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วม ถวายหนังสือ และ เตรียมจัดส่ง หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พร้อม อรรถกถาแปล เพื่อดำเนินการจัดส่ง ต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือฯไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมบรรณาการ เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอน “ความสุขที่สมบูรณ์” ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 19 บาท เตรียมจัดส่ง ขึ้นบริษัทขนส่ง ให้ถึงผู้สั่งพิมพ์ต่อไป

กราบอนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมบุญสร้างถวาย หนังสือและตู้พระไตรปิฎก และขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ได้นำตู้และหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย ไปยัง วัดอุดมสิทธิกุล อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือที่ละลึกเรื่อง ยาระงับสรรพโรค เล่มละ 20 บาท เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “วิธีสร้างบุญบารมี” โดย สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท เพื่อทำเป็นหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจฯ และเตรียมดำเนินการจัดส่งต่อไป

กลุ่มตัวอย่างตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิำก45 เล่มไทย

เตรียมจัดส่งตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ขึ้นรถกระบะ เพื่อนำส่งขึ้นบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว วันนี้ครับ

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้ และหนังสือ พระไตรปิฎก 45 เล่ม แปลไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง …วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที-ราคา20บาท โดย พระพรหมคุณาภรณ์ฯ

ลูกค้ามารับ #ตู้พระไตรปิฎก แบบ ไม้สักแท้ทั้งหลัง พร้อมทั้ง #หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 45 เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในราคามูลนิธิ ที่ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ด้วยตนเอง

ขณะนี้ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงป้าน-สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก45เล่ม ราคา11000บาท สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

สถิติ

เปิดเว็บ15/04/2010
อัพเดท14/03/2024
ผู้เข้าชม11,127,334
เปิดเพจ16,745,377
สินค้าทั้งหมด2,093

วิธีการทำงาน-ให้เป็นการปฏิบัติธรรม

วิธีการทำงาน-ให้เป็นการปฏิบัติธรรม

วิธีการทำงาน

ให้เป็นการปฏิบัติธรรม

พระธรรมเทศนาโดย

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

ขอให้ทุกคนมองเห็นว่าการทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละ

คือความประเสริฐที่สุดของมนุษย์คนโง่เขาเชื่อง่ายทำไมไม่ยอมเชื่ออย่างนี้ง่ายๆบ้าง;

ไปเชื่ออย่างอื่นๆซึ่งให้ประโยชน์น้อยเกินไปขอให้คนคนโง่ที่ไม่มีสติปัญญา

ทั้งหลายมายอมเชื่อสักหน่อยว่าการทำงานนั่นแหละคือการทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างสูงสุด

มีค่าที่สุด ประเสริฐที่สุด; แล้วก็จะได้พอใจ แล้วก็จะได้เป็นสุขอยู่กับการทำงาน,

ไม่ต้องไปทำอบายมุข ความชั่วอะไรต่างๆ ที่มันเหมือนตกนรก.

เราพอใจในหน้าที่ของมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติเพราะได้ทำหน้าที่มนุษย์ที่มีเกียรติที่สุด

คือ มนุษย์ที่ได้ทำหน้าที่ของมนุษย์;  นอกนั้นมนุษย์จอมปลอมเกียรติก็จอมปลอม,

ยิ่งเกียรติที่คดโกงฉ้อฉลเอามาด้วยแล้ว ยิ่งจอมปลอม.  ฉะนั้น เกียรติที่แท้จริงนั้นเรารู้สึกด้วยจิตใจ

ของเราเองเราพอใจตัวเองเราเคารพนับถือตัวเองในข้อที่เราได้เป็นมนุษย์จริงๆ 

เราเป็นมนุษย์เพราะเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์จริงๆ ;

  ไม่ใช่ไปพอใจเงินที่ได้มาจากการทำงาน แล้วเอาเงินนั้นไปซื้อหาเหยื่อของกิเลสตัณหา

มาบำรุงบำเรอกิเลสตัณหาแล้วจึงจะเรียกว่าความสุข

แต่เดี๋ยวนี้คนทั้งโลกเขาทำกันอยู่อย่างนี้ทั้งนั้น:เขาทนทำการงานเท่าที่จำเป็นจะ


ต้องทำ พอได้เงินแล้วก็รีบไปซื้อหาเหยื่อของกิเลส จนกว่าเงินจะหมดแล้วก็มาทำงานกันใหม่ ;


ก็คือทำงานให้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้ทำงานเพื่อความเป็นมนุษย์เลย ขอให้ไปคิดดูให้ดี

แล้วไปจัดระเบียบกันเสียใหม่ให้มันถูกต้อง ว่าเราเป็นมนุษย์ได้ทำ

อย่างมนุษย์เราก็พอใจเพราะว่าเราจะได้ขึ้นถึงระดับสูงสุดของความเป็นมนุษย์โดยเร็วทีนี้อยากจะแนะนำไปด้วยกันเสียเลยว่า การที่จะทำได้อย่างนี้ คือรู้สึกพอใจในการทำงานได้อย่างนี้,

ต้องอาศัยคุณธรรมอีกสักอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ คือการทำการงานด้วยจิตว่างที่ปราศ

จากความหมายมั่นแห่งตัวกูหรือของกูมีจิตกลางๆว่าเป็นมนุษย์ได้ทำหน้าที่อย่างมนุษย์  

ขอทำหน้าที่อย่างมนุษย์ให้จิตมันกลางๆ อย่างนี้ ก็เรียกว่า ทำด้วยจิตว่าง ไม่มีตัวกู

ไม่มีของกูที่จะไปหาเหยื่อของกิเลส; ถ้าทำด้วยจิตว่างอย่างนี้มันทำได้ง่ายเข้า.

การที่จะทำการงานให้รู้สึกเป็นสุขในตัวการงานนั้น ต้องทำด้วยจิตว่าง;

แม้จะถูเรือน ก็ขอให้ถูด้วยจิตว่าง จะรู้สึกเป็นสุขในการถูเรือน

ถ้าถูเรือนด้วยจิตที่มันหมายมั่นเป็นตัวกูของกูแล้ว มันไม่สนุกแน่

บางทีมันจะเห็นเป็นเรื่องเลวทรามไม่อยากทำ เมื่อใครมาใช้เราให้ทำงานที่ตํ่า,

เราก็โกรธเขา, ก็ตวาดเอา  อาตมาก็เคยถูกมาแล้ว  : 

พระเณรที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานี่เคยตวาดเอาอาตมา,

เมื่อใช้ให้ทำงานที่เขาเห็นว่ามันตํ่ำทรามเกินไป แต่โดยเนื้อแท้แล้วไม่มีงานไหนที่ตํ่ำทราม, 

มันเป็นการงานเสมอกันหมด และต้องทำด้วยสติปัญญากันทั้งหมดแหละ 


ถ้ามันถูเรือนก็ไม่เป็น แล้วมันก็ไปเป็นนายใครไม่ได้หรอก;

ดังนั้นงานถูเรือนมันก็ไม่ใช่เเลวทรามตํ่ำช้าอะไรขอให้ทำให้เป็นไปก่อนตามลำดับ.

นี้เรียกว่าจะรู้สึกเป็นสุขในการทำงานต้องทำด้วยจิตว่าง

คือประกอบอยู่ด้วยปัญญา แล้วก็ไม่มีความหมายมั่นแห่งตัวตน

เป็นที่จิตอิสระและว่างจากการกดขี่บีบคั้นของกิเลส;

นี้จะมีความสุขในการทำหน้าที่นี่หัวใจของมันมีอยู่ที่ตรงนี้ว่าìมีความสุขในการทำหน้าที่î

ชั้นหนึ่งก่อน;แล้วมองดูต่อไปอีกก็มีคำว่า

ìเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวîการงานที่เราทำนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัว;คนที่


มีกิเลสหนาจะมองไม่เห็นเพราะกิเลสมันต้องการแต่จะไม่ทำงานต้องการแต่จะไปสนุกสนานเอร็ดอร่อย,

กิเลสต้องการอย่างนั้น ถ้าจิตมันกำลังว่างจากกิเลสแล้วมันก็ทำงาน

จะเป็นสุขแล้วจะเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่

ในตัว

ถูเรือนด้วยจิตว่างจะเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวถ้าถูเรือนด้วยจิตวุ่นมันก็เป็นการตกนรกอยู่ในตัว ;

แต่มันก็คงจะเปลี่ยนได้, ตอนหลังๆ มันก็คงจะเปลี่ยนได้

เป็นมีความรู้ถูกต้องเข้ามันก็จะละจากความเบื่อหน่ายเกลียดชังได้,

จะสนุกสนานในการถูเรือนได้ แล้วก็จะเป็นการปฏิบิติธรรมะอยู่ในตัวที่ยกโดยตัวอย่างในการถูเรือนนี้

เพราะมันเป็นเรื่องเล็กเรื่องง่ายเรื่องพอจะมองเห็น แล้วก็เห็นๆ กันอยู่แล้ว

ที่จริงนั้นต้องการจะพูดว่าการงานทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะถูเรือนจะเป็นการทำงานเหงื่อไหล

ไคลย้อยอยู่ตามทุ่งนาหรือว่าทำงานอยู่ในออฟฟิศที่ไม่

เหน็ดเหนื่อยหรือทุกอย่างของการงานนั้นต้องการให้เป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวขอให้ช่วยฟัง

ให้ดีๆอาตมาพูดว่าการทำงานที่รู้สึกเป็นสุขเพราะทำด้วยจิตว่างนั้นจะเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัว; 

เช่นไถนา ดำนาอยู่อย่างสนุกสนานอย่างนี้  ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัว

เพราะว่าการจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมีอะไรหลายๆ อย่างจึงจะทำได้ :

มันพอใจในหน้าที่, มันเฉลียวฉลาดในการที่จะทำ มันมีความสุขุมรอบคอบที่จะทำ,

มันมีอิทธิบาทในการที่จะทำแม้ว่ากำลังทำนาอยู่กลางนา กลางทุ่งนา, 

ถ้ามองให้ละเอียดแล้วมันจะมี โพชฌงค์ ๗ ก็ยังได้ อยู่ในการทำนาอยู่กลางทุ่งนา

เรื่องนี้เคยอธิบายไว้อย่างละเอียดในการบรรยายครั้งก่อนๆ แล้ว ;  ที่นั่นก็อธิบายละเอียดมาก

เดี๋ยวนี้จะชี้ให้เห็นแต่หัวข้อ ว่าแม้แต่การทำนาต้องประกอบด้วย

หลักธรรมแม้ที่เป็นชั้นสูงสุดในขั้นที่จะบรรลุมรรค ผล นิพพาน  : 

เขามีสติในการทำนา,  เขามีธัมมวิจัยในการทำนา


คือเลือกเฟ้นการงานการกระทำสิ่งที่จะต้องกระทำก็เลือกเฟ้น,

เขามีวิริยะ ในาการทำนา, และเขามีปิติพอใจอยู่ในการอาบเหงื่อต่างนํ้าเขามีปิติอยู่ -

มีความพอใจยินดีอยู่ในการกระทำ, มีปัสสัทธิ คือ ความสงบระงับแห่งจิตแน่วอยู่

แต่ในสิ่งนั้นจิตไม่ดิ้นรนกระวนกระวาย,แล้วเขาก็มีสมาธิในระดับใดระดับหนึ่งอยู่ในการ

ทำนา แม้แต่จะดำนาเอาต้นกล้าจิ้มลงไปในดิน

มันก็มีสมาธิชนิดหนึ่ง, แล้วก็มี อุเบกขา คือทำได้เรื่อยไปๆ อย่างไม่รู้เบื่อหน่าย ทำเหมือน

กันซํ้าๆซากๆกันอย่างดำนานี้จะต้องดำต้นกล้ากี่พันต้นกี่หมื่นต้นมันก็เสมํ่าเสมอเป็นลักษณะของอุเบกขา

นี่ทำนาแท้ๆ ดำนาอยู่แท้ๆยังมีคุณธรรมสำหรับบรรลุมรรคผลนิพพาน คือโพชฌงค์ทั้ง ๗ ประการนี้ยังได้;

แล้วทำไมการงานที่ดีกว่านั้น ที่สูงกว่านั้น ที่มีสติปัญญากว่านั้นจะไม่ได้เล่า อาตมาจะยืนยันอย่างนี้อยู่เสมอไป

ว่าถ้าเขาทำการงานอยู่ด้วยความพอใจ เพราะสำนึกในหน้าที่ของมนุษย์ทำราชการก็ดี

ทำอะไรก็ดีถ้างานนั้นยิ่งละเอียดยึ่งประณีตเท่าไร  เขาก็ยิ่งมีธรรมะมากขึ้นเท่านั้น,

มากทั้งโดยปริมาณ คือจำนวน และมากทั้งโดยคุณภาพ คุณค่าหรือลักษณะ

ที่ว่าìมันเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวî นี่ มันเป็นของซ่อนเร้นอยู่, ดูไม่ดี แทบจะดูไม่เห็น ; 

มันเป็นอัตโนมัติและซ่อนเร้นอยู่

คนโง่ก็ดูไม่เห็นอีกตามเคย,  แต่มันก็มี ยิ่งคนที่ไม่อยากจะเชื่อแล้ว

ก็ยิ่งจะมองไม่เห็น ถ้าว่าจะตั้งสติกำหนดพิจารณาดูให้ดีก็จะพบจะเห็น;

จะรู้สึกด้วยซ้ำไป ไม่ใช่เพียงแต่เห็นด้วยตา


จะพอใจจะอิ่มใจ จะไม่มีความทุกข์

ถ้าหากว่าจะสรุปการงานทุกชนิดทุกประเภท เอามาสำหรับพูดในเรื่องนี้นะ,

ก็จะสรุปไว้อย่างกว้างขวางว่า การทำงานอยู่ด้วยจิตว่าง เป็นสุขอยู่ในการงานนี้ มันเป็นการปฏิบัติธรรม

คือมันมีความรู้สึกรู้หน้าที่ของมนุษย์และมันพอใจ, แล้วมันรู้หน้าที่ แล้วมันไม่รู้เฉยๆ มันรับผิดชอบในการที่จะทำหน้าที่

  นี่เรารู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์เป็นอย่างไร แล้วเรายังรับผิดชอบที่จะทำหน้าที่นั้นๆ แล้วเราก็ทำ

  ทีนี้ทำการงานง่วนอยู่อย่างนั้นแหละ คุณจะเอาธรรมะพวกไหนล่ะ : อาตมาจะบอกให้เห็นว่า

ถ้าว่าจะเอาศีล สมาธิ ปัญญา มันก็มีอยู่ครบแหละ;  แม้ว่าจะเป็นระดับอ่อนระดับตํ่ำลงมา,

แต่มันมีศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในการงานนั้น

โดยหลักทั่วไป:การบังคับตัวเองให้ทำอะไรอยู่ได้นี่ เขาก็เรียกว่า ศีล แล้ว;

ฉะนั้นการบังคับตนให้ทำงานได้อย่างสมํ่าเสมอ


อันนี้มันเป็นศีลเพราะการบังคับตนทีนี้เราจะเอาเปรียบกันสักหน่อยก็ได้ว่าเมื่อ

ทำการงานอยู่นั้นน่ะมันไปฆ่าใครไม่ได้ ขโมยใครไม่ได้


ล่วงละเมิดของรักใครไม่ได้พูดเท็จไม่ได้อะไร,

นี่มันก็เป็นมีศีลอยู่แล้วแต่มันมีศีลที่แท้จริงที่เป็นหัวใจของศีลก็คือว่าเราสามารถบังคับอินทรีย์ บังคับความรู้สึกต่างๆ

ไว้ได้ในขอบเขตในระเบียบ;  อย่างนี้เรียกว่า ศีล  แม้จะดำนาอยู่  มันก็มีศีลในลักษณะนี้ในความหมายนี้ได้

ทีนี้ สมาธิ คือใจจดจ่อแน่วแน่อยู่ในการกระทำนั้น มันก็มีเองแหละ :

ถ้าเราตั้งใจจะทำงานให้มากเท่าไร สมาธิจะมีเองโดยอัตโนมัติมากขึ้นเท่านั้น; 

ดังนั้นขอให้ปักใจที่จะทำงานให้มันมากสมาธิมันก็จะมีมากเหมือนกัน

ทีนี้ปัญญานี้มันไม่ต้องสงสัย;มันมีความฉลาดรอบรู้เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น 

และมันมีมาตั้งแต่แรกโน้น;  ถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันไม่อยากทำงานอย่างที่ว่านี้,

หรือถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เดี๋ยวนี้มันมีความรู้ถูกต้องว่าควรทำงานเพื่อความเป็นมนุษย์ถูกต้อง 

แล้วจะทำอย่างไรมันก็รู้  แล้วก็มันทำมันก็ยิ่งรู้  ปัญญามันก็ยิ่งงอกงามแม้ในการทำงานชั้นตํ่าที่สุดเรื่องถูเรือน

ขออย่าให้ขี้เกียจถูเถอะ;  ถูมากเข้าๆ มันยิ่งฉลาด ถูได้ดีกว่า ถูได้เร็วกว่า, 

อะไรมันก็ดีกว่าทั้งนั้นนี้มันก็เป็นเรื่องของปัญญาที่มันจะพอกพูนขึ้นมา  การทำการงานก็มี


ศีล สมาธิ ปัญญาได้

ทีนี้ เราจะมีอิทธิบาท ๔ กันบ้าง,  เอ้า,


มันก็ยิ่งเห็นเลย - ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ;


อิทธิบาท๔ สำหรับไปนิพพานโน่น  เราก็มามีในการทำการงาน : พอใจในการทำงาน,  พากเพียร

ในการทำงาน, เอาใจใส่ ในการทำการงาน, สอดส่องใคร่ครวญแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้น ในการงาน;

นี้มันเป็นอิทธิบาททั้ง ๔, ในการทำนาก็ได้  ในการถูเรือนก็ได้  แม้จะไปเล็งถึงว่า อินทรีย์ ๕  พละ ๕

ซึ่งเป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งในการปฏิบัตธรรมไปนิพพาน,มันก็มี  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา 

เรียกว่า  อินทรีย์ เพราะมันสำคัญมาก, เรียกว่า พละ เพราะพละมันมีกำลังมาก  ถ้าคนทำงาน ดี

จะมีอินทรีย์หรือมีพละนี้ทั้งนั้นแหละ  :  มันมี ศรัทธา ในการงาน ในผลการงาน, มีปัญญาในการทำ  ยกมา


ให้หมดทั้งพระไตรปิฎกเลย;  จะสามารถจะชี้


ให้เห็มันมีอยู่ในการทำงานไม่อย่างใดก็

อย่างหนึ่ง ไม่มากก็น้อย.

นี้จะพูดถึงหมวดธรรมที่สำคัญที่สุดคือ อริยมรรคมีองค์๘ 

มัชฌิมาปฏิปทานี้  ถ้าใครทำการงานได้ดี  มีผลดีจะมีความเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ในนั้น; 

เขาเรียกว่ามันพอดี มันไม่มาก มันไม่น้อยมันไม่ขาด

มันไม่เกิน มันไม่ทุกอย่างแหละเป็นมัชฌิมาหรือจะแยกข้อก็ว่า 

มันก็มี สัมมาทิฏฐิ มันจึงทำงาน, มัน มีสัมมาสังกัปปะ ที่ตั้งไว้ถูกต้องแล้ว สัมมาวาจา

  มันจะหุบปากอยู่ก็เหมือนกับมันพูดอยู่แล้วอย่างถูกต้อง, 

สัมมากัมมันโต มันเป็นการงานที่ถูกต้อง, อาชีโว 

วายาโม มันก็ถูกต้อง, สมาธิมันอธิบายแล้ว;  สัมมาสติ

ยิ่งต้องการอย่างยิ่ง ยิ่งกว่าสิ่งใด
เลยมีอริยมรรคมีองค์๘ในลักษณะหนึ่งในระดับหนึ่งในความหมายหนึ่ง

อยู่ในตัวการทำการงานด้วยเหมือนกัน

นี่เมื่อทำงานในความหมายนี้นะ ;  ทำงานชนิดที่


ทำด้วยความรู้สึกในหน้าที่ของมนุษย์

ประกอบอยู่ด้วยธรรมมีความสุขในตัว


การงาน, แล้วการงานนั้นจะมีการปฏิบัติธรรมทุกอย่างอยู่ในการงานนั้น 

คิดดูสิ ยิงปืนออกไปนัดเดียวได้นกกี่ร้อยตัว  กี่พันตัวกี่หมื่นตัวกี่แสนตัว;

ทำไมจะไม่เรียกว่าหัวใจ แล้วทำไมจะไม่เรียกว่าหัวใจของธรรมสัจจะเล่า 

เพราะมันเป็นหัวใจของการปฏิบัติ  ฉะนั้นขอให้โง่แล้วทำก็แล้วกัน, 

อย่ามามัวโต้แย้งกันอยู่เลย;  ให้โง่ทำ


คือว่าการงานเป็นการปฏิบัติธรรม แล้วทำอย่างพอใจในการงาน อย่างที่ว่ามาแล้วข้างต้น 

อย่าไปสร้างหวังสร้างวิมานในอากาศเอาเงินไป


สนุกสนานเอร็ดอร่อยที่ไหนเลย ให้พอใจอยู่ในการงาน

 เอาการงานนั้นแหละเป็นสวรรค์วิมานอยู่ในการงาน ไม่ใช่ต่อตายแล้ว;

 เมื่อทำงานอยู่มันจะมีสวรรค์วิมานสำหรับคนจำพวกนี้

ในเมื่อใครๆ ก็ต้องการความสุข  เดี๋ยวนี้มันก็ได้ความสุขแล้ว แล้วสะอาด

บริสุทธิ์เสียด้วย มันเป็นความสุขที่เรียกว่า  สูงสุดประกอบอยู่ด้วย สันโดษ

เป็นความสุขอย่างธรรมะแท้ แม้ว่าทำงานอยู่อย่างชาวบ้านอย่างชาวโลก 

แต่ความสุขนั้นกลับเป็นธรรมะแท้  ไอ้พวกหลง

กามารมณ์นั่นแหละ มันหาความสุขปลอม แล้วมันบูชาความสุขปลอม  สุก  ก  สะกด เผาให้สุกจี่


ให้สุกต้มให้สุก; นั้นมันสุกปลอม ถ้าว่าเป็นความสุขอย่างธรรมะแท้แล้วมันก็ ขสะกด  แล้วมันก็สุขเย็น;  ฉะนั้นจงหาในการทำการงานเถอะ

ฉะนั้น ใครทำการงานได้เงินเดือนก็ช่างหัวมันเถอะ,

เงินเดือนนั้นมันก็ไม่ดีเท่าความสุขที่ได้รับอยู่ในขณะทำงาน;  แล้วเงินเดือนน่ะระวังให้ดีมันจะลากคอไปลงนรก

  ไอ้พวกที่ได้เงินเดือนทั้งหลาย ช่วยสังวรในข้อนี้ไว้บ้าง

  ว่าเงินเดือนมันจะลากคอคุณลงไปในนรกแต่ถ้าว่าความสุขจากการทำงานแท้จริงนี้มันไม่ไปไหน,

มันเป็นสุขอยู่แล้ว เป็นสุขอยู่ที่นี่; ดังนั้น เราต้องรู้จักสิ่งนี้ว่าทำการงานที่มีความสุขอยู่ในการงาน

  แล้วก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัว  เงินเดือนเลยไม่จำเป็น  ถ้าจำเป็นจะต้องมาซื้อข้าวสารกินบ้างก็ได้, 

แล้วมันก็เหลือเยอะแหละ เงินเดือนจะเหลือใช้แหละ, ถ้าทำงานอย่างนี้  : 

ไม่ไปเป็นบ่าวของกิเลส ไม่ไปเอาส่วนเกินเพื่อเป็นบ่าวของกิเลส  เงินเดือนมันก็เหลือ

ใช้, เวลามันก็เหลือสำหรับหาความสุข

ดังนั้น เราจึงพูดว่า สำหรับทุกคนที่ควรจะทำได้ : เป็นสุขในการทำการงาน;  แล้วมัน


เป็นการปฏิบัติธรรมะ  ใกล้พระนิพพาน ๆ ๆ


ยิ่งขึ้นทุกทีๆ อยู่ในตัวมันเอง ìอยู่ในตัวมันเองî


นี่หมายความว่าเราไม่ต้องพยายามก็ได้ในส่วนนี้


:ไม่ต้องพยายามให้ใกล้นิพพานมันใกล้เอง;


ขอแต่ให้พยายามทำการงานอย่างนี้เท่านั้นๆ ไม่ต้องไปพะว้าพะวังว่ามันจะไม่ได้  มันได้แน่ ๆ


ขอให้ตั้งหน้าทำงานอย่างชนิดนี้อย่างเดียวเท่านั้น  ใครก็ตาม โง่ก็ตาม ฉลาดก็ตาม  แล้วไอ้โง่


จะยิ่งได้เปรียบเพราะมันไม่มีเหตุผลที่จะมาเถียงมาแย้ง มาอะไรอีกแล้ว

  มันก้มหน้าตะพึด,  ทำกันง่ายๆ มีความสุขกันง่ายๆด้วยความเชื่อ


ก็ดีว่า,ดีกว่าฉลาดฉลาดจนเฉโก จนเถียงข้าง ๆ

คู ๆ จนไม่ได้ทำกัน จนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้

ขอให้เอาไปคิดดู ว่าที่ได้พูดมาทั้งหมดนี้ อาตมาพูดเพื่อทุกคน,

เป็นธรรมสัจจะสำหรับทุกคน ทั้งคนโง่และทั้งคนฉลาด  สามารถปฏิบัติได้เสมอกัน 

เขาก็จะแย้งว่าไม่อาจจะทำความรู้สึกที่เป็นสุขในการทำงาน ; ก็บอกว่าไปลองดูก่อนเถอะ 

มันก็เคยมามากแล้ว เราทำงานบางครั้งบางคราวมันสนุกเหลือประมาณ

นั้นบังเอิญมันไปถูกร่องถูกรอยอันนี้เข้า;

 แล้วเดี๋ยวเราได้ศึกษาแล้ว ได้ฟังพอสมควรแล้ว

ว่ามนุษย์นี้เป็นกันทำไม เป็นกันอย่างไร โดยวิธีใด

เป็นอย่างไรจึงจะถึงที่สุดของความเป็น

มษย์  มันก็ยิ่งรู้ว่ายิ่งทำความดี  ความงาม ความถูก


ต้องนี้เท่าไร มันก็ยิ่งมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น 

แล้วนี่ดีที่สุดแล้ว ง่ายที่สุดแล้ว  :  บังคับจิตให้รู้สึกเป็นสุขในการทำงาน แม้ว่ากลางแดด

กลางฝนก็ให้มันยิ้มอยู่ข้างในอุปสรรคและความยากลำบากของการทำหน้าที่การงาน

แล้วยังขยายความออกไป ไกลออกไปถึงว่า แม้การต่อ


สู้กับอุปสรรคความยากลำบากก็เรียกว่าการทำการงาน  ต้องต่อสู้กับอุปสรรคศัตรูที่เขาแกล้ง


เราก็เป็นความกัน แล้วบางทีเขาก็ชนะ เราก็แพ้;  อย่างนี้ก็เป็นการทำการงาน แล้วเราก็จะได้ยิ้ม

จะได้พอใจในการที่ได้แพ้ซึ่งมันมาสอนให้เราฉลาดเราไม่มาเสียใจเป็นทุกข์อยู่ให้ป่วยการ;


เราจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจยิ่งๆ ขึ้นไป จนเราไม่แพ้อีก

ธรรมะมันสอนให้มองเห็นว่า ไอ้แพ้หรือชนะนี่มันเรื่องหลอก ๆ

ทั้งนั้น; กระทั่งว่าความสุขหรือความทุกข์มันก็เรื่องหลอกๆทั้งนั้น

สู้ไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้ คือไม่เป็นสุข หรือไม่เป็นทุกข์


ไม่เป็นผู้แพ้ ไม่เป็นผู้ชนะนั่นแหละดี ฉะนั้นจึงไม่เป็นทุกข์ดอก,

จะถูกฆ่าให้ตายก็ไม่เป็นทุกข์สมมติว่าเราไม่ได้

ทำผิดอะไรเลยมันมีเรื่องที่ตกลงบนเราถูกหาว่าทำผิดเขาจะเอาไปประหารชีวิต

ก็หัวเราะเยาะดีกว่านี่ให้ถือว่าอุปสรรคทั้งหลายต้องต่อสู้และการต่อสู้นั้นก็คือการงานเหมือนกัน;ฉะนั้นต้องยิ้มต้องเป็น


สุขในการได้ทำการงาน

หรือจะต้องต่อสู้กับความเกิด ความแก่ 


ความเจ็บความตายนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการงานนะ:เราต้องดิ้นรนต่อสู้ความเกิดความแก่ 

ความเจ็บความตายนี้ก็เป็นการงานของเรา  เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราโง่ที่สุดเราก็ยิ้มแห้งๆ


ไปก็แล้วกัน;แต่เดี๋ยวเราก็ได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากพอที่จะพิจารณาความเกิด


ความแก่  ความเจ็บ  ความตายนี้ว่าเป็นอย่างไร, เราก็ยิ้มได้จริง ไม่ต้องยิ้มแห้งๆ ยิ้มอย่างสดชื่น 

ยิ้มอย่างสดใสยิ้มอย่างลึกซึ้งทางภายใน, หัวเราะเยาะความเปลี่ยนแปลงของสังขารที่เป็นไป

ตามธรรมชาติ  นี้เราจะเรียกว่า ทำการงานด้วยเหมือนกัน; 

เพราะพอเรามีอายุมากขึ้นเราก็จะต้องต่อสู้กับความแก่  ความเจ็บ  ความตาย


อาตมาก็กำลังทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนั่นมาเดี๋ยวนี่มา,

มันก็ต้องต่อสู้และเรียกว่าการงานและก็หัวเราะเยาะทุกที, ทำให้ความ

เจ็บปวดมันลดลงไป, ก็ทำให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น, ให้มีการปฏิบัติธรรมะมากขึ้นในการต่อสู้อย่างนี้

ฉะนั้น จึงมาบอกกล่าว, บอกกล่าวแจกจ่ายให้ได้ยินได้ฟังทั่วกันว่า 

การทำหน้าที่ แล้วรู้สึกเป็นสุขในการกระทำ,

สนุกก็ได้ เป็นสุขก็ได้ในความหมายที่เป็นธรรม ไม่ใช่กิเลส,

สนุกในการทำการงานก็ได้ เป็นสุขในการทำการงานก็ได้

แล้วมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อใกล้ต่อพระนิพพานอยู่ในตัวมันเอง; 

โดยคนโง่นั้นไม่รู้ ขอให้โง่มาก ๆ ในข้อนี้เถอะ อย่าไปคิดอย่าไปวิจารณ์เลย

ยิ่งโง่มากยิ่งดีเพราะไม่ต้องไปลังเลสงสัยว่าได้หรือไม่ได้ แน่หรือไม่แน่ ทำการงานด้วยความพอใจสนุก

สนาน เป็นสุขสันโดษ  ดัวยจิตที่มันว่างจากตัวกูของกู, แล้วมันจะขยับเลื่อนไปหาพระนิพพานทีละนิด ๆ จนถึงเข้าสักวันหนึ่ง

นี่คือหัวใจของธรรมสัจจะสำหรับทุกคน ทั้งคนโง่และฉลาด

มีบทสรุปว่าเป็นสุขในการทำงาน แล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวมันเองแล้ว 

เรียกว่า ìหัวใจของธรรมสัจจะสำหรับทุกคนî; เป็นการบรรยายธรรมสัจปกิณกะในวันนี้,

มีใจความสั้น ๆ อย่างนี้ ถ้าเชื่ออาตมาแล้วก็ขอให้ท่องไว้ให้ติดปากว่า

ทำงานด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขสนุกและเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัว;

จะแก้ปัญหาได้หมดที่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ก็ดี 

ความยึดมั่นในเบญจขันธ์เป็นทุกข์ก็ดีอะไรเป็นทุกข์ก็ดี มันจะชนะหมดได้ด้วยการทำอย่างนี้

หัวเราะเรื่อย ใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อย  สัจจธรรมที่ว่าสังขารเป็นทุกข์

อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์เราก็มาแก้ด้วยธรรมสัจจะที่ว่า  ìเราเป็นสุขในการทำการงานซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมะ

อยู่ในตัวîขอให้สัจจธรรมและธรรมสัจจะคู่นี้มันปรากฎแจ่มแจ้งในจิตใจของท่านทั้งหลาย,

ก็จะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทที่จะมีความก้าวหน้ายิ่ง ๆขึ้นไปทุกปี

การบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยาย:

ให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดพระบาลีที่ส่งเสริมกำลังใจ

ในการปฏิบัติธรรมะนี้ต่อไป.

Tags : พุทธทาส หนังสือธรรมะ ปฏิบัติธรรม

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ติดต่อเรา

view